Podsumowanie roku 2019 (50)

Podsumowanie roku 2019
Parafia św. Jana Chrzciciela w Krakowie

Na początku Nowego Roku, warto popatrzeć, jaki był ubiegły rok dla naszej wspólnoty parafialnej i co się zdarzyło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
W naszej parafii chrzest przyjęło 104 dzieci (w r. ub. 105). O chrzest poza parafią poprosiło 54 rodziców. Bardzo niepokojący jest fakt, że w 1/5 wypadkach rodzice są w niesakramentalnych związkach małżeńskich (9), lub żyją bez jakiekolwiek związku (14).
Do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii św. przystąpiło 118 dzieci (w r. ub. 135).
W roku 2019 rozdaliśmy 151 500 tys. Komunii św. (w r. ub. 162 tys.).
Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez ks. bp Janusza Mastalskiego przystąpiły 119 osób spośród młodzieży z klas VIII i III gimnazjum (w r. ub. 32). Pozwolenia na bierzmowanie poza parafią wydano 24 osobom.
W niedzielę 21 października na wszystkich Mszach św. obecnych było 2.937 osób (w roku ubiegłym 3316). Do Komunii św. przystąpiło 1.091 (r. ub. 1.190 osoby).
Chorym z naszej parafii zaniesiono 3.003 Komunii św. – z czego 2.542 Komunii zaniosło 16. nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w ub. roku odpowiednio 2.641 oraz 2.274).
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 541 chorym (r. ub. 447).
W naszej parafii zostało pobłogosławionych 12 małżeństw sakramentalnych, a wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych było 66 (w ub. r. odpowiednio 15 i 74). O pozwolenia na ślub poza parafią poprosiło 35 narzeczonych.
Na wieczny spoczynek zostało odprowadzonych 87 zmarłych z naszej parafii, a wśród nich +ks. prałat Grzegorz Cekiera zmarły 15.11.2019 roku (w ub. roku 100). Pogrzeby 14 zmarłych, odbyły się w innych parafiach. Jako uczestnicy pogrzebów pamiętajmy o duchowym darze dla zmarłych, tj. zamawianiu Mszy św. za nich.
Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu księży, sióstr, animatorów oraz świeckich liderów istnieje w naszej parafii wiele wspólnot dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie mogą wzrastać i duchowo się formować.
Grupa charytatywna w naszej parafii liczy 9 osób stałych. Współpracuje z Rycerzami Kolumba i Diakonią Życia woluntariat. Z comiesięcznych składek parafian, które średnio wynoszą 2,5 tys. zł, pomagamy rodzinom borykającym się z kłopotami finansowymi spłacić opłaty czy wykupić lekarstwa. Stałą pomocą obejmujemy 20 rodzin. W tym roku grupa charytatywna rozdysponowała produkty spożywcze otrzymane od Caritas, produkty złożone do koszy w Wielkim Poście i Adwencie, oraz ofiary złożone do puszek przed kościołem o wartości blisko 30.000 zł.
Każdego 22dnia miesiąca modlimy się na Mszy św. wieczornej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła za małżeństwa oczekujące na szczęśliwe narodzenie dziecka, jak również za małżeństwa, które z wielkim trudem oczekują upragnionego potomstwa. W ubiegłym roku udzieliliśmy błogosławieństwa indywidualnego 180 matkom w stanie błogosławionym.
W 2019 roku w 6-ciu edycjach Świętojańskiej Szkoły dla Rodziców im. św. Jana Pawła II, opartej na programie szkoły rodzenia wzięło udział 136 małżeństw (109 małżeństwa 2018). Kolejna edycja szkoły już 50-ta rozpocznie się 22 stycznia.
Od wielu lat działa również poradnia przedmałżeńska.
W niedzielę 16 czerwca poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela kontynuowaliśmy VIII Świętojańskie Spotkania, które były okazją do wzajemnej integracji, spotkań oraz zabawy w naszej parafii. W 2020 roku zapraszamy wszystkich, chętnych do pomocy, szczególnie tych, którzy mają doświadczenie organizacyjne takich spotkań ale również chęć i wolę przystąpienia do prac Komitetu organizacyjnego.
Wyrażamy jeszcze raz wdzięczność naszym parafianom za ofiarną posługę łączników, zanoszących program rekolekcji, rozprowadzającym opłatki wigilijne w blokach i na ulicach naszego osiedla, które z każdym rokiem się rozrasta. Poszukujemy do tej posługi nowych łączników.
Każdego roku przeżywamy w naszej wspólnocie świętojańskie jubileusze małżeńskie. Jest tradycją, że zapraszamy małżonków przeżywających 1, 5, 10, 15 i 25 rocznicę małżeństwa. Zachęcamy, aby małżonkowie mimo wspólnego zaproszenia do świętowania jubileuszy małżeńskich informowali nas i w rocznicę ślubu zamawiali w swojej intencji i swych rodzin Mszę św. Ks. Arcybiskup udziela błogosławieństwa w specjalnym liście małżonkom, którzy przeżywają złoty jubileusz 50-lecia małżeństwa. Prosimy więc o wyraźną informacje przy zamawianiu jubileuszowej intencji mszalnej.
Jeśli chodzi o sprawy gospodarczo-finansowe naszej parafii, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie!
