Podsumowanie roku 2017

Podsumowanie roku 2017

Z okazji przełomu lat robimy bilans tego, co się zdarzyło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a także snujemy plany na dalszy czas.
W naszym życiu religijnym mamy robić to samo. Powinniśmy dokonywać bilansu – patrząc na miniony czas, na nasze duchowe sukcesy i porażki, mamy tak zaplanować czas, który nadchodzi, aby był przez nas dobrze przeżyty, czyli zagospodarowany zgodnie z wolą Bożą.
A co doświadczyliśmy w tym, co dopiero zakończonym roku, jako wspólnota parafialna?
W naszej parafii chrzest przyjęło 105 dzieci (w r. ub. 103). O chrzest poza parafią poprosiło 29 rodziców. Bardzo niepokojący jest fakt, że w wypadkach rodzice nie są w sakramentalnych związkach małżeńskich, lub żyją bez jakiekolwiek związku (27).
Do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii św. przystąpiło 137 dzieci (w r. ub. 109).
W roku 2017 rozdaliśmy 160 tys. Komunii św. (w r. ub. 163 tys.).
Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez ks. bp Damiana Muskusa przystąpiło 28 osób spośród młodzieży gimnazjalnej (w r. ub. 49).
W niedzielę 25 października na wszystkich Mszach św. obecnych było 2.866 osób (w roku ubiegłym 2.992 ). Do Komunii św. przystąpiło 1.173 (r. ub. 1.133 osoby).
Chorym z naszej parafii zaniesiono 2.585 Komunii św. – z czego 2.180 Komunii zaniosło 17. naszych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w ub. roku odpowiednio 2.258 oraz 1.888).
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 464 chorym (r. ub. 460).
W naszej parafii zostało pobłogosławionych 27 małżeństw sakramentalnych a wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych było 80 (w ub. r. odpowiednio16 i 87).
Na wieczny spoczynek zostało odprowadzonych 111 zmarłych z naszej parafii (w ub. roku 69). Pogrzeby 7 zmarłych, odbyły się w innych parafiach.
Jako duszpasterzy niepokoi nas fakt, że blisko ¼ zmarłych nie była przygotowana na śmierć (22). Skremowanych zostało 31 zmarłych.
W ostatnim czasie spotykamy się z coraz częstszą praktyką kremacji zwłok. Dlatego wiele osób stawia sobie dziś pytania: jaka ma być forma mojego pogrzebu? Wszystkich jednak, którzy rozważają możliwość kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochopnie i wzięli pod uwagę chrześcijańską tradycję. Prochy wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego. W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą powinny być m.in. celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego, na wyraźne życzenie rodziny w pomieszczeniu krematorium.
Jako uczestnicy pogrzebu pamiętajmy o duchowym darze dla zmarłych, tj. zamawiania przez uczestników pogrzebu Mszy św. za zmarłych, w których pogrzebie uczestniczymy.
Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu księży, sióstr, animatorów i świeckich liderów wielką radością i nadzieją napawa wzrost duchowy grup i wspólnot naszej parafii.
Jesienią powstał w naszej parafii chór mieszany VoxClamantis, który zaprezentował się po raz pierwszy w niedzielę 7 stycznia na Mszy św. o godz. 12.00. Wciąż zapraszamy do niego mężczyzn.
Grupa charytatywna w naszej parafii liczy 11 osób. Z comiesięcznych składek parafian, które średnio wynoszą 2,5 tys. zł, pomagamy rodzinom borykających się z kłopotami finansowymi. Pomagamy spłacić czynsz czy wykupić lekarstwa. Stałą pomocą obejmujemy 18 rodzin. W tym roku grupa charytatywna rozdysponowała produkty spożywcze otrzymane od Caritas, produkty złożone do koszy w Wielkim Poście i Adwencie, oraz z ofiary złożonych do puszek przed kościołem o wartości blisko 30.000 zł. Każde zgłoszenie o pomoc staramy się rozpatrywać pozytywnie, w miarę naszych możliwości.
