Peregrynacja Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan (15)

PEREGRYNACJA IKONY MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

W sobotę 11 maja w naszej Świętojańskiej Parafii rozpoczęła się peregrynacja Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Uroczyste przywitaniem Obrazu nastąpiło przed wejściem do kościoła. Ikonę wnieśli Rycerze Kolumba, z parafialnej Rady 15128. W imieniu naszego lokalnego Kościoła, Wizerunek przywitał ks. Proboszcz oraz ks. Łukasz wraz z asystą ministrantów.
Po umieszczeniu Ikony w stosownym miejscy przy ołtarzu głównym i odmówieniu modlitw, w tym także modlitwy za prześladowanych chrześcijan, odprawione zostało nabożeństwo majowe.
Podczas wieczornej Mszy św. oraz przez wszystkie niedzielne Msze św., homilie głosił ks. Rafał Cyfka – dyrektor Wydziału Regionalnego w Krakowie – Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W wielu krajach, jest ich ponad 20, wyznawcy Chrystusa są pozbawieniu dorobku całego życia, wyganiani, więzieni, torturowani i mordowani. Prześladowania te, są tylko i wyłącznie z tego powodu, że ci ludzie nie chcieli się zaprzeć wiary i Chrystusa. Kaznodzieja przedstawił wstrząsające obrazy, statystycznie na świecie, co kilka minut śmierć męczeńska ponosi wyznawca Chrystusa. Wśród zamordowanych są także dzieci.
Bolesne jest to, że świat milczy na ten temat. Obrońcy praw człowieka milczą, gdy prześladowani są chrześcijanie, a możni tego świata, którzy maja polityczne, ekonomiczne, a nawet i militarne możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, nie czynią nic, gdyż jest to sprzeczne z ich interesami.
Są jednak organizacje, głownie kościelne, które niosą pomoc humanitarną. Do nich należy Polska i ci ludzie to dostrzegają i doceniają.
Oprócz pomocy czysto materialnej potrzebne jest także potężne wsparcie modlitewne. Taki cel ma też m. in peregrynacja Obrazu.
Z inicjatywy Rycerzy Kolumba w Polsce trwa peregrynacja Ikony Matki Bożej, napisanej na zamówienie Rycerzy Kolumba przez włoskiego ikonopisa Fabrizia Diomediego. Ta inicjatywa zakonu ma na celu modlitwę i refleksję nad możliwościami wsparcia prześladowanych współcześnie chrześcijan, ale też wezwanie do odważnego wyznawania wiary w codzienności. Oryginał ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan oraz kilkadziesiąt kopii tej ikony poświęcił w sierpniu zeszłego roku podczas Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba w Baltimore abp Jean-Clément Jeanbart, melchicki arcybiskup Aleppo, związany z zakonem, a który gościł przed dwoma miesiącami w naszej wspólnocie.
Ikona peregrynuje we wszystkich polskich parafiach, w których działają Rycerze Kolumba. Inicjatywa ta jest okazją do refleksji nad współczesnym męczeństwem, oraz do pozyskania środków na rzecz niesienia pomocy chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie.
W dniu 18 maja Ikona opuściła naszą parafię i została przewieziona do następnej na Śląsku.

 

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. nagranie homilii → kliknij tutaj

******

Peregrynacja Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan
w Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie i w Radzie Rycerzy Kolumba 15128
11-18.05.2019

W najbliższą sobotę 11 maja w naszej Świętojańskiej Parafii rozpocznie się peregrynacja Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Peregrynację organizują Rycerze Kolumba.
Mamy nadzieję, że uroczystość będzie miała duże znaczenie dla całej wspólnoty parafialnej. W tym roku w naszej pracy duszpasterskiej staramy się kierować słowami „Duch, który umacnia miłość”. Peregrynacja Ikony przypomni nam, że głoszenie Ewangelii tylko wtedy będzie skuteczne, gdy złączymy je z pokornym świadectwem życia solidarnego z najsłabszymi i najuboższymi i często prześladowanymi za wiarę w Jezusa Chrystusa.
Peregrynacja rozpocznie się uroczystym przywitaniem Obrazu przed wejściem do kościoła w sobotę o godz. 17.45. W niedzielę będziemy mogli wysłuchać homilii ks. Rafał Cyfki – dyrektora Wydziału Regionalnego w Krakowie – Pomoc Kościołowi w Potrzebie i modlić się przed obrazami podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. Przez cały tydzień będziemy wspólnie modlić się przed Ikoną Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan na nabożeństwach po Mszy św. wieczornej. Na środku kościoła będzie stała skarbonka na ofiary dla potrzebujących w Aleppo w Syrii w ramach podjętej inicjatywy niesienia pomocy prześladowanym chrześcijanom jaką złożyliśmy goszczącemu w naszej parafii 17 marca 2019 roku Jean-Clément Jeanbart, melchickiemu arcybiskupowi Aleppo.
Kiedy na szlaku peregrynacji Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan młodzież Parafii św. Jana Chrzciciela przyjmie sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w obecności bpa Janusza Mastalskiego Rycerze Kolumba pragną wezwać wszystkie obecne wtedy Rodziny, aby dokonały Aktu ofiarowania swojej Rodziny Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.
Zakończenie peregrynacji nastąpi w sobotę 18.05, po Mszy św. o godz. 8.00, kiedy obraz zostanie przekazany do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu.

