śp. Zenobia Cichy (31)

Pożegnanie śp. Zenobii Cichy

W dniu 13 sierpnia pożegnaliśmy śp. Zenobię Cichy, która odeszła do Domu Ojca 4 sierpnia.
Zmarła, od początku zaangażowała się w budowę naszej parafialnej wspólnoty, szczególnie na odcinku pomocy charytatywnej. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach Duszpasterskiej Rady Parafialnej, pełniąc posługę sekretarza. Te dobrowolnie przyjęte obowiązki wypełniała tak długo, jak tylko pozwoliło jej zdrowie i siły.
Pogrzeb miał miejsce na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, a żałobnej liturgii przewodniczył ks. Ryszard Gacek.
Rozpoczynają kazanie, ks. Ryszard zauważył, że nie można było przeczytać innego fragmentu Ewangelii (Mt 25, 31-40 – wizja Sądu Ostatecznego i nagroda wieczna dla ludzi czyniących uczynki miłosierne), gdyż ta perykopa jest odzwierciedleniem życia śp. Zenobii Cichy. Jej posługa charytatywna w naszej parafii, prowadzona była od samego jej początku, od roku 1976. Posługa ta była bardzo szeroka: pomoc finansowa i rzeczowa, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, interwencje w imieniu borykających się z problemami mieszkaniowymi, w różnych instytucjach, władzach czy organizacjach. Działała tam, gdzie działa się krzywda, bo wiedziała, że trzeba pomóc. Pomagała wszystkim: rodzinom i małżeństwom, dzieciom z domu dziecka, bezdomnym. Miała dla nich czas, miała czas, by ich kochać – co podkreślił kaznodzieja – gdyż nie oceniała bliźnich.
Nasza obecność w tym miejscu, jest wyrazem dziękczynienia, za jej cichą pomoc potrzebującym. Wierzymy, że jest już w niebie, gdyż w całości wypełniła słowa dzisiejszej Ewangelii.
Po zakończonej Eucharystii, kondukt przeszedł na miejsce wiecznego spoczynku, gdzie po odprawieniu końcowych modlitw, doczesne szczątki Zmarłej spoczęły w rodzinnym grobowcu.
W uroczystościach żałobnych brała udział rodzina, a także wielkie grono wdzięcznych parafian.
Odszedł kolejny, bardzo zasłużony dla naszej parafii Człowiek.

Requiescat in pace!

Komentarze są wyłączone.