imieniny ks. Prałata (33)

IMIENINY ks. PRAŁATA GRZEGORZA CEKIERY
oraz SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA o. GRZEGORZA CHRZANOWSKIEGO

W dniu 3 września, Kościół czci św. Grzegorza Wielkiego, papieża. Dzień ten jest również dniem imienin naszego ks. Prałata Grzegorza. Do parafialnej tradycji należy już modlitwa świętojańskiej wspólnoty za solenizanta, podczas Mszy św.
Wieczorną koncelebrowaną Eucharystię sprawowali kapłani posługujący w naszej wspólnocie, zaś przewodniczył nasz rodak, dominikanin o. Grzegorz Chrzanowski, który w tym dniu będąc solenizantem obchodził jednocześnie srebrny jubileusz kapłaństwa.
Zanim rozpoczęła się Msza św., ks. Proboszcz Jerzy Serwin witając z radością naszego gościa, złożył mu imieninowe życzenia oraz gratulacje z okazji jubileuszu, zapewniając o naszej modlitewnej pamięci. Dalsze życzenia solenizantom i jubilatowi składali przedstawiciele grup formacyjnych: dzieci, młodzieży oazowej, dorosłych oraz apostolatu Margaretka, którzy także modlą się za o. Grzegorza Chrzanowskiego. Zebrani w świątyni parafianie, gorącymi brawami wyrazili swoje uczucia, dołączając się do wypowiedzianych wcześnie życzeń.
Za uroczystość i dobre słowa ze wzruszeniem podziękował ks. Prałat, zaś o. Grzegorz wyraził swoją radość z zaproszenia i możliwości koncelebrowania Mszy św. w naszej świątyni wraz z ks. Prałatem.
Ze słowem Bożym do wiernych zwrócił się nasz gość. Przedstawił on sylwetkę św. Grzegorza, który będąc bardzo zdolnym, wysoko wykształconym i majętnym człowiekiem, należał do ówczesnej elity życia państwowego i dyplomatycznego, porzucił dotychczasowe życie, stając się skromnym benedyktyńskim mnichem. Jednakże ówczesny Kościół dostrzegając wybitne talenty skromnego mnicha, powołał go na urząd papieski. Jego zasługi dla Kościoła były ogromne i dlatego otrzymał tytuł Wielki.
Mimo, że ten święty żył 1500 lat temu, może nas współczesnych czegoś nauczyć. Jego posługa papieska nastawiona była na służenie drugiemu człowiekowi. Motto jego posługi papieskiej brzmiało: „sługa sług Bożych”. Jest to szczególnie ważna nauka dla kapłanów. Druga ważna cecha to podążanie za Chrystusem ukrzyżowanym, wczuwanie się w to, co Jezus czynił i co pragnął czynić. Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła, którego fragment listu był odczytany podczas Liturgii Słowa: ”nie przyszedłem aby błyszczeć”, kaznodzieja podkreślił, że obie postacie dzisiejszych uroczystości wskazują, jaki ma być chrześcijanin, jaka ma być jego wiara i postawa. To jest droga chrześcijańskiego powołania – zakończył o. Grzegorz.
Przed rozesłaniem, o. Grzegorz w imieniu ks. Prałata i własnym, jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym za życzenia i wspólną modlitwę.
A po zakończonej Eucharystii wielu parafia prywatnie, w zakrystii składało solenizantom życzenia.

  • więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.