prymicje ks. Patryka Jagosa (22)

SZÓSTY ŚWIĘTOJAŃSKI KAPŁAN
PRYMICJE ks. PATRYKA JAGOSA

W niedzielę Trójcy Przenajświętszej 27 maja, kolejny, szósty już, pochodzący naszej parafii kapłan, ks. Patryk Jagos, sprawował w świętojańskiej świątyni pierwszą, prymicyjną Mszę św. Dzień wcześniej, w wawelskiej katedrze, przyjął świecenia kapłańskie.
W progach naszego kościoła przywitał prymicjanta ks. proboszcz Jerzy Serwin, którego, otoczonego wieńcem niesionym przez dziewczęta, w uroczystym orszaku, poprzedzonym przez krzyż oraz relikwie św. Jana Pawła II, przyprowadzono do ołtarza Pańskiego. Po przywitaniu się z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, ks. proboszcz przestawił życiorys nowego kapłana.
Ks. Patryk Mikołaj Jagos, przyszedł na świat 22 listopada 1987 roku w Żywcu, jako pierwsze dziecko Anny i Józefa. Ma młodszą siostrę Wioletę. Ochrzczony 23 stycznia 1988r., w parafii Niepokalanego Serca NMP w Hucisku. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha na Prądniku Czerwonym. W naszej parafii przystąpił do sakramentu bierzmowania. Po maturze rozpoczął studia w Krakowskiej Wyższej Szkole im. A. Frycza-Modrzewskiego, na Wydziale Turystyki Międzynarodowej.
W roku 2012 wstąpił do WSD Archidiecezji Krakowskiej. Uwieńczeniem 6-letniej formacji duchowej i studiów teologicznych było otrzymanie święceń kapłańskich 26 maja 2018 r. z rąk ks. abp. Marka Jędraszewskiego w katedrze na Wawelu. Interesuje się geografią i muzyką (rap) oraz sportem, głównie piłką nożną, a czynnie uprawiał tenis, pływanie i jazdę na nartach. Szczególnym umiłowaniem darzy św. Jana Pawła II. Zainteresowania te znalazły odbicie w pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Jana Machniaka. pt. „Kształtowanie postawy chrześcijanina, na podstawie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski”.
Ostatni rok przygotowania do kapłaństwa spędził ks. Patryk Jagos w Brzeźnicy, w parafii Najśw. Serca Pana Jezusa. Jako swoje zawołanie wziął słowa z listu św. Pawła do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp. 4, 13).
Następnie życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Bogurodzicy oraz świętych, a także sił i zdrowia złożyli: ks. proboszcz, przedstawiciele dzieci, młodzieży oraz dorosłych parafian.
Po tej oficjalnej części rozpoczęła się, procesyjnym wejściem, przy śpiewie parafialnego chóru Vox Clamantis, Najświętsza Ofiara, którą po raz pierwszy odprawił ks. Patryk Jagos. Na wstępie podając intencję, nasz neoprezbiter powiedział, iż modli się za nas: parafian, rodzinę, znajomych i przyjaciół.
Ze słowem Bożym do zgromadzonych zwrócił się ks. prałat Grzegorz Cekiera. Rozpoczynając od słów zapisanych w odczytanej perykopie (Mt 28, 16-20) – „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” – zaznaczył, ze każdy z nas powołany jest do świętości. Większość to powołanie realizując w miłości małżeńskiej. Jednakże, po grzechu pierworodnym, realizacja tego powołania jest trudna, dlatego Bóg powołuje niektórych chłopców do stanu kapłaństwa, aby pomagali małżonkom i ich dzieciom w drodze do świętości. Pan Bóg wie, że dla człowieka koniecznym warunkiem szczęścia jest miłość. Czy ksiądz, który z racji celibatu nie zakłada rodziny, jest pozbawiony miłości i szczęścia – pytał kaznodzieja. Otóż miłość małżeńska, nie jest jedyną formą realizacji szczęścia. Kapłaństwo jest też drogą do szczęścia, bo daje możliwość świadczenia miłości ofiarnej. Rezygnacja kapłana z małżeństwa nie oznacza, że go nie ceni, ale wynika z faktu, że podjętego na cale życie kapłaństwa nie można pogodzić z innym powołaniem. Społeczeństwu potrzebni są kapłani, którzy mają zawsze czas i serce dla ludzi.
W kolejnych słowach, ks. prałat zwrócił się bezpośrednio do ks. Patryka. Obserwowałem Twoją długą i żmudną drogę do kapłaństwa. Byłeś dla mnie wzorem, ile samozaparcia i modlitwy należało włożyć, aby osiągać kolejne etapy. Twoja postawa – kontynuował kaznodzieja – dawała mi sił w trudnych dla mnie chwilach. Kończąc, ks. prałat życzył potrzebnych łask Bożych na kapłańskiej drodze.
Po ogłoszeniach parafialnych, przedstawionych przez ks. proboszcza Jerzego Serwina, ksiądz prymicjant złożył podziękowania, tym, którzy doprowadzili go do kapłaństwa. W pierwszej kolejności wymienił swoich rodziców, dziadków, siostrę i chrzestnych. Następnie ciepłe podziękowania skierowane zostały do kapłanów aktualnie i poprzednio pracujących w naszej parafii, szczególnie pod adresem ks. dziekana Jerzego Serwina, ks. prałata Grzegorza Cekiery. Dużo słów wdzięczności ks. Patryk poświęcił  nieżyjącemu już, śp. ks. Krzysztofowi Sojce. Podziękowania złożone zostały także dla sióstr Nazaretanek, dla kolegów i przyjaciół z lat szkolnych i seminaryjnych, a także na ręce ks. proboszcza Adama Lenarta, dla całej parafii w Brzeźnicy, gdzie odbywał praktykę. Wyrazem wdzięczności były kwiaty, które w imieniu ks. prymicjanta, wręczali wydelegowani koledzy.
Kończąc podziękowania ks. prymicjant poprosił o wspólną modlitwę za zmarłych z jego rodziny oraz nieżyjących, kapłanów i kolegów.
Następnie ks. proboszcz Jerzy Serwin, poinformował zgromadzonych, że na mocy przywileju Ojca Świętego prymicjant ma prawo udzielania papieskiego błogosławieństwa, z którym związany jest odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Nowo wyświęcony kapłan po odmówieniu modlitwy zawierającej prośbę do Wszechmogącego i Miłosiernego Boga o pełnię Jego błogosławieństwa pobłogosławił wszystkich zgromadzonych w świątyni. Potem nastąpiło indywidualne błogosławieństwo kapłanów, kleryków, osób konsekrowanych. Specjalne błogosławieństwo od syna-kapłana otrzymali jego rodzice oraz siostra. Po tych podniosłych i wzruszających chwilach, do stopnia komunijnego podeszli wszyscy zgromadzeni w świątyni, aby otrzymać z rąk ks. prymicjanta indywidualne błogosławieństwo.
Uroczystości uświetnił parafialny chór Vox Clamantis.

