odpust parafialny 2019 (27)

ŚWIĘTOJAŃSKI ODPUST

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela jest wielkim wydarzeniem w naszej parafii. Wśród Mszy św. odprawionych w tym dniu, jedna z nich – i to już rodzi się pewna tradycja – odprawiona została w zabytkowej kaplicy św. Janów. Zwieńczeniem tego dnia była wieczorna koncelebrowana suma odpustowa. Rozpoczęła się ona procesyjnym wejściem przy śpiewie pieśni ku czci naszego Patrona, będącej niejako hymnem parafii, autorstwa naszego parafianina. Ale ta Msza św. była także dziękczynieniem za 55 lat posługi kapłańskiej ks. prałata Grzegorza Cekiery. Dlatego też przed rozpoczęciem Liturgii, Dostojnemu Jubilatowi, który współuczestniczył w jej odprawianiu, przedstawiciele różnych stanów i grup  z naszej świętojańskiej wspólnoty, składali gratulacje, życzenia i podziękowania: dzieci, w imieniu dorosłych przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej, wspólnota Światło-Życie „Wody Jordanu”, a ks. proboszcz w imieniu zespołu duszpasterskiego. Wyrazy wdzięczności, zebrani w świątyni wierni, wyrazili gromkimi brawami, zaś chór parafialny, pod dyrekcją p. Dominiki Cieślik – Lauf, „Vox Clamantis”, który uświetnił całą uroczystość, wykonał na cześć jubilata pieśń: „Canticorum Jubilo” Georga Fiedricha Händla
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Wiesław Macuda. Na wstępie przytoczył słowa ojca świętego Benedykta XVI o sytuacji Kościoła, a jednocześnie zaapelował, abyśmy wzorem naszego patrona odkrywali i byli świadkami świętości naszego lokalnego Kościoła. Wspólcelebransami, oprócz wymienionego wcześniej ks. prałata i ks. kanonika byli: nasz. ks. proboszcz Jerzy Serwin, a także nasz rodak ks. Dariusz Czapnik oraz głoszący w ubiegłym roku adwentowe rekolekcje w naszej parafii, ks. Krzysztof Cebula, proboszcz w parafii MB Opatrzności w Czułowie. On też wygłosił do wiernych odpustowe kazanie. Kaznodzieja wskazał, że Jan Chrzciciel nie tylko był bezpośrednim wysłannikiem zapowiadającym przyjście Mesjasza, ale także tym, który obok Matki Bożej wstawia się za nami i jest orędownikiem. Taką jego rolę przedstawia pierwszy polski hymn „Bogurodzica”. W dalszej części kaznodzieja odwołał się przeczytanej perykopy (Łk 1, 57-66.80), przedstawiając role i zadania osób w niej występujących: Maryję, która jest narratorem wydarzeń, a które opisuje św. Łukasz, centralną postać Elżbietę oraz Zachariasza. I można rzec, że zabrakło najważniejszej osoby – malutkiego Jana. Jednakże jego obecność zapisana tylko jednym zdaniem jest niezwykle ważna i niesie nam przesłanie: trzeba wyjść ze zgiełku życia i znaleźć się na pustyni, aby spotkać Pana Boga i być Jego świadkiem i posłańcem.
Przed zakończeniem Najświętszej Ofiary podziękowania wygłosił ks. proboszcz: gościom i parafianom, celebransom, w szczególności ks. kanonikowi Wiesławowi Macudzie, emerytowanemu proboszczowi parafii św. br. Alberta, oraz ks. Krzysztofowi, odpustowemu kaznodziei, przybyłym na uroczystość księżom z dekanatu, księżom współpracownikom, chórowi parafialnemu, siostrom Nazaretankom, grupom parafialnym, służbie kościelnej i liturgicznej, za trud przygotowania i organizacji dzisiejszej uroczystości, jak również VIII Spotkań Świętojańskich.
Po słowach ks. proboszcza, również zabrał głos Dostojny Jubilat. Wyraził on wdzięczność wszystkim, którzy kształtowali jego osobowość, mieli wpływ na formację i na podjęcie powołania: rodzinie, parafii nowotarskiej, szkole, seminarium duchownemu, a także wszystkim, których spotkał na swojej kapłańskiej drodze, pełniąc posługę w różnych parafiach. Szczególne słowa wdzięczności skierowane zostały do wszystkich, pełniącym rozmaite posługi w naszej parafii świętojańskiej.
Dopełnieniem uroczystości odpustowych, była Eucharystyczna procesja do kaplicy św. Janów, jako nawiązanie do historycznej już procesji, jaką bractwo różańcowe odprawiało (do roku 1910) z kościoła oo. Dominikanów z ul. Stolarskiej w Krakowie, do kaplicy na Prądniku Czerwonym. Rozpoczęła się ona wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz odmówieniem litanii do św. Jana Chrzciciela. W trakcie procesji odśpiewana została litania do Najświętszego Serca Jezusowego, a zakończyła się w murach zabytkowej kaplicy odśpiewaniem hymnu Te Deum i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. nagranie kazania odpustowego → kliknij tutaj

 

Komentarze są wyłączone.