2 świetojańskie spotkania z muzyka cz.1 (25)

MUZYKA ORGANOWA U św. JANA (cz. 1.)

W ramach II Świętojańskiego Spotkania z Muzyką Organową, niedziele 3 czerwca odbył się pierwszy koncert. Za kontuarem naszych organów zasiadła p. Maria Barcewicz, studentka V roku Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Plan koncertu obejmował następujące utwory:
J. S. Bach (1685-1750) – Preludium i fuga a-moll, BWV 543;
J. S. Bach (1685-1750) – „Schmücke dich, o liebe Seele”, BWV 654;
J. Brahms (1833-1897) – „Herzlich tut mich verlangen”;
M. Reger (1873-1916) – Introdukcja i passacaglia d-moll.
Rozbudowany komentarz, słowo o wykonywanych utworach, życiorysy kompozytów oraz konferansjerkę prowadził p. dr Marek Wolak.
Każdy utwór, oraz całość koncertu, zebrani w kościele słuchacze, nagradzali brawami.
Prezentację wykonawczyni oraz słowa podziękowania wygłosił ks. Paweł Ochocki, który zauważył, iż recitale organowe w naszej świątyni, zaczynają gromadzić grupę wiernych słuchaczy.

Komentarze są wyłączone.