Boże Ciało

PROCESJA EUCHARYSTYCZNA

Publiczne procesje Bożego Ciała mają w naszej ojczyźnie już siedmiowiekowa tradycję – w Krakowie taka procesja po raz pierwszy miała miejsce w roku 1320. Również wspólna procesja parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza i św. Jana Chrzciciela też ma już ponad 30 letnią tradycję.
W tym roku procesja rozpoczęła się Mszą św. przy kościele Pana Jezusa Dorego Pasterza, którą koncelebrowali proboszczowie obu parafii: ks. Dionizy Jedynak i ks. Jerzy Serwin.
Na wstępie Eucharystii przybyłych wiernych przywitał gospodarz, który wyraził swoją radość, że mimo trudnego czasu ograniczeń, związanych z trwającą nadal epidemią, wiele osób z obu parafii, zechciało publicznie uczcić Chrystusa ukrytego pod postacią Chleba.
Słowo Boże do przybyłych wygłosił ks. Łukasz Nizio – wikariusz naszej parafii. Kazanie rozpoczął od refleksji nad poszanowaniem zwykłego, codziennego chleba. Niestety, zwyczaj szacunku dla chleba, daru Boga, zanika w naszym społeczeństwie, mimo, że dalej aktualne od czasów starożytności jest zawołanie „chleba i igrzysk”, choć bardzo zmieniła się ich forma.
Od rozważań nad codziennym pożywieniem dla ciała, kaznodzieja przeszedł do rozważań nad Chlebem Eucharystycznym. Swoje Ciało Chrystus ukrył w niepozornym kawałku chleba, który jest pożywienia dla duszy. Jednak i tu można zauważyć obojętność ludzi na ten dar. Wielu chce i zaspokoić tylko głód ziemski, nie myśląc o wieczności. A przecież spożywanie Przenajświętszego Ciała i Krwi, o tym mówi sam Pan Jezus, jest warunkiem życia wiecznego. Chrystus pragnie uczestniczyć w naszym codziennym życiu, chce wyjść do nas, na nasze place, ulice i drogi, nie tylko przebywać w murach świątyń. Nie możemy żyć tylko według zawołania „chleba i igrzysk”, bo wtedy zabraknie nam pożywienia na życie wieczne – zakończył ks. Łukasz.
Po Mszy św. wyruszyła ulicą Dobrego Pasterza procesja, którą prowadził ks. proboszcz Dionizy Jedynak, do czterech ołtarzy, przy którym odczytane były cztery Ewangelie, odśpiewane suplikacje, a kapłan udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W procesji niesione były sztandary obu parafii, chorągwie, feretrony. Rycerze Kolumba z Rady 15128 niesieni peregrynująca srebrną figurę Matki Boskiej Brzemiennej.
Zakończenie procesji nastąpiło przy naszej zabytkowej kaplicy.
Za uczestnictwo w procesji, licznie przybyłym wiernym z obu parafii, dzieciom, wspólnotom i grupom formacyjnym, policji i straży miejskiej zabezpieczającej procesję oraz kościelnej służbie porządkowej, podziękował ks. proboszcz Jerzy Serwin. Parafianom obu parafii nie przeszkodził trwający od połowy drogi deszcz ani burza. Była to procesja w niezwykłym czasie, z parasolami i maseczkami na twarzy. I w tym nowym doświadczeniu obecności Pana, wielu wzięło udział, gdyż On pragnie być z nami w każdej chwili, nawet tak dziwnej jak pandemia koronawirusa.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.