2019 Kalwaria (32)

XXVII Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii

Już od 27 lat pielgrzymują rodziny i małżeństwa Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii. W tym roku miała ona miejsce dniu 8 września. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Oblubieniec jest z wami”, pochodzące z listu św. Jana Pawła II, napisanego jeszcze w roku 1994 do rodzin.
Również na ta pielgrzymkę, autokarem, pod duchową opieka ks. Łukasza, wyruszyli świętojańscy parafianie. Wyjechaliśmy w deszczu, który po drodze wzmagał się. Jednakże po dotarciu na miejsce, deszcz w zasadzie przestał padać, a wraz z rozpoczęciem się Eucharystii, chmury się rozproszyły i nastała piękna pogoda.
Pątnicy zebrali się przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej „U Piłata”, skąd wyruszyli na kalwaryjskie „dróżki”. Teksty rozważań przygotowali pp. Bogumiła i Antoni Buchałowie, autorzy publikacji o tematyce oświatowej, wychowawczej, społecznej czy literackiej. Punktem wyjścia rozważań była treść Listu do rodzin, jak i homilie Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski, dotykające istotnych spraw z życia rodzinnego i małżeńskiego. W pokutnej procesji uczestniczyła wielka rzesza wiernych, podczas której, tradycyjnie, mężczyźni nieśli ogromny krzyż, a kobiety kopię Cudownego Wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Po ostatniej stacji Drogi Krzyżowej, wielotysięczny tłum wiernych wypełnił plac przed polowym ołtarzem i stoki Góry Ukrzyżowania.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski. Współcelebransami był ks. bp. Jan Szkodoń i ks. bp. Jan Zając, ks. bp. Janusz Mastalski oraz przybyli wraz z pątnikami kapłani, a wśród nich i nasz wikariusz ks. Łukasz Nizio. Na wstępie Eucharystii wszystkich przybyłych: hierarchów, kapłanów, osoby konsekrowane, pielgrzymów, w śród nich pielgrzyma wyjątkowego, Prezydenta RP., p. Andrzeja Dudę, sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP, p. min. Krzysztofa Szczerskiego, p. Wojciecha Kolarskiego, małopolskiego wojewodę, p. Piotra Ćwika, posłów i senatorów, przywitał o. Konrad Cholewa kustosz kalwaryjskiego sanktuarium.
Z pasterskim słowem do przybyłych zwrócił się ks. abp. Marek Jędraszewski.
Podkreślił, że miłość małżeńska musi być budowana na bezgranicznym zaufaniu do Boga, który pomoże w chwilach trudnych. „Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują. Tak się tworzy małżeństwo, rodzina, a z niej naród. W ten sposób spełnia się pierwotne przykazanie, jakie Bóg dał pierwszym rodzicom stwarzając człowieka na swój obraz, jako mężczyznę i niewiastę. Powiedział im: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną” – wskazał kaznodzieja.
Metropolita podkreślił, że błogosławieństwo Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie, którzy jednoczą się by mieć potomstwo, a w konsekwencji, by budować swój naród. Współczesna kultura kwestionuje jednak te prawdy w sposób nierzadko brutalny, agresywny i świętokradczy, a zaczyna się to od negacji Boga. Lecz w momencie, gdy już nie ma Boga, człowiek pozostaje sam, w duchowej pustce.
Duchowny odniósł się do epoki Oświecenia i powszechnego kwestionowania Boga. Uważano wówczas, że istota i godność człowieka sprowadza się do rozumu. Wiemy, że ten rozum – kontynuował duszpasterz – opierając się tylko na własnych możliwościach, skompromitował się. Najbardziej tragicznie 80 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa i pociągnęła za sobą ogrom nieszczęść, nienawiści, przemocy i okrucieństwa. Rozum się wówczas skompromitował odrzucając Pana Boga, więc stwierdzono, że nie on, ale ciemne siły w człowieku związane z seksem – to jest istota człowieka. I to głosi się dzisiaj w postaci ideologii gender i ideologii LGBT. Próbuje się systematycznie wprowadzać te ideologie w życie całych społeczeństw i narodów poprzez Kartę WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. W ten sposób próbuje się niszczyć już małe, jeszcze przedszkolne dzieci, odbierając im prostotę spojrzenia i czystość ich oczu. To chce się im odebrać i chce się zniszczyć, planując także niszczenie całych społeczeństw i narodów, podważając tożsamość człowieka wynikająca z tej oczywistej, biologicznej sprawy, jaką jest to, że człowiek jest kobietą i mężczyzną. To  kwestionuje się w imię obłąkańczych ideologii, które stają się dla wielu obowiązkowe.
Metropolita, zwracając się do rzeszy pielgrzymów, podkreślił, że naród polski przez tysiąc lat budował się na trwałości sakramentalnej małżeństwa i rodzin. Na przekazywaniu tego, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze, co otrzymaliśmy od naszych ojców, a uważamy za skarb, który musimy pomnażać i przekazać tym, którzy przyjdą po nas, opierając swoją wiarę i przyszłość o nieustanną pomoc Bożej Matki – zakończył Metropolita.
W procesji, do ołtarz przyniesiono m.in. takie dary jak: kadzielnica – dar Prezydenta RP, obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej – dar oo. Bernardynów dla p. Prezydenta, a także księgę z ok. 13 tys. z wpisów duchowej adopcji dziecka poczętego, oraz środki na fundusz SOS i Okna Życia – dar Stowarzyszenia Rodzin katolickich oraz dekanatów Archidiecezji Krakowskiej.
Przed rozesłaniem, ks. dr Paweł Gałuszka – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin wyraził swoje podziękowania dla celebransów, szczególnie ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu, za modlitwę i wygłoszoną homilię, przybyłym ks. biskupom, kapłanom, panu Prezydentowi Rzeczpospolitej i obecnym politykom, służbie liturgicznej, służbom porządkowym, a także bardzo licznie przybyłym pątnikom oraz służbom mundurowym za organizację i czuwanie na bezpieczeństwem pielgrzymów.
Po zakończonej Eucharystii ks. Metropolita, jak już to jest w tradycji, poświęcił nowe ziarno zbóż, przeznaczone na zasiew. Po zakończonych uroczystościach, każdy mógł jeszcze indywidualnie nawiedzić kaplicę Cudownego Obrazu.
I w tym roku, Pan Bóg dał nam cudowną pogodę, która po deszczowym początku, była jak uśmiech naszej troskliwej Matki. Urzekający klimat i piękne, jesienne górskie widoki, były dodatkowym tłem, dla dziękczynnej modlitwy.
Z naszej parafii, pod duchową opieką ks. Łukasza, przybyło autokarem ok 50 pielgrzymów. Także wielu naszych parafian udało się tam indywidualnie.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.