Koncert organowy

Koncert organowy w naszej świątyni

W ramach XIII Archidiecezjalnych Dni Muzyki Kościelnej w Krakowie, w kościele naszym, miał miejsce w dniu 19 listopada, koncert organowy absolwentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.
Spotkanie rozpoczął ks. Paweł Ochocki, który w słowie wstępnym przywitał p. dr. Marka Wolaka – wykładowcę Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, a także jego studentów, absolwentów tegoż Instytutu: panią Marię Cebulę, pana Józefa Łukasza i pana Łukasza Sanderę. Wykonawcy ci zasiedli za kontuarem naszych, parafialnych organów. W tym miejscu ks. Paweł zacytował Ojca Świętego, Benedykta XVI, który w czasie poświęcenia organów w Alte Kapelle w Ratyzbonie, 13 września 2006 roku powiedział: Organy zawsze i słusznie zresztą były nazywane „królem wszystkich instrumentów, ponieważ odtwarzają wszystkie dźwięki stworzenia i swoim brzmieniem wyrażają wszystkie ludzkie uczucia, od radości po smutek, od uwielbienia po lament. Poza tym, jak wszelka dobra muzyka, przenoszą ze sfery czysto ludzkiej ku temu, co Boskie. Dzięki wielkiemu bogactwu tonów, jakimi dysponują, od piano aż po potężne fortissimo, organy są instrumentem doskonalszym od wszystkich innych Są one w stanie dać odpowiednie brzmienie wszystkim sferom ludzkiego życia. Niezliczone możliwości organów przypominają nam w pewien sposób bezmiar i wspaniałość Boga.
Następnie ks. Paweł poprosił o dalsze prowadzenie przez p. dr. Marka Wolaka i po przedstawieniu przez niego wykonawców, rozpoczął się koncert organowy. W programie wykonywane zostały utwory:
Jan Sebastian Bach, (1685-1750), Fantazja G-dur BWV 572 – wykonawca Józef Łukasz;
Jan Sebastian Bach, Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662,
Louis Vierne (7870-1937), Carillon de Westminster op.54 – wykonawca Łukasz Sandera;
Charles Marie Widor (1844-1937), Méditation op.13,
Maurice Duruflé (1902-1986), Choral varié (Veni Creator) op.4 – wykonawca Maria Cebula;
Charles Marie Widor, Toccata op.42 – wykonawca Józef Łukasz.
Przed wykonaniem każdego utworu, prowadzący dodawał komentarz do wykonywanego dzieła, podkreślając, że są one trudnymi dziełami, wymagającymi od wykonawcy już wirtuozerii, zaś po każdym utworze słuchacze nagradzali artystów brawami.
Po zakończeniu koncertu, który trwał niecałe 45 min, ks. proboszcz przekazał słowa wdzięczności do wszystkich: prowadzących, organistów oraz słuchaczy wyrażając nadzieję, że będzie nam dane jeszcze nie raz podziwiać i słuchać wspanialej, organowej muzyki.
Życzeniem ks. Pawła było, aby muzyka, której słuchacze mieli okazję być odbiorcami, nie była tylko doświadczeniem muzycznym, ale przede wszystkim aby stała się doświadczeniem duchowym i wręcz mistycznym. I tak tez się stało.

Komentarze są wyłączone.