wykład Jan Chrzciciel (22)

JAN CHRZCICIEL I JEGO MISJA – wykład

W auli parafialnej, w dniu 12 czerwca miał miejsce wykład p. dr Marii Kantor pt. „Jan Chrzciciel i jego misja”.
Na wstępie prelegentka, tytułem wprowadzenia do tematu, wyjaśniła hebrajskie znaczenie imion: Jan oraz jego rodziców Zachariasza i Elżbiety. Spotkanie trudno byłoby nazwać wykładem, gdyż miało ono formę kręgu biblijnego. W oparciu o wybrane teksty z Pisma Św. oraz mapkę Palestyny z tamtych czasów, p. Maria, poprzez teksty biblijne, prowadziła zebranych do odkrycia postaci Jana Chrzciciela i jego misji. Kolejnym punktem była refleksja nad nauczaniem Jana, a także nad relacją Jan – Jezus. Następnie przedstawiony został Jan Chrzciciel jako prorok i jego charakterystyczne cechy, jako osoby realizującej posługę prorocką. Wybrany uczestnik spotkania czytał odpowiedni tekst z Pisma św., a po nim następowała analiza.
Ostatnim tekstem nad który się zatrzymali uczestnicy, był fragment z dzieła Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka. Ten pozabiblijny tekst dokumentował historyczność osoby Jana Chrzciciela, jego działalność oraz szczegóły uwięzienia i śmierci Jana Chrzciciela.
Spotkanie dało możliwość wielowymiarowego spojrzenia na osobę patrona naszej parafii i było niezmiernie ubogacające. Oczywiście, każdy z uczestników mógł jeszcze zadawać pytania.
Wspólna modlitwa zakończyła to spotkanie, które przygotowane zostało przez wspólnotę Wody Jordanu.

Komentarze są wyłączone.