Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania (aktualizacja 14 maja)

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania
(aktualizacja 14 maja)

W informacji z 19 kwietnia br. zostały zawarte przewidywania, że celebracje uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będą możliwe dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii.
Z uwagi na korzystne zmiany w sytuacji epidemicznej w Małopolsce wydaje się, że istnieją przesłanki, umożliwiające organizację Pierwszej Komunii Świętej bądź bierzmowania w mniejszych liczebnie grupach w maju i w czerwcu (zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami rządowymi o liczebności zgromadzeń publicznych oraz maksymalnej ilości osób przebywających w pomieszczeniach kościołów).
Możliwe jest także planowanie uroczystości w drugiej połowie września br. lub później z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie liturgiczne w parafii poprzedzające celebracje Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, zwłaszcza gdy mają w nich uczestniczyć większe grupy dzieci lub młodzieży.
Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to wielu zabiegów organizacyjnych, w tym także przesunięcia zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Dlatego prosimy o wykazanie zrozumienia dla niepokoju rodziców dzieci pierwszokomunijnych czy kandydatów do bierzmowania w sprawie nowych terminów tych uroczystości oraz ich szczerej chęci pełnego udziału w tych wydarzeniach, pomimo istniejących ograniczeń.
Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.
Wydawnictwo św. Stanisława BM udostępniło na stronie ekatecheza.pl materiały dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz pomoce do edukacji zdalnej, możliwe do wykorzystania także dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Kraków, 14 maja 2020

 

Komentarze są wyłączone.