* * *

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba w Polsce trwa peregrynacja wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan napisanej na zamówienie Rycerzy Kolumba przez włoskiego ikonopisa Fabrizia Diomediego. Ta inicjatywa zakonu ma na celu modlitwę i refleksję nad możliwościami wsparcia prześladowanych współcześnie chrześcijan, ale też wezwanie do odważnego wyznawania wiary w codzienności.
„Codziennie miliony chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary” – czytamy na stronie internetowej Rycerzy Kolumba w Polsce, informującej o szczegółach peregrynacji.
Oryginał ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan oraz kilkadziesiąt kopii tej ikony poświęcił w sierpniu zeszłego roku podczas Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba w Baltimore abp Jean-Clément Jeanbart, melchicki arcybiskup Aleppo, związany z zakonem.
„Patrzę na tę ikonę (…) i widzę tytuł Maryi, który jest tak tragicznie potrzebny w dzisiejszych czasach. Widzę chrześcijańskich męczenników zjednoczonych pod płaszczem Maryi wraz z Jezusem, który błogosławi ich i nas” – mówił syryjski duchowny. „Widzę krzyże różnych tradycji chrześcijańskich jednoczące nas w modlitwie; Wschód i Zachód, Północ i Południe; biskupi, kapłani, świeccy, konsekrowani mężczyźni i kobiety – wszyscy zjednoczeni u stóp krzyża razem z Maryją jako naszą Matką”.
Obecnie ikony te pielgrzymują po całym świecie w ramach nowej inicjatywy Rycerzy Kolumba, wzywającej do duchowej i materialnej solidarności z prześladowanymi chrześcijanami i z tymi, którzy bezpośrednio ich wspierają.
Ikona peregrynuje we wszystkich polskich parafiach, w których działają Rycerze Kolumba. Inicjatywa ta jest okazją do refleksji nad współczesnym męczeństwem, oraz do pozyskania środków na rzecz niesienia pomocy chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie.
Detal Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan przedstawia płaszcz Najświętszej Maryi Panny, który otacza i chroni grupę męczenników chrześcijańskich, którzy niedawno oddali życie za wiarę – mężczyzn i kobiety, młodych i starych ze Wschodu i Zachodu, księży, osoby konsekrowane i świeckich, w tym także jednego z sześciu kapłanów – członków Rycerzy Kolumba, którzy zostali zamordowani przez meksykański rząd w pierwszej połowie XX wieku. Obraz przedstawia również cztery krzyże reprezentujące „ekumenizm krwi” męczenników rzymskiego i wschodniego chrześcijaństwa oraz odwołujące się do koptyjskiej, ormiańskiej, syryjskiej i prawosławnej tradycji.

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże wszystkich narodów, Boże jedyny, który byłeś, jesteś i zawsze będziesz! W swojej opatrzności zapragnąłeś swój Kościół złączyć z cierpieniem Twojego Syna. Wejrzyj z miłosierdziem na swoich poddanych, którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie. Daj im wytrwałość i odwagę, by byli godnymi naśladowcami Chrystusa. Udziel swej mądrości przywódcom narodów, aby działali na rzecz pokoju między wszystkimi ludźmi. Niech Twój Duch natchnie do nawrócenia tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli, abyśmy mogli żyć w zgodzie. Daj nam łaskę bycia zjednoczonymi w prawdzie i wolności i abyśmy zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Matko Boża Wspomożycielko Prześladowanych Chrześcijan, módl się za nami.
Modlitwa ułożona przez Najwyższego Kapelana Abpa Williama E. Loriego

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją katolickich mężczyzn. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 1,96 miliona członków. W Polsce obecni są od ponad 13 lat i liczą ponad 5,5 tys. członków działających w 112 radach na terenie 28 diecezji. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Organizację założył ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. 15 marca 2008 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. McGivney’a i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

Komentarze są wyłączone.