opłatek grup formacyjnych dorosłych (1)

OPŁATKOWE SPOTKANIE PARAFIALNYCH GRUP DOROSŁYCH

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia br., w auli im. ks. prałata Grzegorza Cekiery, miało miejsce spotkanie opłatkowe parafialnych grup formacyjnych dorosłych.
Po przywitaniu przybyłych przez ks. proboszcza, młodzież i dzieci z Grupy Misyjnej oraz Grupy teatralnej wystawiły jasełka.
Gdy zabłysła nowa gwiazda, oznajmiająca narodzenie Mesjasza, na spotkanie z Nim wyruszyli Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar oraz czwarty Król – Amir. Zabrał ze sobą kosztowne podarunki dla Dziecięcia i wyruszył w drogę, a towarzyszyła mu bardzo mądra i umiejącą mówić papuga. Podczas wędrówki król znaczną cześć swoich kosztowności rodał potrzebującym: chorym mieszkańcom miasta na leczenie oraz spotkanej ubogiej dziewczynie. Pozostałą część bogactwa ukradziono mu. Stwierdził, więc, że nie ma już, po co iść do Nowonarodzonego Mesjasza, stracił z oczu gwiazdę przewodnią i błąkał się bez celu. Po drodze spotkał wracających z Betlejem swoich przyjaciół, Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy z wielką radością opowiedzieli o spotkaniu z Dziecięciem. Amir idąc dalej bez celu, dotarł do Egiptu. Załamany i zrezygnowany nie wiedział co począć i wtedy ukazał mu się anioł, który oznajmił, że Jezus, uciekając przed Herodem, przybył do Egiptu. Amir przywitał Mesjasza, nie mógł mu ofiarować kosztowności, ale jak to zaznaczył anioł, przyniósł dar wielokroć cenniejszy: dobre i szlachetne uczynki. Ostatnia scena, to ta, w której Amir, jako czwarty król oddaje hołd i ukazuje światu Mesjasza.
Spektakl ten, który wyreżyserował s. Paula, wystawiany był w auli po Mszach św. dla wszystkich parafian. Widzowie nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami (szczególnie papugę).
Po, wprowadzeniu, przez ks. proboszcza i modlitwie,zebrani składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. A gdy już wszyscy się posilili rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Całość spotkania zakończyło kapłańskie błogosławieństwo ks. proboszcza.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.