bierzmowanie 2019

BIERZMOWANIE AD. 2019

W środowy wieczór, 15 maja, 119 osób z naszej parafii przyjęło kolejny sakrament chrześcijańskiej inicjacji – bierzmowanie (117 młodzieży i 2 osoby dorosłe). Szafarzem był nowy (od stycznia br.) sufragan krakowski ks. bp. Janusz Mastalski. Koncelebrowaną Mszę św. wraz z Dostojnym Gościem sprawowali: ks. proboszcz Jerzy Serwin oraz, ks. Mariusz Susek
Uroczystość rozpoczął hymn do Ducha Świętego.
Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców przywitali arcypasterza i poprosili o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom. Po Ewangelii, w przepisanej liturgią formule, ks. proboszcz zwrócił się do ks. biskupa z prośbą o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie i na pytanie szafarza tego sakramentu, oświadczył o należytym przygotowaniu kandydatów, do przyjęcia tego wielkiego daru.
W tym miejscu należy tu wspomnieć, iż kandydatów do tej uroczystej chwili przygotowywał bezpośrednio ks. Łukasza Nizio.
Do zebranych, zwłaszcza do kandydatów, ze słowem Bożym, zwrócił się arcypasterz. Zaznaczył, że Duch Św. , który przychodzi podczas bierzmowania daje swoje dary, które są potrzebne, zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie pełno jest grzechu i nieładu, aby się nie zagubić. Zwrócił uwagę, że to On pozwala usłyszeć głos Chrystusa w naszych sercach, który umożliwia znalezienie właściwego sposobu postępowania sytuacjach konfliktu, niezrozumienia, pokus łatwego życia. Kaznodzieja także przypomniał o mocy dobrej i szczerej modlitwy.
W procesji z darami bierzmowana młodzież jak o swój dar złożyła: postanowienia i wyrzeczenia oraz nowe ornaty, zaś rodzice przekazali w darze dofinansowanie do zakupu dywanów do bocznych ołtarzy.
Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. bp. Januszowi za posługę sakramentalną, modlitwę i udzielony sakrament bierzmowania, ks. proboszczowi , ks. Mariuszowi i księżom wikariuszom: Łukaszowi, Dariuszowi, Danielowi, za przygotowanie do tej niezwykłej chwili, czego wyrazem były wręczane im kwiaty. Ze swej strony, w imieniu wspólnoty świętojańskiej, za przybycie po raz pierwszy do naszej parafii i odprawioną Najświętszą Ofiarę , podziękował ks. proboszcz, który przy tej okazji przypomniał, iż w roku 1994 ks. Janusz Mastalski był przewidziany do posługi w naszej parafii, jako kapłan pomagający w pracy duszpasterskiej, ale w ostatniej chwili zastąpił go ks. Bogusław Mielec.
Przed rozesłaniem, w obecności peregrynującej Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, przedstawiciel Rycerzy Kolumba poprowadził modlitwę – akt zawierzenia obecnych na uroczystości rodzin, Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.
Pasterskie błogosławieństwo ks. bp. Janusza, zakończyło uroczystość.

  1. nagranie homilii ks. bp. Janusza → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.