ŚDM-2019 Panama (5)

ŚDM-2019 PANAMA
relacja uczestniczek

W dniach 24 – 27 stycznia w stolicy Panamy- Panama-City miały miejsce 34 Światowe Dni Młodzieży. Polskę reprezentowała najliczniejsza grupa z Europy: 3,5 tys. młodych pielgrzymów, wśród których były dwie przedstawicielki naszej świętojańskiej wspólnoty: Aleksandra Anioł i Magdalena Dziura.
W dniu 12 lutego, w parafialnej auli miało miejsce spotkanie z naszymi młodymi parafiankami, które podzieliły się na gorąco swoimi wrażeniami z pobytu w Panamie.
Główna część ich relacji, ilustrowana zdjęciami, dotyczyła czasu przygotowania do spotkania z papieżem, rozważając słowa Maryi: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. W tym czasie przebywały one w miejscowości Chitré-Monagillo (jest to też miasto diecezjalne), w parafii San Miguel Arcángel (św. Michała Archanioła). Ola i Magda opowiadały o bardzo serdecznym i gościnnym przyjęciu przez Panamczyków (mieszkały w rodzinach). Ich czas wypełniony był uczestnictwem na nabożeństwach i rekolekcjach – tu podkreślały bardzo żywiołowe i spontaniczne reakcje i zachowania młodych ludzi w świątyniach, różniące się od naszych tradycji. Ale ich czas także wypełniała zabawa, uczestnictwo w koncertach, grach sportowych, spotkaniach z rówieśnikami, wolontariuszami i dziećmi specjalnej troski, sporządzanie plakatów i bannerów, a nawet udział w pracach porządkowych (np. sprzątanie plaży). Dużym zainteresowaniem zebranych w auli cieszyły się opowiadania o kulinariach, bardzo różniących się od naszych.
Kulminacją Światowych Dni Młodzieży były spotkania z papieżem Franciszkiem między 24, a 27 stycznia. Zgodnie z tradycją spotkań młodych, w Panamie pielgrzymi z całego świata gromadzili się wspólnie podczas pięciu głównych uroczystości: Mszy św. na otwarcie, ceremonii powitania papieża, Drogi Krzyżowej, czuwania z Ojcem Świętym i niedzielnej Mszy św. na Campo San Juan Pablo II – Metro Park, wieńczącej spotkanie.
Obie nasze uczestniczki dzieliły się także swoimi przeżyciami duchowymi i owocami ŚDM-2019. Nie zabrakło tez odniesień i porównań do ŚDM-2016, które odbyły się w Krakowie. Uzupełnienie ich relacji słowno-zdjęciowej były także pamiątki z Panami, zgromadzone na „mini wystawie” .
Nasza aula była wypełniona, ale w zasadzie osobami, które trudno zaliczyć jest do młodzieży. Młodych ludzi było kilkoro. Szkoda, że nie skorzystali z tej okazji. Można mieć nadzieję, że nasze uczestniczki będą się jeszcze dzieliły swoimi wrażeniami z pobytu na ŚDM w Panamie, w grupach młodzieżowych.

Komentarze są wyłączone.