26 Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii (34)

XXVI PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
DO KALWARII

Kolejny, bo już 26 raz, 16 września, pielgrzymowały rodziny z naszej archidiecezji do Matki Bożej w Kalwarii. Uroczystości rozpoczęły się, jak zwykle, Drogą Krzyżową, podczas której kobiety niosły łaskami słynący wizerunek Matki Boskiej Kalwaryjskiej, a mężczyźni ogromny Krzyż. Rozważania męki Pańskiej przygotowali pp. Ludmiła i Stanisław Grygielowie, którzy należeli do grona bliskich przyjaciół św. Jana Pawła II, którego 40 letnią rocznice wyboru na Stolicę Piotrową, obchodzić będziemy za kilka tygodni. Mottem całego spotkania były słowa naszego świętego Rodaka, zapisane w „Liście do rodzin”: „rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości”. Całość rozważań streścił we wstępie, ks. abp. Marek Jędraszewski : ”… na codziennych drogach życia naszych rodzin, często spowitych osłoną obojętności i niezrozumienia, gdzie człowiek wezwany jest, by swym sumieniu strzec prawdy i odrzucać fałsz, przebaczać i kochać, niekiedy nawet pomimo niewierności i zdrad. Jak to przypominają nasi drodzy Autorzy, na tych drogach nigdy nie zabraknie miłości, gdyż, do końca świata Jezus będzie brał na siebie krzyż i będzie go niósł na Golgotę…”
Po zakończonym nabożeństwie pasyjnym, rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski, zaś współcelebransami byli ks. bp. Jan Szkodoń, a także wielu kapłanów, którzy przybyli ze swoimi parafianami, a wśród nich ks. Łukasz Nizio, a także nasz były wikariusz ks. Ryszard Gacek.
Na wstępie, przybyłych kapłanów i pielgrzymów, wśród których była także premier p. Beata Szydło wraz z mężem, wojewoda małopolski p. Piotr Ćwik z małżonką, a także autorzy rozważań Drogi Krzyżowej pp. Grygielowie, przywitał kustosz Kalwaryjskiego Sanktuarium, o. Konrad Cholewa.
Do pielgrzymów, ze słowem Bożym zwrócił się ks. metropolita. Jeszcze raz przypomniał sytuację przedstawioną w odczytanej perykopie (Mk 8,27-35). Piotr uznał w Chrystusie Mesjasza, ale nie potrafił przyjąć tego, że będzie On, jak wcześniej przepowiadali prorocy, cierpiał i umrze haniebną śmiercią. Chrystus przecież powiedział, że każdy, kto chce go naśladować musi wziąć swój krzyż. I dlatego, ten kto jest chrześcijaninem, katolikiem, musi być gotowy do dźwigania krzyża. Być chrześcijaninem to gotowość na cierpienie, prześladowanie, na przeciwstawienie się światu, zaparcie się siebie. Ta droga jest jedyna, aby podążać za Jezusem i to dotyczy także małżeństwa i rodziny.
W tym miejscy kaznodzieja nawiązał do obchodzonej w tym roku 100 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę. To, że przed wiekiem nasi przodkowie mogli radować się odzyskaniem niepodległości było także efektem ofiary i poświecenia się rodzin, które mimo prześladowań, wynaradawiania, zsyłek potrafiły zachować najcenniejszą wartość: wiarę w Boga, miłość wzajemną i miłość do ojczyzny. Ksiądz arcybiskup przypomniał kilka pięknych postaci: św. Urszuli Julii Ledóchowskiej, abp. Szczęsnego Felińskiego i jego matki Ewy, postawy bohaterskich dzieci z zaboru pruskiego, które nie chciały uczyć się katechizmu modlić się po niemiecku, mimo szykan i prześladowań, uwięzienia, bicia.
Dzisiaj dziękując Bogu za odzyskaną niepodległość dziękujemy za tamte bohaterskie rodziny, a zwłaszcza za bohaterskie matki, za Kościół i duchownych, którzy byli wielkim wsparciem, aby trwać przy Bogu i Ojczyźnie.
Jednak też musimy prosić za dzisiejsze rodziny, gdy poważany jest ich fundament, którym jest sam Bóg. Dlatego potrzebna jest wspólna, wielka modlitwa, by nie zabrakło troski o religijne wychowane młodego pokolenia, by nie zabrakło troski o duchowy kształt naszej Ojczyzny. Bardzo ważna jest wspólna rodzinna modlitwa, wspólne przezywanie każdej niedzieli, gdzie nie może zabraknąć Mszy św., troska rodziców o uczestnictwo dzieci w nauce religii, jak również przekazywanie miłości do Kościoła i Ojczyzny. To wielkie zadania dla dzisiejszych rodzin. Dlatego ta pielgrzymka rodzin do Maryi Kalwaryjskiej niech będzie modlitwa, aby nas Bogurodzica wspierała – zakończył arcypasterz.
Po zakończonej homilii nastąpił obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Podczas procesji z darami, przekazane zostały przez parafie i dekanaty Archidiecezji Krakowskiej ofiary na fundusz SOS, domy samotnej matki czy okna życia.
Przed rozesłaniem, ks. dr Paweł Gałuszka – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin wyraził swoje podziękowania dla celebransów, szczególnie ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu, za modlitwę i wygłoszoną homilię, ks. bp. Janowi Szkodowniowi, służbie liturgicznej, służbom porządkowym, a także bardzo licznie przybyłym pątnikom, których liczba wzrasta z roku na rok.
Po zakończonej Eucharystii ks. Metropolita, jak już to jest w tradycji, poświęcił nowe ziarno zbóż, przeznaczone na zasiew. Po zakończonych uroczystościach, każdy mógł jeszcze indywidualnie nawiedzić kaplicę Cudownego Obrazu
I w tym roku, Pan Bóg dał nam cudowną pogodę. Urzekający klimat i piękne, jesienne górskie widoki, były dodatkowym tłem, dla dziękczynnej modlitwy.
Z naszej parafii, pod duchową opieką ks. Łukasza, przybyło autokarem ok 50 pielgrzymów. Także wielu naszych parafian udało się tam indywidualnie.

 

Komentarze są wyłączone.