XV spotkanie z o. J. Vadakkelem 2017-11-26


Rekolekcje z o. Josephem Vadakkelem (XV)

Już raz kolejny, gościliśmy w naszej parafii dniu 26 listopada o. dr Josepha Vadakkela, charyzmatyka i misjonarza z Indii, który przeprowadził jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, których myśl przewodnia brzmiała: „Uzdrawiająca moc Eucharystii”.
Spotkanie uczestników rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. Mariusz Susek.
W swojej homilii o. Joseph nawiązał przeżywanej uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Zauważył, że wielokrotnie używamy słów: ”Mój Boże”. Powinniśmy, w kontekście obchodzonego w dzisiejszym dniu święta, mówić „Mój Królu”. Ten Król ciągle nas zaprasza do siebie, chce, abyśmy złożyli w jego dłonie wszystkie nasze problemy i trudności. Jest On Królem w każdym momencie naszego życia, a z naszych serc pragnie uczynić pałac, piękne mieszkanie. Ten król jest moim Przyjacielem. On chce, aby w naszym sercu był pokój, radość, entuzjazm. To umocni i uspokoi naszą codzienną wędrówkę. To co robimy dobrego dla innych jest drogą do Królestwa Niebieskiego. Takim czynem może być gest, posługa, a nawet dobre słowo czy uśmiech. W ten sposób my może również innych uszczęśliwić. Na tym świecie Jezus daje nam możliwości, aby być z Nim. Warto czasami, w naszym życiowym zabieganiu, zatrzymać się przy Jezusie, aby głosić Jego Królestwo. Możemy też prosić Ducha Święto, aby być coraz bliżej Jezusa. I to jest nasza droga – zakończył kaznodzieja
Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas którego ponowiony został, w 1-szą rocznicę, Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz wspólna i indywidualna modlitwa. Zakończeniem tego nabożeństwa był akt indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników, udzielanym przez o. Josepha.
Przed rozesłaniem wiernych wystąpił ze świadectwem jeden z uczestników liturgicznego spotkania – Miron. Borykał się z różnymi problemami życiowymi: alkoholizm, rozpad małżeństwa, bezdomność, choroby. Dzięki pomocy przyjaciół wrócił jednak do Boga, choć choroby się nie skończyły. Uczestnicząc w ubiegłym roku, w naszej świątyni we Mszy i nabożeństwie Eucharystycznym, podczas indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przez o. Vadakkela, nagle odzyskał wzrok w oku, na które nie widział (lekarze stwierdzili martwotę i upośledzenie do końca życia). Choć choroby ciała nie skończyły się, to jednak Miron czuje się cudownie uzdrowiony na duszy – wrócił do Boga.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.