Świętojańskie Drzwi Wiary (48)

ŚWIĘTOJAŃSKIE DRZWI WIARY
spotkanie z prof. W. Kućmą i prof. K. Ożogiem

Większość wielkich artystycznych dzieł wzbudza kontrowersje: jednym się podoba, a drugim nie. Nie każdy przecież jest znawcą sztuki i aby zrozumieć zamysł autora, potrzebny jest komentarz, który przybliży, zawarte przez artystę w dziele przesłanie. Temu celowi służyło spotkanie z autorem Świętojańskich Drzwi Wiary p. prof. Wincentym Kućmą, jakie odbyło się w naszej parafialnej auli w dniu 14. listopada br.
Po wstępnej modlitwie (spotkanie odbywała się w ramach wspólnoty dorosłych Ruchu Światło-Życie – „Wody Jordanu”), prelegentów – p. prof. W. Kućmę oraz p. prof. K. Ożoga, a także przybyłych słuchaczy, przywitał ks. proboszcz Jerzy Serwin.
W pierwszej części spotkania, autor brązowych drzwi przedstawił drogę, od pierwszych graficznych pomysłów, aż po montaż dzieła w naszej świątyni. W formie slajdów wyświetlanych na ekranie, oglądnąć można było poszczególne stadia wykluwania się myśli, od pierwszych szkiców, poprzez różne koncepcje plastyczne, aż do końcowego, całościowego projektu graficznego drzwi. Na tym stopniu prace koncepcyjne, konsultowane były z ks. prałatem Grzegorzem Cekierą, ówczesnym proboszczem, a późnej z jego następcą ks. proboszczem Jerzym Serwinem.
Kolejnym etapem było przeniesienie rysunków na rzeźby w glinie, w oryginalnych rozmiarach (wcześniej powstał model drzwi w skali 1:5), a następnie przygotowanie gipsowych odlewów, na podstawie których wykonane zostały formy do odlewów z brązu. Z przyczyn konstrukcyjnych, wykonanych został kilkadziesiąt (ok. 100) fragmentarycznych brązowych odlewów, które połączone i zamontowane zostały na stalowej konstrukcji drzwi. W końcu gotowe drzwi (waga ok. 5 ton!), w kilku fragmentach zostały przywiezione do naszej świątyni i zamontowane. (Na parafialnej stronie internetowej, w zakładce wydarzenia – Archiwum z roku 2014 można znaleźć opis i zdjęcia montażu drzwi → tutaj kliknij )
Słuchając wykładu oraz oglądając zdjęcia z poszczególnych etapów rodzenia się tego monumentalnego dzieła, można było dopiero wtedy zobaczyć ogrom prac włożonych w jego powstanie.
Zamysł autora, zawarty w dziele, to przedstawienie 3 sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania, Eucharystii, czego obrazem są sceny chrztu Chrystusa w Jordanie, zesłania Ducha Świętego oraz Ostatniej Wieczerzy i śmierci na krzyżu. Tą drogą wiary prowadzą nas, przedstawieni na drzwiach polscy święci, błogosławieni oraz słudzy Boży. Cała powierzchnia Drzwi Świętojańskich ma falująca fakturę, symbolizującą wodę (symbol wody bardzo często występuje w Piśmie św.), a także spływającą łaskę.
Kończąc p. profesor odniósł się do często stawianego zarzutu, że przedstawione postacie różnią się mniej lub bardziej od ich rzeczywistego wyglądu. Nie jest rolą artysty fotograficzne przedstawienie postaci, ale oddanie jej charakteru- wyjaśniał autor dzieła.
W drugiej części spotkania, niejako komplementarnej, p. prof. Krzysztof Ożóg, przedstawił historyczne tło działalności przedstawionych na Świętojańskich Drzwi Wiary postaci.
Orszak ten rozpoczyna św. Wojciech, obok którego stoją książę Mieszko I i jego żona Dobrawa oraz ich syn, król Bolesław Chrobry, którzy wprowadzili Polskę w rodzinę państw i narodów chrześcijańskich, dalej biskup i męczennik św. Stanisław, udzielający bierzmowania oraz współczesny, największy z rodu Polaków – św. Jan Paweł II, przedstawiony został jako szafarz Eucharystii. Z racji ograniczonego czasu prelegent zarysował sylwetki tylko niektórych. W tej pięknej plejadzie świętych, błogosławionych oraz sług Bożych, liczną grupę stanowią osoby mocno związane z Krakowem oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, począwszy od średniowiecza, poprzez wiek XVI, XIX oraz XX. Dzieło wskazuje na ważne postacie związane z początkiem i rozwojem wiary na naszych ziemiach. To oni orędują za nami przed tronem Najwyższego. Warto więc wchodząc lub wychodząc z naszej świątyni zatrzymać się na dłuższą chwilę przed Świętojańskimi Drzwiami Wiary, aby kontemplować przedstawione na nich sceny. Na pewno wielka pomocą w tym będzie książeczka autorstwa p. K. Ożoga pt. „O świętych, błogosławionych i sługach Bożych ze Świętojańskich Drzwi Wiary.”
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i kapłańskie błogosławieństwo ks. proboszcza. Po spotkaniu chętni ustawili się w kolejce, aby uzyskać wpis p. prof. Krzysztofa Ożoga do wspomnianej wyżej książki.

Komentarze są wyłączone.