Podsumowanie roku 2018

Podsumowanie roku 2018

Na początku Nowego Roku, warto sobie uświadomić, jaki był ubiegły rok dla naszej wspólnoty parafialnej, co się zdarzyło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Planujemy przyszłość, zastanawiamy się jaki będzie następny 2019r i co nam przyniesie.

W sobotę 26 maja 2018 r nasza parafia przezywała podniosła uroczystość. O godz. 9.00 w Katedrze na Wawelu otrzymał świecenia kapłańskie nasz dk. Patryk Jagos z rąk ks. abpa. Marka Jędraszewskiego Mszę św. prymicyjną sprawował w naszym kościele w niedzielę 27 maja o godz. 12.00. Ks. Patryk jest już szóstego kapłana z naszej wspólnoty świętojańskiej.
W naszej parafii chrzest przyjęło 105 dzieci (w r. ub. 105). O chrzest poza parafią poprosiło 49 rodziców. Bardzo niepokojący jest fakt, że w 1/4 wypadkach rodzice są w niesakramentalnych związkach małżeńskich (6), lub żyją bez jakiekolwiek związku (17).
Do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii św. przystąpiło 135 dzieci (w r. ub. 137).
W roku 2018 rozdaliśmy 162 tys. Komunii św. (w r. ub. 160 tys.).
Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez ks. bp Jana Zająca przystąpiły32 osoby spośród młodzieży gimnazjalnej (w r. ub. 28). Pozwolenia na bierzmowanie poza parafią wydano 31 osobom.
W niedzielę 21 października na wszystkich Mszach św. obecnych było 3.316 osób (w roku ubiegłym 2.866 ). Do Komunii św. przystąpiło 1.190 (r. ub. 1.173 osoby).
Chorym z naszej parafii zaniesiono 2.641 Komunii św. – z czego 2.274 Komunii zaniosło 16. nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w ub. roku odpowiednio 2.585 oraz 2.180).
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 447 chorym (r. ub. 464).
W naszej parafii zostało pobłogosławionych 15 małżeństw sakramentalnych a wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych było 74 (w ub. r. odpowiednio 27 i 80). O pozwolenia na ślub poza parafią poprosiło 31 narzeczonych.
Na wieczny spoczynek zostało odprowadzonych 100 zmarłych z naszej parafii, a wśród nich +ks. Krzysztof Sojka zmarły 1.05.2018roku (w ub. roku 111). Pogrzeby5 zmarłych, odbyły się w innych parafiach. Jako uczestnicy pogrzebów pamiętajmy o duchowym darze dla zmarłych, tj. zamawianiu Mszy św. za nich.
Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu księży, sióstr, animatorów oraz świeckich liderów wielką radością i nadzieją napawa wzrost duchowy grup i wspólnot naszej parafii.
Jesienią ubiegłego roku powstał w naszej parafii chór mieszany Vox Clamantis, który zaprezentował się już kilkakrotnie na naszych uroczystościach parafialnych. Wciąż zapraszamy do niego mężczyzn.
Grupa charytatywna w naszej parafii liczy 10 osób. Z comiesięcznych składek parafian, które średnio wynoszą 2,5 tys. zł, pomagamy rodzinom borykającym się z kłopotami finansowymi. spłacić czynsz czy wykupić lekarstwa. Stałą pomocą obejmujemy 20 rodzin. W tym roku grupa charytatywna rozdysponowała produkty spożywcze otrzymane od Caritas, produkty złożone do koszy w Wielkim Poście i Adwencie, oraz ofiary złożone do puszek przed kościołem o wartości blisko 30.000 zł.
Każdego 22 miesiąca modlimy się na Mszy św. wieczornej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła za małżeństwa oczekujące na szczęśliwe narodzenie dziecka, jak również za małżeństwa, które z wielkim trudem oczekują upragnionego potomstwa. W ubiegłym roku udzieliliśmy błogosławieństwa indywidualnego 159 matkom w stanie błogosławionym.
W 2018 roku w 6-ciu edycjach Świętojańskiej Szkoły dla Rodziców im. św. Jana Pawła II, opartej na programie szkoły rodzenia wzięło udział 109 małżeństw (134 małżeństwa 2017). Kolejna edycja szkoły rozpocznie się 22 stycznia.
Od zeszłego roku w naszej parafii odbywają się(cieszące się) popularnością weekendowe katechezy przedmałżeńskie w ramach przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa Od wielu lat działa również poradnia przedmałżeńska.
W niedzielę 17 czerwca poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela kontynuowaliśmy VII Świętojańskie Spotkania, które były okazją do wzajemnej integracji, spotkań oraz zabawy w naszej parafii. W 2019 roku zapraszamy wszystkich, chętnych do pomocy, szczególnie tych, którzy mają doświadczenie organizacyjne takich spotkań ale również chęć i wolę przystąpienia do prac Komitetu organizacyjnego.
Wyrażamy jeszcze raz wdzięczność naszym parafianom za ofiarną posługę, łącznikom zanoszącym program rekolekcji, rozprowadzającym opłatki wigilijnew blokach na ulicach naszego osiedla, które z każdym rokiem się rozrasta. Poszukujemy do tej posługi nowych łączników.
