GOŚCIE KPRM 30.IX.2019 (34)

GOŚCIE KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

W dniu 30 września gościliśmy w naszej parafialnej auli p. poseł Barbarę Bubulę oraz p. prof. Jana Tadeusza Dudę – kandydata na senatora RP. Nasi goście podzielili się szeregiem refleksji dot. spraw społecznych i publicznych oraz wydarzeń, które dzieją się w naszym kraju.
• Dużo zależy od tego, kto będzie rządził w następnej kadencji.
• Polityka to często podejmowanie decyzji z dużą dozą niepewności, gdyż dotyczą one bardzo długiego czasu i tak jest, że decyzja podejmowana jest winnej sytuacji, nawet światowej, a jej realizacja w innej.
• Obecna władza kieruje się w zarządzaniu m.in. zasadą wyrównywania szans społecznych. Jest to podejście chadeckie, wynikające ze społecznej nauki Kościoła. Strona przeciwna kierowała się zasadami neoliberalizmu, która w naszych warunkach gospodarczo- społecznych nie sprawdziły i skompromitowały się.
• Obecne czasy charakteryzują się bardzo wysoką nadpodażą dóbr i jedynym hamulcem popytu jest brak pieniędzy. Odważna decyzja o wprowadzeniu 500+, spowodowała dwa skutki: wyrównanie szans słabszych społecznie grup społecznych o raz zwiększenie popytu, co bardzo pobudziło wzrost gospodarczy.
• Religia, a w tym Kościół, nie jest tylko sprawa prywatną, jest to najważniejszy motywator ładu społecznego.
• Wśród środków przekazu, a konkretnie stacje telewizyjne, TV Trwam wyróżnia się całkiem innym sposobem przekazu informacji i wrażliwością społeczną.
• Katecheza w szkole, to nauka prowadząca do umiejętności podejmowania etycznych wyborów, których każdy aktywny człowiek, nawet dziecko, dokonuje wielu w ciągu dnia.
• Obecna władza walczy o taki wynik wyborczy, który daje możliwość samodzielnego rządzenia, gdyż gwarantuje to spokój i stabilność, co potwierdziła mijająca kadencja. Dlatego bardzo ważna jest mobilizacja elektoratu. PiS chce poprawić także wynik wyborów w okręgu krakowskim do senatu i dlatego przygotowało program wyborczy w oparciu o rzetelne analizy ekonomiczne i społeczne. Miarą sukcesu jest również fakt, ze zaplanowany na rok przyszły budżet państwa będzie bez deficytu.
• Program, z jakim PiS szedł na wybory 4 lata temu, został w większości zrealizowany i dalej chce kontynuować naprawę państwa, określony, jako polski model dobrobytu. Taki model – polski – odniósł już sukces i zadziwił nawet ekonomistów na świecie. Również niebagatelną rolę w tym programie jest oparcie się o tradycyjne wartości takie jak: rodzina, wiara, Kościół patriotyzm.
• Program ten został zrealizowany, mimo bardzo niesprzyjających warunków, wręcz niesamowitych bezpardonowych ataków opozycji na władzę jak i indywidualnych posłów dobrej zmiany, a także potężnych nacisków zagranicy – Unii Europejskiej, na legalnie i demokratycznie wybranych posłów.
W dalszej części spotkania uczestnicy zadawali pytania. Dotyczyły one różnych kwestii: poszanowania natury, zagadnień dot. zmian klimatu w kontekście energetyki i emisji dwutlenku węgla oraz międzynarodowych nacisków w tym względzie, a także manipulacji, ochrony zdrowia, aborcji eugenicznej, zapowiedzianego wzrostu wynagrodzenia, repolonizacji mediów – temat, którego nie udało się zrealizować w tej kadencji, losów ustawy o reformie sądownictwa. W obu przypadkach polskie władze znalazły się pod tak mocną presję międzynarodową, że aby nie otwierać kolejnego frontu walki, musiały się z tych przedsięwzięć wycofać. Nasi goście zaapelowali o większą aktywność i mobilizację społeczeństwa katolickiego, aby to ludzie wywierali presję nie tylko na władzę, ale różne instytucje i organizacje w tym międzynarodowe, celem wyeliminowania z życia publicznego nieetycznych działań.
Wspólna modlitwa, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo ks. proboszcza zakończyło to niezmiernie interesujące spotkanie, które przygotowane zostało z inicjatywy Koła Przyjaciół Radia Maryja z naszej parafii.

Komentarze są wyłączone.