Konferencja ks. dr hab. Marcina Godawy (43)

Konferencja ks. dr hab. Marcina Godawy, prof. UPJPII

Niech żyje spacer –ponieważ pozwala odejść. (…)
Niech żyje spacer – ponieważ pozwala odnaleźć. (…)
Niech żyje spacer – ponieważ pozwala powrócić.
Marcin Godawa, Spacerem, Sercem, Samolotem (fragm.)

We wtorek 12 listopada w auli parafialnej Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu gościła ks. dr. hab. Marcina Godawę, kapłana, poetą, naukowca i pracownika Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Duchowości – Dyrektor instytutu, Katedra Teologii Duchowości). Ks. Marcin wygłosił wykład pt.: „O pożytku stania w kolejce, czyli medytacja w codzienności”, w którym podzielił się z nami swoimi przemyśleniami dotyczącymi „medytacji chrześcijańskiej”. Medytacja (rozważanie, rozmyślanie) jest szczególnym rodzajem modlitwy, polegającym na kierowaniu do Boga swoich myśli, zwracania się do Niego w ciszy. Najprościej ujmując, polega na myśleniu o Panu Bogu, rozważaniu i zagłębianiu się w Nim duchowo. Można ją przeżywać w oparciu o Słowo Boże, którego rozważanie daje nam moc, prowadząc do zażyłości z Bogiem. Dobrym przykładem jest Maryja, która wsłuchiwała się w Słowo Boże i rozważała je w swoim sercu. Ks. Profesor przedstawił też przykłady z życia wielu świętych, np.: Franciszka Salezego, Ignacego Loyoli, Ojca Pio, Teresy z Avili, czy św. Jana Pawła II oraz innych św., ale także przedstawił świadectwa z własnego życia. Celem medytacji nie jest przyswajanie informacji, czy zdobywanie wiedzy, ale „karmienie ducha”, przyswojenie Słowa, by nim przesiąknąć i nim żyć. Jest to konfrontacja Bożej prawdy z własnym życiem.
Nasz Gość omówił także cztery stopnie modlitwy prowadzące do łączności z Bogiem, które skrótowo można opisać następująco: 1) Lectio (Lectio divina) – czytanie Słowa Bożego (lektura tekstów biblijnych); 2) Meditatio – rozważanie, zagłębianie się w myślach; 3) Oratio – modlitwa pobudzona Słowem, poruszone serce krzyczące do Boga, mogą jej towarzyszyć łzy lub zachwyt i dziękczynienie oraz uwielbienie Boga; 4) Kontemplatio – radosne zapatrzenie się w Boga, „przytulenie do Boga”. Dwa pierwsze stopnie modlitwy są po to by Bóg ze swoim słowem dotarł do mojej osoby, poruszył w modlitwie nasze serce. Najważniejszym jednak zadaniem dla człowieka w spotkaniu z Bogiem jest pełna spokoju refleksja i pragnienie zjednoczenia z Jezusem, rozumem, wolną wolą i pamięcią człowieka. Owocem medytacji jest współpraca z Duchem Św.
Wykład był przeprowadzony niezwykle żywo i bardzo przystępnie, miejscami z humorem, pomimo powagi zagadnienia.
Pod koniec spotkania nasz Gość przedstawił bardzo krótko najważniejsze myśli swoich dwóch najnowszych publikacji książkowych: tomik wierszy „Spacerem, sercem, samolotem” oraz jego przemyślenia „O Bogu, który sobie nie pójdzie. Medytacje w codzienności”, które po spotkaniu można było nabyć wraz z autografem Autora.
Od razu dało się zauważyć, że naukowo, „po ludzku” i artystycznie, ks. Marcinowi bliskie są tematy życia duchowego, medytacji, teologii i literatury oraz radości chrześcijańskiej, a także budowania pokoju w oparciu o chrześcijaństwo na wschód od Bugu.
Wspólna modlitwa i kapłańskie błogosławieństwo ks. Marcina, zakończyło to niezmiernie interesujące spotkanie. Mamy nadzieję, że ks. Marcin jeszcze do nas przybędzie z nowym tematem, gdyż ma wiele do zaoferowania.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie spotkania organizowane przez Wspólnotę Dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu, a także inne wspólnoty parafialne mają charakter otwarty i każdy może przyjść i skorzystać z tego dla siebie ile się da.

Komentarze są wyłączone.