Różaniec ewangelizacyjny

RÓŻANIEC EWANGELIZACYJNY

Przez 4 niedziele października, wzorem plenerowych majówek, ks. Łukasz Nizio zaproponował ewangelizujące nabożeństwa różańcowe poza kościołem. I tak parafianie (i nie tylko) z świętojańskiej wspólnoty, spotykali się w różnych miejscach naszego osiedla, aby odmawiać wspólnie różaniec św.
Pierwszy różaniec (6.X.) miał miejsce na ul. Łuszczkiewicza przy figurze Matki Bożej. Ks. Łukasz poprowadził Różaniec z rozważaniami tajemnic chwalebnych, a młodzież prowadziła śpiew pieśni do Matki Bożej Różańcowej.
Drugi różaniec (13.X.) miał miejsce na placu przy ul. Balladyny. Była to niedziela wyborcza, dlatego wierni modlili się w intencji dobrych wyborów Polaków.
Trzeci różaniec (20.X.) doprawiany został na placu za blokiem przy ul. Dobrego Pasterza 110, obok budynku Zespołu Szkół nr XXXI.
Czwarty, ostatni różaniec (27.X.) odmówiony został przy krzyżu, przy ul. Reduta, w sąsiedztwie Cmentarza Batowickiego, dlatego też modlitwa za zmarłych była główną intencją tego różańca.
Cieszy fakt, iż plenerowe nabożeństwa mają już swoich stałych uczestników, którzy nie wstydzą się manifestować swej katolickiej wiary i przywiązania do Maryi – Królowej Polski i zarazem Królowej Różańca Świętego. Niewątpliwie na dużą frekwencję wpłynął także fakt, przepięknej październikowej pogody, ciepłej, prawdziwej złotej jesieni. W modlitewnych spotkaniach brały udział spore grupy, gdyż na modlitwę przybywało ponad 60 osób.

  • więcej zdjęć → zakładka Media

Komentarze są wyłączone.