*****

W dniu następnym tj. 28 maja w poniedziałek, o godz. 18.30 ks. neoprezbiter Patryk odprawił dziękczynną, koncelebrowaną Mszę św. Współcelebransami byli ks. Mariusz Susek oraz ks. Łukasz Nizio.
Ze słowem Bożym do zebranych wiernych zwrócił się ks. Patryk. Nawiązując do przeczytanego fragmentu Ewangelii (Mk 10, 17-27), zaznaczył, że Chrystus mówiąc o porzuceniu wszystkiego, aby pójść za Nim, każe nam tylko ustawić właściwą hierarchią wartości. Bóg ma być na pierwszym miejscu, co nie oznacza odrzuceniu wszelkich dóbr materialnych i niematerialnych jakie otrzymaliśmy od Niego. Wystarczy, jak ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii, przyjść do niego, poświęcić Mu trochę czasu. I z takim działaniem mamy także do czynienia w naszej wspólnocie parafialnej. Osoby zaangażowane w różne grupy formacyjne znajdują czas na wspólna modlitwę, i spotkanie z drugim człowiekiem. To jest praktyczna realizacja Chrystusowej propozycji i wypełnieni miłości bliźniego – zakończył kaznodzieja
Ks. Patryk uzupełnił także swoje podziękowania, z wczorajszej Mszy św. prymicyjnej, dla: służby kościelnej i służby liturgicznej, a także dla wszystkich grup i wspólnot parafialnych formacyjnych. Po ogólnym błogosławieństwie, ks. prymicjant jeszcze udzielał błogosławieństwa indywidualnego tym, którzy tego pragnęli.
Zakończeniem dnia była agape, wspólny posiłek w murach naszego parafialnego „Koloseum”, na który wszystkie parafialne wspólnoty zaprosił ks. prymicjant i ks. proboszcz.

Komentarze są wyłączone.