wykład p. dr D. Piekarz (17)

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA W EWANGELII ŚW. JANA – WYKŁAD

W auli parafialnej, w dniu 14 maja, gościliśmy po raz drugi p. dr Danutę Piekarz, biblistę i wykładowcę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II z wykładem pt. „Jak spotkać Zmartwychwstałego” na podstawie Ewangelii św. Jana.
W sposób niezwykle plastyczny, a jednocześnie bardzo głęboki, świadczący o wielkiej znajomości tematu, wykładowca prowadziła słuchaczy przez dokonany przez św. Jana, ewangeliczny opis wydarzeń, które nastąpiły bezpośrednio po zmartwychwstaniu. Zwróciła uwagę na wielopłaszczyznowość i głębię tego opisu. Bo nie jest to tylko historyczna rejestracja zaistniałej rzeczywistości, ale każde słowo ma znaczenie niezwykle symboliczne, odnoszące się do całego Kościoła, nie tylko tego ówczesnego , jeszcze nielicznego, ale także obecnego. Taki sposób opisu jest bardzo charakterystyczny dla Ewangelii wg. św. Jana.
W opisie tym występuje kilka scen: przybycie do grobu grupy kobiet, które reprezentuje Maria Magdalena, reakcje św. Piotra i św. Jana na relacje kobiet, przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa do zamkniętych ze strachu w wieczerniku apostołów, czy kolejne przyjście Pana do wieczernika i rozmowa z Tomaszem. Św. Jan kończy swoją Ewangelię na podziale 20. Rozdział 21, opisujący spotkanie nad jeziorem Genezaret i przekazanie władzy pasterskiej Piotrowi, nie został już napisany ręką Jana, ale jego uczniów, którzy niewątpliwie znali opisane wydarzenia, z ust Jana. I znowu wykładowca zwróciła uwagę, na odmienność stylu 21 rozdziału, w stosunku do całej poprzedniej treści, a także na głęboką symbolikę opisanych wydarzeń oraz słów.
Po skończonym wykładzie, nasz gość odpowiadał na szereg pytań słuchaczy. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i kapłańskie błogosławieństwo ks. proboszcza było ostatnim akcentem tego bardzo interesującego i bogatego spotkania, które zorganizowała Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu.

  1. nagranie wykładu → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.