DADP-2019

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 2019

Uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1992 r. ogłosił, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji, miało miejsce w naszej świętojańskiej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz 18.30. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. Dariusz Pietrzak – podczas porannej Mszy św. oraz ks. Mariusz Susek – podczas wieczornej Mszy św.
Przed aktem złożenia przyrzeczenia kapłani skomentowali mające nastąpić wydarzenie słowami homilii. Ks. Dariusz powiedział m.in., że stajecie tutaj jako strażnicy życia. Podobnie jak św. Józef, który przyjął Maryję wraz z poczętym już Jezusem, mimo trudności, a nawet niebezpieczeństw ochraniał to życie. Bądźcie jak Józef, mimo trudności, jako was jako obrońców życia mogą spotkać. Natomiast ks. Mariusz zauważył, że: gromadzimy się wokół tajemnicy życia ludzkiego. Chcemy nie tylko za swoje życie dziękować Panu Bogu, ale jednocześnie prosić za tymi, którzy nie rozumieją, że życie poczęte jest sanktuarium Boga żywego które jest zagrożone. Trzeba się modlić, aby kobiety, w łonie których poczęło się życie i też mężczyźni, aby wzięły odpowiedzialność za to życie i otrzymali łaskę spojrzenia na ten wielki dar.
Po zapaleniu od paschału świec i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, podejmujący duchową adopcję, złożyli w obecności celebransa uroczyste przyrzeczenie.
Duchowa Adopcja jest jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
W tym roku adopcję podjęło ok. 110 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się w istotny sposób.
Na świecie i w naszym kraju trwa brutalna walka z nienarodzonymi. Gwałtownie rośnie ilość morderstw nienarodzonych, z przyczyn eugenicznych. W niektórych państwach nie rodzą się już dzieci z wadami genetycznym (np. zespół Downa), gdyż są zabijane przed urodzeniem. Środowiska lewicowe, wspierane potężnymi środkami finansowymi, prowadzą agresywną kampanię przeciwko życiu. W polskim Sejmie, już dość długo, czeka obywatelski projekt uchwały zakazujący aborcji z przyczyn eugenicznych. Niektóre partie polityczne w naszym kraju, promujące otwarcie rozwiązłość seksualną i homoseksualizm, na swoje sztandary biorą hasło ogólnodostępnej i „nowoczesnej” aborcji! Niestety wielu tzw. „postępowych”, a raczej bezmyślnych katolików, głosuje na przedstawicieli tych partii. Ludziom wierzącym na takich ludzi głosować nie wolno, gdyż przykładają w ten sposób rękę do zbrodniczych pomysłów. A czekają nas w tym roku 2 głosowania – do parlamentu UE (maj) i polskiego parlamentu (jesień). Dlatego potrzebny jest szturm modlitewny, czego jednym z przejawów działań jest Duchowa Adopcja, aby uchronić naszą Ojczyznę od tego strasznego zagrożenia.
Od wielu już lat, ruch obrony życia nienarodzonych w naszej parafii – realizowany w różnych formach – animują Państwo Janina i Sylwester Bojarscy. Za tę apostolską działalność, publiczne podziękowania wyrazili celebransi.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.