Każdego roku przeżywamy w naszej wspólnocie świętojańskie jubileusze małżeńskie. Jest tradycją, że zapraszamy małżonków przeżywających 1, 5, 10, 15 i 25 rocznicę małżeństwa. Zachęcamy, aby małżonkowie mimo wspólnego zaproszenia do świętowania jubileuszy małżeńskich informowali nas i w rocznicę ślubu zamawiali w swojej intencji i swych rodzin Mszę św. Ks. Arcybiskup udzielał błogosławieństwa w specjalnym liście małżonkom, którzy przeżywają złoty jubileusz 50-lecia małżeństwa. Prosimy więc o wyraźną informacje przy zamawianiu jubileuszowej intencji mszalnej.
Jeśli chodzi o sprawy gospodarczo-finansowe naszej parafii, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw.
W tym roku kontynuowaliśmy prace związane z wyposażeniem kaplicy św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty. Zostały zakupione nowe chodniki. W czasie odpustu parafialnego zostały poświęcone figury św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na froncie kaplicy, oraz Pieta we wnęce od strony południowej. Trzeba jeszcze uszczelnić drzwi przez zamontowanie ościeżnicy.
Została też wydana niezwykła książkę Pana prof. Piotra Franaszka Kaplica św. Jana Chrzciciela i św. Jana ewangelisty na Prądniku Czerwonym przy ul. Dobrego Pasterza 117. Autor tej małej publikacji wziął sobie za cel przypomnienie i przybliżenie tego zapomnianego, a zasługującego na uwagę zabytku, poprzez przedstawienie zarysu jego historii obejmującego jednocześnie jego dzieje, ludzi i wydarzenia jakie miały miejsce w tym czasie na Prądniku Czerwonym. Świadczą o tym archiwalne grafiki oraz zdjęcia pokazujące pierwotne oblicze Prądnika Czerwonego. Książka ta jest ciągle do nabycia.
Ponawiamy zaproszenie dla nowożeńców, aby w tej odrestaurowanej, przepięknej kaplicy zechcieli urządzać uroczystości zaślubin. W każdą środę odbywa się w niej adoracja w ciszy, do Miłosierdzia Bożego w III piątki miesiąca i inne nabożeństwa, aby ożywić to szczególne miejsce w naszej parafii.
W marcu została przeniesiona do nowych pomieszczeń i wyposażona w nowe meble i sprzęty kancelaria parafialna.
Wykonano osiem nowych konfesjonałów, nowe stoliki (regały) do kościoła i klęcznik do wejścia głównego, dokonano również konserwacja ławek do salek.
W wakacje przeprowadzono remont pomieszczeń magazynowych (malowanie, wyposażenie w regały) parafialnego Caritas, oraz przygotowano mieszkania dla nowoprzybyłych kapłanów.
Zakończono czyszczenie i malowanie ogrodzenia od strony Polsadu.
Na wiosnę rozpoczęliśmy remont krypty obejmujące prace izolacyjne, odwodnienia wód gruntowych i deszczowych, wykonanie fundamentów pod mur oporowy, doprowadzono kabel zasilający prądem elektrycznym kryptę, jesienią wykonano piwniczkę.
Dokonano wymiany kabla zasilającego budynek gospodarczy.
Trwa remont salek tzw. katakumb – wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, C.O i instalację elektryczną oraz dokonano izolacji części fundamentów.
Odnowiono Obraz MB Częstochowskiej i wykonano nowy mechanizm podnoszenia obrazu, którego fundatorem był pana Jan Podsiadło.
Mamy już wykonane nowe gabloty przykościelne, które będą zamontowane w najbliższym czasie.
Trwają prace projektowe otoczenia wokół krypty, aby w tym roku figura Matki Bożej wróciła na swoje miejsce, oraz powstało nowe otoczenie wokół niej, głównie chodniki.
Od roku mamy przygotowany projekt termomodernizacji kościoła na wymianę okien, ocieplenie stropu, zainstalowania pomp ciepła oraz nadmuchowej instalacji ogrzewania kościoła. Zależy nam na uzyskaniu dotacji z Funduszy Unijnych. Jednak żaden obiekt sakralny w Krakowie i okolicy, w ostatnich dwóch latach takiej dotacji na termomodernizację nie otrzymał choć złożono właściwą dokumentację. Szukamy różnych sposobów na ich pozyskanie. W innym wypadku przyjdzie nam samym podjąć trud inwestycji. Cały wysiłek finansowy skupił się w tym roku na zabezpieczeniu finansowym przewidzianej termomodernizacji. Mamy złożone na ten cel środki na lokacie bankowej. Jest to około 15% przewidzianej inwestycji.Dlatego zwracamy się do Was Drodzy Parafianie o dalsze podjęcie miesięcznych deklaracji na ten cel. Bardzo gorąco chcemy podziękować wszystkim, którzy regularnie składają ofiary i deklaracje. Każda złotówka przekazana na ten cel jest odnotowywana w księdze darczyńców. Z wszystkich tegorocznych płatności parafia się wywiązała!
Za wszystko Bogu niech będzie chwała, a ludziom składam staropolskie Bóg zapłać.

Komentarze są wyłączone.