Każdego 22 miesiąca modlimy się na Mszy św. wieczornej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła za małżeństwa oczekujące na szczęśliwe narodzenie dziecka, jak również za małżeństwa, które z wielkim trudem oczekują upragnionego potomstwa. W ubiegłym roku udzieliliśmy błogosławieństwa indywidualnego 230 matkom w stanie błogosławionym.
W 2017 roku w 6-ciu edycjach Świętojańskiej Szkoły dla Rodziców im. św. Jana Pawła II, opartej na programie szkoły rodzenia wzięło udział 134 małżeństwa (10 małżeństw więcej). Kolejna edycja szkoły rozpocznie się 22 stycznia.
W niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela 18 czerwca kontynuowaliśmy VI Świętojańskie Spotkania, które są okazją dla naszej parafii do wzajemnej integracji, spotkań i zabawy. W tym roku znów będzie wiele pracy w zorganizowaniu tego święta parafii i będzie potrzeba dużego zaangażowania z naszej strony. Wszystkich, chętnych do pomocy, a szczególnie tych, którzy mają nie tylko doświadczenie organizacyjne takich spotkań co po prostu – chęci i wolę – zapraszamy do prac Komitetu organizacyjnego.
Wyrażamy jeszcze raz wdzięczność naszym parafianom za ofiarną posługę Łączników w blokach i na ulicach naszego osiedla, które z każdym rokiem się rozrasta, zanosząc program rekolekcji i rozprowadzając opłatki wigilijne. Z nowych bloków poszukujemy do tej posługi nowych Łączników. Słyszymy od kilku lat, że jest coraz to więcej oszustów, powołujących się, że są rzekomo wysłani z parafii. Nasi Łącznicy mają identyfikator – potwierdzony podpisem Proboszcza i z pieczęcią parafii, oraz zawsze z opłatkami przynoszą program rekolekcji.
Każdego roku przeżywamy w naszej wspólnocie świętojańskie jubileusze małżeńskie. Jest tradycją, że zapraszamy małżonków przeżywających 1, 5, 10, 15 i 25 rocznicę małżeństwa. Zachęcamy, aby małżonkowie mimo wspólnego zaproszenia do świętowania jubileuszy małżeńskich informowali nas i w rocznicę ślubu zamawiali w swojej intencji i swych rodzin Mszę św. Ks. Arcybiskup udzielał błogosławieństwa w specjalnym liście małżonkom, którzy przeżywają złoty jubileusz 50-lecia małżeństwa. Prosimy więc o wyraźną informacje przy zamawianiu jubileuszowej intencji mszalnej.
Jeśli chodzi o sprawy gospodarczo-finansowe naszej parafii, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw.
W tym roku kontynuowaliśmy prace związane z wyposażeniem kaplicy św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty. Zostały zakupione lichtarze. Trzeba jeszcze uszczelnić drzwi przez zamontowanie ościeżnicy i zakup chodników.
Ponawiamy zaproszenie dla nowożeńców, aby w tej odrestaurowanej, przepięknej kaplicy zechcieli urządzać uroczystości zaślubin. W każdą środę odbywa się w niej adoracja w ciszy, adoracja do Miłosierdzia Bożego w III piątki miesiąca i inne nabożeństwa, aby ożywić to szczególne miejsce w naszej parafii.
W zeszłym roku udało się przygotować i wyposażyć nową Kancelarie Parafialną, która rozpocznie funkcjonowanie po feriach zimowych. W miarę możliwości trwa remont pomieszczeń pod salkami, w których zamierzamy urządzić bibliotekę parafialną i kolejne sale dla naszych grup formacyjnych.
Dokonaliśmy malowania pokrycia dachowego stodoły i remontu rynien.
W zakrystii i w jej przedsionku dokonano wymiany instalacji elektrycznej, a co za tym idzie generalnego remontu ścian, nałożenia gładzi i malowania. Wymieniono także w zakrystii boazerię na nową oraz wyremontowano i uzupełniono meble.