Dziękujemy za Wasze wsparcie, które pozwoliło nam w ostatnich latach wymienić główne i boczne drzwi do naszej świątyni, odrestaurować kaplice św. Janów, dokonać remontu zakrystii, oraz urządzić aule audiowizualną i nową kancelarię parafialną. W ty roku zamontować nowe gabloty i przygotować obok kaplicy i cmentarza, kryptę, w której 23.11.2019 r. spoczął Ks. Prałat Grzegorz Cekiera twórca i pierwszy proboszcz świętojańskiej wspólnoty. Także Wasze ofiary sprawiły, że w kościele mamy nowe dywany i chodniki.
W tym roku zasadniczo zostały zakończone prace związane z remontem i wyposażeniem kaplicy św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty. Zostały zamontowanie wejściowe drzwi w ościeżnicy. Ostatnim elementem do wykonania będzie nowa krata przed drzwiami wejściowymi.
W wakacje przeprowadzono remont pokoju gościnnego i wymiana pieca gazowej CO w budynku gospodarczym tzw. Galilei.
We wrześniu kontynuowaliśmy remont krypty obejmujący wznoszenie kamiennych murków wokół cmentarza i krypty, zamontowano nowe drzwi do krypty, instalację elektryczną i radiofoniczną, ułożono nowe schody, wymurowano nowy kurhan z figurą Pana Jezusa, oraz chodniki. Ze względu na niskie temperatury przerwano dalsze prace, które będą konturowane na wiosnę, głownie wykonanie Groty Matki Bożej by jej figura wróciła na swoje miejsce, obłożenie kamieniem krypty od strony północnej, prace konserwatorskie cegły wewnątrz krypty, zamontowanie barierek wokół schodów, zrobienie posadzki w krypcie i wyposażenie w ołtarz i figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego, oraz zagospodarowanie otoczenia na cmentarzu i wokół krypty.
W ubiegłym roku odnowiono obraz Jezusa Miłosiernego, którego fundatorem był p. Jan Podsiadło.
W poczuciu naszej rodzinności i wspólnej odpowiedzialności za Boże dzieła, pragnę zwrócić się do Was drodzy Parafianie, o pomoc modlitewną i finansowe wsparcie. Bez Was nasza świątynia byłoby pusta, a bez Waszych ofiar nic nie mogłoby powstać w tym świętym miejscu.
Powstałe przed laty ogrzewanie elektryczne, a wielkość kościoła sprawiało, że było ono mało skuteczne i nieekonomiczne. Chcąc zapewnić przyjazne warunki modlitwy w naszym kościele w okresie zimowym, instalujemy ogrzewanie nadmuchowe, dokonamy termoizolacji stropu, oraz wymianę stalowych okien na aluminiowe z termicznymi szybami.
Gdyby nie pewne przeszkody formalne, na uzyskanie pozwoleń i wykonanie pewnych skomplikowanych urządzeń, na święta mieli byśmy już nowe ogrzewanie nadmuchowe. Będzie to miało miejsce, jak zapewniają wykonawcy w tym miesiącu. Parafia złożyła wniosek na uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW i złożyła właściwą dokumentację. W innym wypadku przyjdzie nam samym podjąć trud inwestycji.
Drodzy Parafianie! Jesteście częścią tej parafii z Waszą troską o jej teraz i o przyszłość. Dlatego proszę o wsparcie rozpoczętej już termomodernizacji.
Gromadzone od półtora roku środki na ten cel, pokryją połowę kosztów wykonywanych już prac związanych z ogrzewaniem naszego kościoła. By parafia mogła się wywiązać ze swoich zobowiązań będzie potrzeba większej mobilizacji o którą serdecznie prosimy. Po raz kolejny ośmielam się zwrócić do Was Drodzy Parafianie i Przyjaciele o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Z naszej strony zapewniamy o modlitwie na Mszy św. za wszystkich ofiarodawców żywych i umarłych w każdą pierwszą sobotę. W Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego wypraszamy u Boga potrzebne dla Was łaski.
Bardzo gorąco chcemy podziękować wszystkim, którzy regularnie składają ofiary i deklaracje. Takich osób składających ofiary w kopertach lub na konto parafii jest średnio w miesiącu około 160 rodzin. Każda złotówka przekazana na ten cel jest odnotowywana w księdze darczyńców.
Z wszystkich dotychczasowych ubiegłorocznych płatności parafia się wywiązała!
Na koniec chcę, zacytować kilka ostatnich akapitów z Testamentu Ks. Grzegorzu Cekiery, które skierował do nas:
„Jeszcze raz dziękuje Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, które otrzymałem w życiu. (…) W domu rodzinnym uczyłem się pracowitości i zdrowej religijności.
Przepraszam wszystkich, których w moim życiu skrzywdziłem czy obraziłem i proszę o przebaczenie.
Wszystkich Parafian proszę o stałą modlitwę za moja duszę.
Rodziców z parafii św. Jana Chrzciciela proszę, aby czuwali nad wiarą dzieci i młodzieży przekazując im postawę katolicką swoim własnym przykładem.
Niech świątynia, plebania i dom katechetyczny dalej pięknieje, stając się żywym ośrodkiem parafii.
Dbajcie o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Jednoczcie z parafią nowe bloki powiększające naszą wspólnotę.
Kraków, 6.02.2018 r.”
U progu nowego roku, wraz z Maryją, ułóżmy program na najbliższe miesiące własnego rozwoju i za tych, których bierzemy odpowiedzialność. Niech inspiracją będą też słowa naszego pierwszego proboszcza i duszpasterza ks. prałata Grzegorza Cekiery.
Za wszystko Bogu niech będzie chwała, a ludziom składam staropolskie Bóg zapłać.

Ks. Jerzy Serwin
proboszcz

Kraków, u św. Jana Chrzciciela, 1 stycznia 2020 roku

Komentarze są wyłączone.