żołnierze wyklęci wykład (2)

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – WYKŁAD

W dniu 14 stycznia gościliśmy pana Kajetana Rajskiego, który wygłosił wykład na temat: Żołnierze Wyklęci jako obrońcy wiary chrześcijańskiej. Prelegent jest publicystą, redaktorem naczelnym Kwartalnika „Wyklęci”, badaczem i popularyzatorem historii powojennego podziemia niepodległościowego.
Tytułem wstępu do wykłady, nasz gość, zwrócił uwagę na obecną politykę historyczną, w wymiarze europejskim i światowym, w której Polska ukazywana jest jako państwo sprzymierzone z III Rzeszą, odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej i holocaust. Przez wiele lat, rządzący naszym krajem, stojący na pozycjach lewicowo liberalnych, głosząc tezę, że historia jest nieważna, ważna jest tylko przeszłość, zaniedbali starań o ukazanie prawdziwej wizji historii, niezrozumiałej i trudnej dla Zachodu historii Polski. A przecież Polska nie kolaborowała w sposób instytucjonalny z okupantem niemiecki – jak to czyniły inne państwa np. Francja. Polska, jako jedyny okupowany kraj, utworzyła państwo podziemne, z władzami, armią i strukturami cywilnymi takimi jak sądownictwo, gdzie kolaboracja, szmalcownictwo, zdrada były sadzone i karane. Niestety, tą batalię o prawdę historyczna Polska przegrywa.
Walka powojennego podziemia niepodległościowego, wpisuje się w szerszy kontekst walki patriotów polskich o niepodległość , począwszy od konfederacji barskiej, walki z zaborcami – powstania listopadowe i styczniowe, walki polskich formacji w czasie I wojny światowej, obrony polskich granic przed bolszewicka nawałą w 1920 roku, walką państwa podziemnego z okupantem niemieckim i w końcu walka z okupantem sowieckim, po 1945 roku. Żołnierze podziemia składali przysięgę, że będą walczyć o wolność kraju, tak, więc walka po roku 1945 była logiczną kontynuacją. Tym bardziej, że wielu z nich, do tej walki pchnęły represje, jakie spadły na żołnierzy AK, NSZ, WiN.
W roku 1945 komuniści ogłosili tzw. amnestię. Wielu żołnierzy podziemia się ujawniło, za co zostali przez władze komunistyczne uwiezieni, torturowani i skazywani na śmierć. W podziemiu niepodległościowym byli luzie o różnych poglądach politycznych, ale ich wspólną płaszczyzna była walka o niepodległość Polsk. Większość tych żołnierzy nosiła ryngrafy, brygady wileńskie z MB. Ostrobramską, w południowej Polsce z MB Częstochowską, co było nawiązaniem do tradycji rycerstwa, obrońców wartości chrześcijańskich.
Prelegent podał szereg nazwisk żołnierzy wyklętych: znanych i mniej znanych, takich jak Stanisław Ostwind-Zuzga) ps. Kropidło, polski Żyd, żołnierz Legionów, podczas II wojny światowej major Narodowych Sił Zbrojnych, po wojnie złapany i nakłaniany przez UB do współpracy, odmówił, za co został zamordowany, dalej, mjr. Józef Kuraś, ps. Ogień, kpt. Henryk Flame ps. Bartek dowódca oddziału operującego m. in. na terenie Żywiecczyzny. Żołnierze ci zostali zmordowani strzałem w głowę , inni zaś wysadzeni w budynku. Inne przykłady to Stanisław Michał Sojczyński ps. Warszyc, znana postać rtm. Witolda Pileckiego. Wśród zamordowanych żołnierzy wyklętych było także 7 kobiet – w zasadzie bardzo rzadko wykonywano karę śmierci na kobietach. Do nich należy znana postać Danuta Siedzikówna ps. Inka, ale także Irena Odrzywołek – dowódca straży więziennej w krakowskim więzieniu, która dostarczyła osadzonym tam partyzantom broń.
Pan Kajetan przedstawiając te tragiczne wydarzenia, wykazał się niesamowitą i rozległa wiedzą o tamtych dramatycznych czasach. Kończąc uzasadnił, dlaczego tych walczących z reżimem komunistycznym ludzi, należy jednak nazywać żołnierzami wyklętymi, a nie niezłomnymi.
Apel Jasnogórski i kapłańskie błogosławieństwo ks. proboszcza, zakończyło ten niezmiernie ciekawy wykład.
Spotkanie miało miejsce w parafialnej auli ks. prałata Grzegorza Cekiery, w ramach formacji Wspólnoty dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu.

  1.  nagranie wykładu → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.