XVI rekolekcje

Kolejne rekolekcje z indyjskim misjonarzem

W niedzielę 3 czerwca 2018 r. po raz kolejny nasza świątynia gościła o. Josepha Vadakkela z Indii w ramach jednodniowych rekolekcji ewangelizacyjnych. Pierwszą część stanowiła Msza św. z rozważaniami naszego gościa i nabożeństwem uwielbienia, zaś druga część z konferencją – jak zawsze – odbywała się w Centrum Reduta.
Eucharystii przewodniczył ks. Paweł Ochocki, a kazanie wygłosił o. Józef. Na wstępie przypomniał scenę, kiedy Jezus zapytał swych uczniów za kogo Go uważają, a Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,15-16). Z kolei Ewangelia niedzielna mówi o zrywaniu i łuskaniu kłosów przez uczniów Jezusa (Mk 2,23-28). To, co robili uczniowie Jezusa spotkało się z krytyką faryzeuszów: czynią to w szabat. Jezus odpowiedział im, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zezwalając na zrywanie kłosów Jezus okazuje miłość, miłosierdzie głodnym ludziom. Jest to jednocześnie przygotowanie ich, by mogli się Nim radować w każdym dniu ich życia, a nie tylko w jednym dniu tygodnia. Cel szabatu nie został osiągnięty, jeśli człowiek nie spotkał się tego dnia z żywym Bogiem, który może przemienić serce. Żyjemy w kraju, w którym czci się wielu świętych, którzy ukazali miłosierdzie Boże: św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga, św. Maksymilian Maria Kolbe czy św. Jadwiga. Nie wystarczy jednak o nich myśleć i na nich się powoływać, bowiem do świętości jesteśmy także i my wezwani. Nasz Bóg jest miłosierny, współczujący, zawsze nas podnosi i daje nową nadzieję. O tym właśnie mówi scena ze zrywaniem kłosów. Kaznodzieja opowiedział też o uzdrowieniu młodego człowieka po jego ufnej modlitwie – Bóg okazał mu miłosierdzie. Podobnie było z kobietą, która w pewnym momencie życia nie potrafiła się w kościele modlić, ale z czasem otrzymała łaskę ufnej modlitwy. Ta modlitwa przywróciła jej zdrowie. Doświadczamy Bożego miłosierdzia, zatem i my powinniśmy to miłosierdzie i miłość okazywać innym, a mamy do tego wiele okazji: w rodzinie, sąsiedztwie, w miejscu pracy. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „Coś pięknego dla Boga, coś pięknego dla ludzi”. – O umiejętność świadczenia miłosierdzia módlmy się w czasie tej Eucharystii – apelował na zakończenie o. Vadakkel.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, poczym zgromadzeni adorowali Pana Jezusa, składali modlitwy uwielbienia Pana Boga odpowiadając na wezwania o. Josepha. Po modlitwie nasz gość z Indii błogosławił Najświętszym Sakramentem indywidualnych wiernych i dodatkowo przechodził wzdłuż kościoła, by każdy mógł z dziękczynieniem spojrzeć na eucharystycznego Chrystusa. Końcowym akcentem było błogosławieństwo uczestników rekolekcji Najświętszym Sakramentem przez ks. Pawła.
Liturgii Mszy św. oraz nabożeństwu uwielbienia Boga towarzyszył zespól wokalno-muzyczny współpracujący z misjonarzem z Indii.
Druga część spotkania odbywała się tradycyjnie w Centrum Konferencyjnym Reduta.