W zeszłym roku również wyremontowany został chodnik do kościoła od ul. Dobrego Pasterza przy kaplicy. Wykonano i zamontowano nowe dębowe drzwi boczne do kościoła i zakrystii. Było to związane z remontem przedsionków kościoła, zamontowaniem daszków oraz nowych schodów do zakrystii.
Miała też miejsce poważna awaria kabla zasilającego plebanię z kościoła. Kabel był od lat uszkodzony w siedmiu miejscach. Dokonano również nowego zasilania stodoły.
W naszej parafii od 22-24 września odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. bp. Jana Szkodonia, w czasie której dokonał on się poświecenia Świętojańskich Drzwi Wiary – naszych drzwi głównych, dębowych drzwi bocznych do kościoła i zakrystii, odrestaurowanej kaplicy św. Janów oraz poświecenie nowych pomieszczeń Kancelarii Parafialnej. Pamiątką wizyty duszpasterskiej ks. bpa była wydana książka Pana prof. Krzysztofa Ożoga „O świętych, błogosławionych i sługach Bożych ze świętojańskich Drzwi wiary”, która ciągle jest do nabycia. Jej Nakład w 1000 egzemplarzy rozszedł się w ¼.
W grudniu ukazała się książkę Ks. prałata Grzegorza Cekiery „Kronika dekanatu Kraków – Prądnik”. Książkę Ks. Prałata można nabyć w zakrystii.
W ciągu ostatnich sześciu i pół roku, kiedy jestem proboszczem w Parafii św. Jana Chrzciciela, dzięki wsparciu finansowym parafian jak i naszych darczyńców, udało się zrealizować wiele inwestycji parafialnych.
W tym roku został przygotowany projekt termomodernizacji kościoła na wymianę okien, ocieplenie stropu, zainstalowania pomp ciepła oraz nadmuchowej instalacji ogrzewania kościoła, z wykorzystaniem Funduszy Unijnych. Jak tylko będzie możliwe, to złożymy w/w projekt do akceptacji Funduszu. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to i tak będzie się to wiązało ze znacznym wkładem własnym Parafii, jednak ostatecznie rozwiąże to problem ogrzewania i wentylacji naszej świątyni.
Dlatego zwracamy się do Was Drodzy Parafianie o podjęcie miesięcznych deklaracji na ten cel. W czasie wizyty duszpasterskiej pozostawiamy w waszych mieszkaniach ulotkę z deklaracją. Jeśli Państwo są w stanie podjąć się takiej deklaracji, to prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i złożenie go na tacę w kościele. Bardzo serdecznie chcemy podziękować wszystkim, którzy regularnie składają ofiary i deklaracje. Każda złotówka przekazana na ten cel jest odnotowywana w księdze darczyńców.
Cały wysiłek finansowy skupi się w tym roku na zabezpieczeniu finansowym przewidzianej termomodernizacji. Planujemy wykonać od nowa schody do kościoła od strony zachodniej z podjazdem dla wózków, wymianę gablotek informacyjnych wokół kościoła oraz przystąpimy do remontu krypty przy naszym cmentarzyku.
Z wielką radością chce powiedzieć to, o czym marzyłem od czterech lat: parafia nie ma długów! Z wszystkich zaległych i tegorocznych płatności parafia się wywiązała!
Za wszystko Bogu niech będzie chwała, a ludziom składam staropolskie Bóg zapłać.
Nulla dies sine linea – jak radzili starożytni, czyli niech nie będzie dnia, w którym choć odrobinę nie posuniemy się naprzód w stronę nieba. Niech nie będzie w nowym roku ani dnia, w którym nie postąpimy choć trochę w świętości. Każdy z dobrze i twórczo przeżytych dni będzie naszym krokiem w stronę Boga. I niech każdy taki krok będzie czyniony ze spokojem w sercu, który daje nam katolicka wiara. Tego Wam, na cały 2018 rok życzę.

ks. proboszcz
Jerzy Serwin

Komentarze są wyłączone.