Bierzmowanie 2018 (17)

Bierzmowanie AD. 2018

W czwartkowy wieczór 25 kwietnia 32 gimnazjalistów z naszej parafii przyjęło kolejny sakrament chrześcijańskiej inicjacji – bierzmowanie. Szafarzem był krakowski biskup senior ks. bp Jan Zając. Koncelebrowaną Mszę św. wraz z Dostojnym Gościem sprawowali: ks. proboszcz Jerzy Serwin, ks. Mariusz Susek, ks. Paweł Ochocki oraz pochodzący z naszej parafii goście ks. Andrzej Wasilewski-Kruk i ks. Mieszko Ćwiertnia.
Uroczystość rozpoczął hymn do Ducha Świętego.
Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców przywitali Arcypasterza i poprosili o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom, zapewniając, iż przez lata wskazywali im drogę wiary,.
Po Ewangelii, w przepisanej liturgią formule, ks. proboszcz zwrócił się do ks. biskupa z prośbą o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie i na pytanie szafarza tego sakramentu, oświadczył o należytym przygotowaniu kandydatów, do przyjęcia tego wielkiego daru.
W tym miejscu należy tu wspomnieć, iż kandydatów do tej uroczystej chwili przygotowywali kapłani wikariusze: ks. Paweł Ochocki i ks. Ryszard Gacek, zaś ostatni i bezpośredni etap w tym dziele należał do ks. Łukasza Nizio.
Do zebranych, zwłaszcza do kandydatów, ze słowem Bożym, zwrócił się arcypasterz.
Najpierw podkreślił, że w ta świątynia jest wieczernikiem, w której zgromadził nas Chrystus, a przypominają nam o Jego obecności sprzęty i wyposażenie liturgiczne kościoła. On w szczególny sposób dzisiaj przekazuje, zapisane w Ewangelii polecenie, głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie. Chrystus stając przed wami, przekazuje wam, w pełnym zaufaniu, Ducha Świętego, abyście mężnie wyznawali wiarę i żyli wg jej zasad. Chrystus pragnie, abyście nieśli Ewangelie przykładem własnego życia, ale także pogłębiali – bo do tego się zobowiązaliście – swoją wiarę i rozwijali ją. W tym miejscu kaznodzieja przypomniał o częstym sięganiu do kart Pisma św., aby je czytać, bo jest ono przewodnikiem na drodze do Boga. Inną czynnością służącą pogłębieniu wiary jest udział w katechezie. I bywa też tak, że dla niektórych bierzmowanie jest ostatnim etapem poznawania Boga i odchodzą od Kościoła.
W bierzmowaniu otrzymujecie Ducha Mocy, abyście mimo różnych upadków, mogli iść do Nieba z radością, jak to czynią prawdziwi uczniowie Chrystusa. Jest wielu takich świadków, a wśród nich Helenka Kmieć, młoda misyjna wolontariuszka, pomagająca zwłaszcza dzieciom, która w wieku 26 lat, na placówce misyjnej w Boliwii poniosła śmierć. Wydarzenie to miało miejsce przed rokiem. I mimo tego, że patrząc po ludzku, stała się tragedia, przegrała, bo straciła życie w tak młodym wieku, to oddała je służąc innym. Ta jej ofiara już przynosi owoce. Dlatego wy też otrzymacie Ducha Mocy, Światła i Miłości, który daje siłę. To wydarzenie, jedno z ważniejszych w waszym życiu, zesłanie Ducha Świętego, rozpocznie się za chwilę. Jednak przed tym trzeba wypełnić dwa zadania. Pierwsze to: wyrzec się szatana i jego pokus. Bo on jest tutaj i już zaczyna działać, aby was odciągnąć od tej drogi, na która zamierzacie wejść. Wszystkie najpiękniejsze wizje i plany, jakie roztacza szatan są kłamstwem – przekonywał kaznodzieja. I dlatego otrzymujecie Ducha Świętego, abyście mieli moc odparcia ataków Złego.
Drugim zadaniem jakie trzeba wypełnić przystępując do każdego sakramentu, nie tylko bierzmowania, jest wyznanie wiary, gdyż sakramenty przyjmuje tylko człowiek wierzący.
Kończąc homilię ks. biskup zaapelował do: kapłanów, świadków i wszystkich obecnych w świątyni o gorącą modlitwę za młodzieżą stojąca u progu przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Po homilii nastąpił akt wyrzeczenia się szatana i odnowienia przymierza chrztu św. oraz wyznania wiary. Po czym biskup wraz ze wszystkim obecnymi przy ołtarzu prezbiterami wszystkimi kapłanami, wyciągnąwszy ręce nad kandydatami, wypowiedział prośbę do Boga Ojca oraz Syna Bożego Chrystusa o uwolnienie ich od grzechu oraz zesłanie na nich Ducha Świętego. Po tej modlitwie każdy bierzmowany został namaszczony przez szafarza sakramentu olejem Krzyżma św. oraz otrzymał nowe imię.
W procesji z darami bierzmowana młodzież jak o swój dar złożyła nowe ornaty.
Przed rozesłaniem celebrans raz jeszcze zaapelował do nowo bierzmowanej młodzieży, aby krzyż, który otrzymali podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania, zawsze im towarzyszył, przy nauce, w chwilach trudnych i radosnych, i aby zawsze pamiętali o modlitwie. Trzymając krzyż – kontynuował ks. biskup – przyjmijcie orędzie, które do młodych skierował św. Jan Paweł II i zawsze o nim pamiętajcie. Orędzie to wypisane jest na pamiątkowym obrazku, który otrzymała nowo bierzmowana młodzież.
Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. bp. Janowi za posługę i modlitwę, ks. proboszczowi i księżom wikariuszom – Łukaszowi, Ryszardowi i Pawłowi, za przygotowanie do tej niezwykłej chwili, czego wyrazem były wręczane im róże. Ze swej strony, w imieniu wspólnoty świętojańskiej, za posługę, podziękował ks. proboszcz, który przy tej okazji złożył życzenia ks. biskupowi, który w tym roku obchodzi 55 lecie święceń kapłańskich.
A po pasterskim błogosławieństwie, ks. biskup zaprosił wszystkich nowobierzmowanych do wspólnego zdjęcia.

Komentarze są wyłączone.