40-lecie oazy (20)

40-LECIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W NASZEJ PARAFII

Minęło 40 lat, jak w nowopowstającej parafii św. Jana Chrzciciela na Czerwonym Prądniku postała młodzieżowa oaza Ruchu Światło-Życie. Z inicjatywy obecnie istniejącej młodzieżowej grupy oazowej, w dniu 25 maja br., zostały przeprowadzone obchody tego jubileuszu, które składały się z 3 części.
Pierwszą z nich była dziękczynna Msza św. W naszej parafialnej świątyni zgromadzili się nie tylko obecni oazowicze, ale także ci, którzy należeli przed laty do tej formacji, członkowie innych wspólnot wywodzących się z Ruchu Światło-Życie: Domowy Kościół (wspólnoty rodzin), wspólnota dorosłych Wody Jordanu oraz sympatycy i przyjaciele.
Przed rozpoczęciem Eucharystii przybyłych przywitała przedstawicielka grupy oazowej, animatorka Magdalena Dziura, która w kilku słowach przedstawiła historię tej formacji, podkreślając jak istotną rolę w jej powstaniu odegrał ówczesny ks. proboszcz Grzegorz Cekiera.
Następnie rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Serwin, wieloletni diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie. Na wstępie przybyłych kapłanów koncelebransów, przywitał ks. Daniel Małysa, który w parafialnej grupie oazowej obecnie pełni posługę moderatora, a byli to: ks. prałat Grzegorz Cekiera, ks. Ryszard Gacek – diecezjalny moderator (do niedawna jeszcze wikariusz w naszej parafii i opiekun oazy), ks. Krzysztof Dębski, moderator rejonu I, ks. Marcin Masłoń – były wikariusz w naszej parafii, który w tym czasie pełnił posługę moderatora, wspomagający pracę duszpasterską w naszej parafii ks. Mariusz Susek, który także pełnił posługę moderatora diecezjalnego, a także księża rodacy o. Grzegorz Chrzanowski OP oraz ks. Michał Królik.
Rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, ks. proboszcz przypomniał, iż w roku 1979, gdy jeszcze oficjalnie nie istniała parafia, przy kaplicy św. Janów, gromadziła się, pod opieką ówczesnego ks. proboszcza Grzegorza Cekiery, młodzież, która chciała formować się wg. wskazań ks. Franciszka Blachnickiego. To dzieło trwa już 40 lat, a ta Msza św. jest dziękczynieniem za nie, zaznaczył celebrans.
Ze słowem Bożym do zebranych zwrócił się ks. Ryszard, który na wstępie zaznaczył, ze nasze liturgiczne zgromadzenie jest formą dziękczynienia za 40 lat wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszej parafii i aby w niej trwał i rozwijał się. Nawiązując do przeczytanej perykopy (J 3, 1-4) – rozmowa Jezusa z Nikodem, kaznodzieja powiedział, aby ten czas jubileuszu wykorzystać do narodzenia się na nowo w Chrystusie. Podobnie, jak Nikodem przyszedł do Chrystusa z problemami i pytaniami, my także możemy zadać pytanie, po co 40 lat temu, przy nowopowstającej parafii, ks. prałat Grzegorz Cekiera, powołał taka wspólnotę? Odpowiedzi udzielił Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, mówiąc, że nie jest to daremny trud, gdy w parafii liczącej nawet kilka tys. wiernych, powstaje niewielka grupa kilka, kilkanaście osób, chcących żyć Ewangelią, słowem Bożym, Eucharystią, bo jest to źródło życia dla całego Kościoła. Trzeba Panu Bogu dziękować za wszystkich, którzy przez lata tę wspólnotę tworzyli i tworzą nadal, gdyż tu zrodziło się kilka powołań do życia kapłańskiego, zakonnego czy małżeńskiego oraz wymodlono wiele łask, ponieważ modlitwa to rozmowa, która ma moc. Warto się w takiej wspólnocie modlić się za siebie nawzajem, rozmawiając o różnych problemach , jak Nikodem z Jezusem, gdyż jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Wspólna, wzajemna modlitwa jest warunkiem umacniania się wspólnoty.
Obchodzenie rocznic i jubileuszy dla ludzi wierzących jest aktem religijnym, bo uświadamiamy sobie, jak wiele zależy od Pana Boga. Już przez dwa pokolenia w historii parafii św. Jana Chrzciciela, Bóg pobudzał i pobudza do jednoczenia się w wspólnocie, świadomie wybierającej Chrystusa i cieszącą się darem Jego obecności. O tyle możemy się stać oazą Nowego Kościoła, gdy zjednoczeni z Maryją, będziemy służyć Chrystusowi w Kościele. Życzę, abyście dalej szli i budowali braterską wspólnotę z Panem, która będzie was prowadziła do życia wiecznego – zakończył kaznodzieja.
Przed rozesłaniem, kolejna osoba z młodzieżowej oazy, animatorka Aleksandra Anioł, podziękowała wszystkim przybyłym kapłanom za wspólna modlitwę, dar Eucharystii i wsparcie. Z kolei ze słowem wdzięczności, ale też i ze świadectwem zwrócił się do wszystkich ks. proboszcz, który podziękował za obecność aktualnych i byłych członków oazy młodzieżowej, którzy przybyli wraz z rodzinami, a także przedstawicielom Domowego Kościoła i Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu. Wyraził swoją radość ze wspólnego spotkania, wyjątkowego, bo jak podkreślił z humorem, że to wyjątkowa okazja, aby spotkało się trzech moderatorów diecezjalnych, byłych i obecny.
Po rozesłaniu na stopniach przed świątynią, wszyscy obecni uwiecznieni zostali na wspólnej fotografii.
Drugą częścią obchodów jubileuszu był, jak to przyjęte jest we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie, wspólny posiłek – agapa, na który gościny udzieliła Szkoła Podstawowa nr 2. Podczas posiłku był czas na wspólne rozmowy, wspomnienia, do czego zachęcały wywieszone na ścianach gazetki ze zbiorem, młodszych ale i starszych, a także bardzo starych, czasami wręcz archiwalnych zdjęć, obrazujących różne wydarzenia z tego 40-lecia grupy oazowej. Dopełnieniem agapy był krótki, humorystyczny, ale i głęboki w swej wymowie mini spektakl, odegrany przez młodzież oazową, obrazujący czym jest oaza, jakie są jej charyzmaty, ale także jak wygląda „codzienne” i … „niecodzienne” życie w takiej grupie. Na koniec każdy otrzymał niewielki prezent – pamiątkowy brelok w kształcie stopy, który ma przypominać o nieustannym kroczeniu za Jezusem.
Ostatnią częścią i niejako dopełnieniem jubileuszu było uwielbienie Boga, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Była to wieczorna modlitwa dziękczynna w naszej świątyni za dar Ruchu Światło-Życie w parafii. Podczas adoracji pamiętaliśmy także o naszych mamach w przeddzień ich święta, zawierzając je Niepokalanej Matce Kościoła, opiekunce Ruchu Światło-Życie.
Za ten piękny dzień Bogu niech będą dzięki. Chwała Panu!

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj (fot. Justyna Zygmunt)
  2. nagranie homilii ks. Ryszarda → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.