Zagrożenie islamem – wykład ks. prof. Dariusza Oko (21)

Zagrożenie islamem – wykład ks. prof. Dariusza Oko

Kolejny raz, w dniu 15 maja, gościliśmy w naszej parafii ks. prof. Dariusza Oko, który wygłosił wykład pt. „Islam jako zagrożenie dla Polski, Europy i chrześcijaństwa.
Spotkanie rozpoczęło się wieczorną Mszą św., podczas której nasz gość wygłosił słowo Boże. Odniósł się on do widocznej, agresywnej ekspansji islamu w europejskich, chrześcijańskich państwach, takich jak m.in. Bośnia i Hercegowina, Armenia, oraz współczesnego procesu przebiegającego na zachodzie Europy (Francja, Niemcy, Szwecja). Kazanie było wstępem do zasadniczego wykładu, który odbył się po Mszy św.
Wykładowca zwrócił uwagę na agresywne aspekty islamu. Idee te zawarte są w trzech księgach: Koranie – świętej księdze islamu, Haddisach, czyli w swego rodzaju egzegezie oraz Sira, czyli życiorysie Mahometa. Prelegent najwięcej czasu poświęcił na omówieniu Koranu. Jest on zaprzeczeniem nauki Chrystusa, który nakazał miłować nawet nieprzyjaciół, a także podawał zasady moralne, w tym relacji miedzy kobieta a mężczyzną, gdzie oboje są równi w godności i miłości Bożej.
Sam Koran jest w swym przesłaniu agresywny, każąc fizycznie unicestwić „niewiernych”, zaś relacje między kobietą, a mężczyzną oparte są na bezwzględnym, w każdej dziedzinie, podporządkowaniu kobiety, traktowanej jako gorszy rodzaj stworzenia. Na takie przesłanie, zwarte w Koranie, rzuca światło życie Mahometa opisane przez Sira. Był to człowiek bezwzględny, okrutny i wyuzdany. Koran jest anty Ewangelią – stwierdził wykładowca.
Ideały takie, wpajane wyznawcom islamu od dzieciństwa, sprzeczne z zasadami chrześcijaństwa, są podstawą terroryzmu islamskiego. Ludzie islamu nie są zdolni do dialogu, każda krytyczna uwaga dot. ich religii, grozi śmiercią krytykującego. W krajach muzułmańskich, nie ma możliwości prowadzenia działalności misyjnych, a liczba chrześcijan, w ciągu kilkudziesięciu lat dramatycznie tam spada (Turcja, Irak, Syria). Jest to wynik prześladowania chrześcijan prowadzony metodami ekonomicznymi, indoktrynacji czy wręcz fizycznej likwidacji. W niektórych państwach arabskich, jak np. Arabia Saudyjska, nawet obcokrajowcom, niemuzułmaninowi, nie wolno wykonywać, nawet prywatnie np. w hotelu praktyk religijnych, nie ma tam ani jednej chrześcijańskiej świątyni, wstęp do takich miasta jak Mekka niemuzułmaninowi jest zabroniony, a przekroczenie tego zakazu grozi śmiercią.
Groźne zjawisko islamizacji nasila się w krajach Europy Zachodniej – mamy tego liczne przykłady, podawane w mediach. Tym groźniejsze, że państwa te utraciły swoją chrześcijańską tożsamość. Wynika to z materialistycznego konsumpcjonizmu tych społeczeństw, a także z działań lewicowych polityków oraz ponadnarodowych organizacji, wrogich chrześcijaństwu. Niestety, stwierdził wykładowca, te państwa i ich kultura są skazane za wymarcie. W wielu miastach (Francja, Niemcy, Belgia, Szwecja itd.) istnieją muzułmańskie getta, gdzie obowiązuje prawo szariatu, gdzie nie wchodzi nawet policja. Obszary te, wyjęte są spod porządku prawnego obowiązującego w danym kraju, a wejście tam, zwłaszcza europejskiej kobiecie szalenie niebezpieczne. Dlatego też nasz kraj jawi się jak bastion opierający się islamizacji, co jest powodem bezpardonowych ataków na Polskę, przez różne państwa i organizacje.
Kończąc ks. profesor wyraził nadzieję, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej wytrwamy.
Apel jasnogórski i kapłańskie błogosławieństwo zakończyło to spotkanie, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem, gdyż parafialna aula wypełniona była do ostatniego miejsca.
Spotkanie z ks. prof. Dariuszem Oko odbyło się w ramach formacji wspólnoty dorosłych Ruchu Swiatło-Życie, wody Jordanu.

Komentarze są wyłączone.