Odpust parafialny (28)

ODPUST PARAFIALNY AD 2018

W roku bieżącym, dzień parafialnego dopustu wypadł w niedzielę i dlatego, suma odpustowa odprawiona została o godz. 12.00. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Jan Bielański – emerytowany proboszcz parafii św. br. Alberta na os. Dywizjonu 303, który również przewodniczył koncelebrze, ks. Łukasz Dębski – wikariusz parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz ks. proboszcz Jerzy Serwin.
Na wstępie, ks. proboszcz przypomniał Ewangeliczne okoliczności narodzin oraz samą osobę św. Jana Chrzciciela, a następnie przywitał przybyłych gości, w tym celebransów, a także podał intencje – w różnych sprawach parafialnej wspólnoty – odprawianej Eucharystii.
Po liturgii Słowa – czytania, komentarze – gdzie posługę pełniła młodzież oazowa, ze słowem Bożym do zebranych, zwrócił się ks. Łukasz Dębski, który rozpoczynając kazanie, przypomniał czym, w wymiarze religijnym, jest odpust oraz w jakich okolicznościach jest on udzielany, a także za kogo może być on ofiarowany. Jest to szczególny dar łaski, jaki Bóg daje człowiekowi, aby wszystkie kary, związane z grzechami darować.
W tym dniu, kontynuował kaznodzieja, Bóg zebrał nas, w tym miejscu, abyśmy mogli zatroszczyć się o nasze życie wieczne. Ale to też czas dziękczynienia.
Patron dnia dzisiejszego, św. Jan Chrzciciel, był niewątpliwie dość oryginalnym, nawet na owe czasy, człowiekiem. A jednak ciągnęły do niego tłumy, które chciały czegoś więcej, niż zamknięcia w ramy formalizmu religijnego, narzuconego przez faryzeuszy czy starszyznę żydowską, a co w rzeczywistości zamykało ludzi na relacje z Bogiem. Dlatego tłumy idą za Janem Chrzcicielem, który głosił chrzest nawrócenia.
Podobnie, jak 2000 lat temu, człowiek współczesny potrzebuje nawrócenia, która nas odświeży, gdyż religijność formalna nie wystarczy. Potrzebujemy kogoś, kto zainspiruje, będzie autorytetem. I tu ks. Łukasz podał przykład obecnego ks. prałata Jana Bielańskiego, kapłana z 55 letnim stażem, który potrafił w mrocznych czasach komunizmu, odmówić współpracy ze służbami. Dziś Kościół potrzebuje ludzi charyzmatu, którzy potrafią, dawać autentyczne świadectwo ludziom młodym, aby mogli budować relacje z Panem Bogiem. I takim był św. Jan Chrzciciel: był autentyczny i charyzmatyczny, dlatego szły za nim tłumy.
Kończąc, kaznodzieja zaapelował, aby słowa z I czytania (por. Iz 49, 1-6) – „Ustanowię, cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”, stały się naszym mottem, abyśmy byli światłością dla innych, poprzez przykład i świadectwo życia.
Pod koniec Najświętszej ofiary, ks. proboszcz podziękował wszystkim parafianom i gościom za świadectwo wiary, wszystkim, którzy przyczynili się dom przygotowania i uświetnienia parafialnego odpustu, a także kapłanom z sąsiednich parafii i dekanatu za przybycie i uczestnictwo w naszej j uroczystości. Szczególne słowa podziękowania skierował ks. proboszcz do ks. prałata Jana, za przybycie i przewodniczenie parafialnej sumie oraz ks. Łukaszowi, za wygłoszone słowo Boże oraz 7-letnią dekanacie prądnickim. Swoje podziękowanie ks. proboszcz także złożył wszystkim organizatorom, darczyńcą i osobom, które uczestniczyły w przygotowanie VII Spotkania Świętojańskie. Osobne podziękowania złożone zostały także donatorom i instalatorom nowych rzeźb: św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela umieszczonym na fasadzie kaplicy oraz piety oraz fundatorom wyposażenia kaplicy.
Następnie ks. proboszcz złożył ks. prałatowi Janowi życzenia z okazji jubileuszu 55-lecia kapłaństwa oraz imienin, zaś przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej wręczyli jubilatowi bukiet czerwonych róż. Ze swej strony nasz Gość podziękował za możliwość uczestniczenia w naszym święcie i za życzenia, a ze swej strony życzył wszystkim mocnej wiary.
Dopełnieniem uroczystości odpustowych, była Eucharystyczna procesja do kaplicy św. Janów, jako nawiązanie do historycznej już procesji, jaką bractwo różańcowe odprawiało z kościoła oo. Dominikanów z ul. Stolarskiej w Krakowie, do kaplicy na Prądniku Czerwonym. Rozpoczęła się ona wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz odmówieniem litanii do św. Jana Chrzciciela. W trakcie procesji odśpiewany został hymn Te Deum. Po zakończonej procesji i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, ks. prałat Jan Bielański poświęcił nowe figury świętych i pietę, umieszczone we wnękach naszej zabytkowej kaplicy.
Uroczystość uświetnił występ parafialnego chóru Vox Clamantis, pod dyrekcją p. Dominiki Cieślik – Lauf.

 

Komentarze są wyłączone.