Niedziela misyjna 2018 (41)

Niedziela Misyjna 2018

W niedzielę 21 października 2018 r. Kościół katolicki rozpoczął Tydzień Misyjny. Misje wspieramy przez modlitwę, a także ofiary przeznaczone na wsparcie tego dzieła i pomoc konkretnym ludziom w krajach objętych tym wielkim dziełem. Świętojańska wspólnota pomaga w budowie szkoły i jej wyposażeniu w dalekiej afrykańskiej Ghanie, którą prowadzą Siostry Nazaretanki.
Jak co roku nasza dziecięca Grupa Misyjna Karolki – Chrześcijańscy Pomocnicy zaprosiła parafian do wsparcia akcji poprzez „Ciasto murzynek dla misji”. Najpierw jednak młodzi misjonarze zebrali się na Mszy św., by Panu Bogu polecać m.in. swoich rówieśników w Afryce. Eucharystię, przy ołtarzu udekorowanym afrykańskimi elementami, sprawował ks. Łukasz Nizio, a kazanie wygłosił ks. Dariusz Pietrzak. Najpierw poprosił dzieci do stopni ołtarza, a szczególnie te, które były przebrane w stroje misyjne. Ks. Dariusz zadał dzieciom wiele pytań związanych z misjami. Padały ciekawe, wyczerpujące odpowiedzi. Ks. Dariusz opowiadał o pracy misjonarzy w dalekich krajach. Przypomniał o pomocy świętojańskiej wspólnoty dla szkoły w Ghanie. Następnie trzymając w ręce krzyż, na którym Pan Jezus pozbawiony jest ramion wyjaśnił, iż brakującymi rękami Chrystusa mamy być my i pomagać innym ludziom odnaleźć Zbawiciela. Zaapelował też, by każde dziecko nawet w szkole świadczyło o swej wierze, np. poprzez zadbanie o czystość w szkole. To niewielkie, ale ważne zadanie.
W Modlitwie Powszechnej dzieci modliły się m.in. za Ojca Świętego Franciszka, za misjonarzy i afrykańskich rówieśników.
Po Mszy św. s. Maria Magdalena poprosiła do stopni ołtarza dzieci przebrane w stroje z akcentami krajów misyjnych. Otrzymały one nagrody – niespodzianki.
Przed kościołem, przy wszystkich wejściach, „Karolki – Chrześcijańscy Pomocnicy” zbierali fundusze przeznaczone na wsparcie „naszej” szkoły w Ghanie, obdarzając ofiarodawców tradycyjnym już w świętojańskiej parafii „Ciastem murzynkiem dla misji”. Zorganizowano również stoisko oferujące do sprzedaży przeróżne produkty przywiezione z Ghany, np. koszulki, w jakich chodzą do szkoły dzieci, kolorowe różańce, kremy, masło. Stoisko było oblegane po kilku Mszach św.
W przedsionku kościoła można było także oglądać wystawę fotograficzną obrazującą pracę misyjną Sióstr Nazaretanek oraz rysunki dzieci, związane z tym tematem.

Komentarze są wyłączone.