Pożegnanie ks. Ryszarda i ks. Pawła 24.08. (32)

PODZIĘKOWANIE DLA ks. RYSZARDA GACKA i ks. PAWŁA OCHOCKIEGO

Decyzją Ks. Arcybiskupa opuścili naszą parafię, by podjąć nowe obowiązki, ks. Ryszard Gacek i ks. Paweł Ochocki. Ks. Ryszard został mianowany moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie, a ks. Paweł został skierowany na studia doktoranckie UPJPII w Krakowie.
W dniu 24 sierpnia parafianie, uczestnicząc w wieczornej Mszy św., mogli podziękować obu kapłanom za posługę: 6-letnią ks. Ryszarda i 3-letnią ks. Pawła w naszej wspólnocie.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Ryszard, a współcelebransami byli wszyscy, pracujący w naszej parafii kapłani.
Przed rozpoczęciem się Najświętszej Ofiary, przedstawiciele różnych stanów i wspólnot z naszej parafii, złożyli obu kapłanom podziękowania.
Pierwszy rozpoczął ks. Proboszcz, Jerzy Serwin, który zaznaczył, że w przestrzeni duchowej nie ma miejsca na pożegnania i rozstania, natomiast jest wdzięczność, w pierwszej kolejności Panu Bogu, za wieloletnią posługę kapłańską. Jest tak wiele spraw i wydarzeń w naszej wspólnocie, za które jesteśmy wdzięczni, że nie sposób ich wymienić nawet w wielu słowach. W tym miejscu ks. Proboszcz wymienił tylko kilka: katecheza szkolna i parafialna, szafowanie sakramentami, posługa duszpasterska, Diakonia Wyzwolenia, oaza młodzieżowa, świetlica św. Filipa Neri, grupa misyjna, gazetka parafialna „Głos Świętojański” grupa ministrancka i lektorska, wspólnota akademicka „Psalterion”, chór parafialny „Vox Clamantis”  czy świętojańskie spotkania z muzyka organową. Kończąc, ks. Proboszcz życzył obu kapłon nieustannego Bożego błogosławieństwa i opieki. Podsumowaniem tych słów były długie i gromkie brawa licznie zebranych w kościele wiernych.
Z kolei ze słowami podziękowania i życzeniami zwrócili się do odchodzących kapłanów przedstawiciele: dzieci, ministrantów, lektorów, młodzieży oazowej, wspólnoty akademickiej Psalterion, dorosłych parafian oraz Duszpasterskiej Rady Parafialnej. I jeszcze raz rozległy się w naszej świątyni brawa, świadczące, że wszyscy zgromadzeni, potwierdzają, wygłoszone słowa. Rozpoczynając Eucharystię, ks. Ryszard poprosił o wspólną modlitwę w ich intencji, aby mogli wypełniać tę nową posługę, do której zostali wyznaczeni przez ks. Arcybiskupa.
Ze słowem Bożym do wiernych, zwrócił się ks. Paweł. Nawiązując do odczytanej perykopy, o powołaniu św. Bartłomieja – w dniu tym Kościół wspomina tego Apostoła – zwrócił uwagę na dobre spojrzenie Jezusa. Pod wpływem tego spojrzenia Bartłomiej został Apostołem. Tak samo Chrystus, podczas tej liturgii, patrzy na każdego z nas z osobna i indywidualnie, a robi to z miłością, wiarą i nadzieją. Ale to spojrzenie – kontynuował ks. Paweł – uczy nas, aby tak samo patrzeć nie tylko na drugiego człowieka, ale także samego siebie. Niewiele wiemy, prawie nic,  o Bartłomieju, jednak dzięki Apostołowi Bartłomiejowi, tak wiele wiemy o Chrystusie. I również po wiekach niewiele będą wiedzieć o nas, żyjących współcześnie, ale powinniśmy tak żyć, aby przyszłe pokolenia, dzięki naszemu świadectwu, wiedziały więcej o Jezusie. Kończąc ks. Paweł zaznaczył, że po latach może nie wiele zostanie po ks. Ryszardzie i po nim, jednak – i to są najlepsze życzenia – aby wiele zostało po ich posłudze wiary i Jezusa.
Przed rozesłaniem słowa podziękowania, w imieniu ks. Pawła i własnym wyraził ks. Ryszard. Podkreślił, że pierwsze podziękowania należą się Panu Bogu, który postawił ich w naszej parafii. Następnie dziękując wymienił współpracujących z nimi obecnie i w przeszłości księży: ks. Proboszcza, ks. Prałata Grzegorza Cekierę, a także niedawno zmarłego ks. Krzysztofa Sojkę. Swoje wyrazy wdzięczności również zaadresował ks. Ryszard także do: sióstr nazaretanek, osób posługujących w parafii, służby liturgicznej, młodzieży, dzieci, rodziców i rodzin za gotowość do współpracy, dyspozycyjność i świadectwo wiary. Wyrazy wdzięczności skierował także ks. Ryszard dla grup i wspólnot, scholi, chóru parafialnego, a także do chorych, których ci kapłani odwiedzali z sakramentalną posługą.  Mam nadzieję, że w historię parafii zapisaliśmy się w dobry sposób, a jeżeli było coś złego, za to przepraszamy – zakończył ks. Ryszard.
Po zakończonej Mszy św., do zakrystii przyszło wielu parafian, aby już indywidualnie porozmawiać i podziękować odchodzącym kapłanom.
Uroczystość uświetnił chór Vox Clamantis.

 

 

Pożegnanie ks. Ryszarda i ks. Pawła – film. Autor: A. Wojtaszek

Komentarze są wyłączone.