DADP2018

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania NMP, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1992 r. ogłosił, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W bieżącym roku dzień 25 marca wypadał w Niedzielę Palmową i dlatego uroczystość Zwiastowania została przeniesienia na dzień 9 kwietnia – po wielkanocnej oktawie.
Uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji, miało miejsce w naszej świętojańskiej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz 18.30. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. dr Krzysztof Sojka – podczas porannej Mszy św. oraz ks. Mariusz Susek – podczas wieczornej Mszy św.
Duchowa Adopcja jest uroczystym przyrzeczeniem, jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
W tym roku adopcję podjęło ok. 110 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się w istotny sposób, nawet maleje.
A na świecie i w naszym kraju trwa brutalna walka z nienarodzonymi. Gwałtownie rośnie ilość morderstw nienarodzonych, z przyczyn eugenicznych. Środowiska lewicowe, wspierane potężnymi środkami finansowymi, prowadzą mocną kampanię przeciwko życiu. W polskim Sejmie, już dość długo, czeka obywatelski projekt uchwały zakazujący aborcji z przyczyn eugenicznych. Samo przycięcie przez Sejm projektu wywołało falą protestów tzw. feministek, które, umieszczonymi na transparentach hasłami, często o treści wulgarnej, wyrażały nienawiść wobec Kościoła i ludzi walczących o prawo do życia nienarodzonych. W lewicowych środkach przekazu cały czas prowadzona jest kampania nienawiści wobec osób broniących życia, a w Internecie, na forach pewnych gazet, są publikowane „entuzjastyczne” wypowiedzi kobiet, który dokonały aborcji farmakologicznej oraz kibicowaniu i nakłanianiu do takich działań innych – co świadczy nie tylko o degeneracji postaw moralnych zachowujących się w ten sposób kobiet, ale wręcz o szatańskim opętaniu. Dlatego potrzebny jest szturm modlitewny, czego jednym z przejawów działań jest Duchowa Adopcja, aby uchronić naszą Ojczyznę od tego strasznego zagrożenia.
Od wielu już lat, ruch obrony życia nienarodzonych w naszej parafii – realizowany w różnych formach – animują Państwo Janina i Sylwester Bojarscy. Za tę apostolską działalność, publiczne podziękowania wyrazili celebransi.

Komentarze są wyłączone.