Pielgrzymka do Częstochowy (42)

Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę

Odbywana corocznie listopadowa pielgrzymka świętojańskiej wspólnoty na Jasną Górę, ma charakter dziękczynny, za uzyskanie pozwolenia na budowę naszej parafialnej świątyni. W roku bieżącym, 17 listopada, to dziękczynienie, podjęła grupa ok. 100 parafian, którzy pod duchową opieką ks. Proboszcza oraz ks. Daniela, dwoma autokarami pojechali do Częstochowy, która przywitała nas piękną, słoneczną, choć choć chłodną pogodą.
Po przybyciu na miejsce, każdy indywidualnie udał się do kaplicy Cudownego Wizerunku, aby przywitać się Bożą Matką i przedstawić swoje intencje.
Wspólna Msza św., w której uczestniczyło wiele grup pątników z różnych stron Polski rozpoczęła się o godz. 10.00. Na wstępie przybyłych przywitał przedstawiciel o. Paulinów. Podczas homilii, kaznodzieja nawiązał do przeczytanej perykopy (Łk 18, 1-8), podkreślając wagę, wartość i skuteczność wytrwałej i systematycznej modlitwy.
Po Mszy św. każdy indywidualnie mógł się pomodlić, a także był czas na zwiedzanie obiektów w sanktuarium oraz posiłek.
Kolejnym i ostatnim punktem programu była Droga Krzyżowa na Wałach, którą prowadził ks. Proboszcz.
Droga powrotna upłynęła na wspólnej modlitwie i wczesnym wieczorem przybyliśmy na Prądnik, dziękując Bogu i Jego Matce, za piękny i owocnie spędzony czas.

Komentarze są wyłączone.