Zakończenie roku pracy DK

ZAKOŃCZENIE ROKU PRACY FORMACYJNEJ KRĘGÓW DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZEJ PARAFII

Podczas specjalnej Mszy św. kręgi Domowego Kościoła dziękowały Panu Bogu za kolejny rok pracy. Podczas Mszy św., którą odprawił ks. Łukasz – moderator parafialnych kręgów, płonęła oazowa świeca, jaka zapalana jest podczas każdego spotkania Domowego Kościoła. Na wstępie celebrans zaznaczył, że ta Eucharystia jest dziękczynieniem za miniony rok, jak również modlitwą we wszystkich intencjach przybyłych, a także, aby rodziny były prawdziwym domowym Kościołem, gdzie zawsze jest obecny Chrystus.
Również słowo Boże wygłosił ks. Łukasz. Nawiązując po przeczytanej wcześniej perykopy (Mt. 9,36 – 10,8), w której opisane jest posłanie, przez Chrystusa 12 uczniów do pracy misyjnej, zadał pytanie: ilu z nas bezwarunkowo zgodziłoby się z poleceniem Jezusa, aby zostać apostołem? A przecież każdy z nas, przez chrzest, odkupieniem Krwią Zbawiciela, włączony został w lud Boży i ma realizować Jego polecenie, gdyż On jest naszym Panem. A ile jestem gotów oddać czy poświęcić, aby On, zajmował przestrzeń mojego życia – kontynuował kaznodzieja. Chrystus posyła uczniów, aby byli głosicielami Słowa. My także mamy być głosicielami Słowa. Niech nas prowadzi Chrystus i Jego słowa, niech nas umacniają, a nasze słowa zamieniane w dobre czyny, wydają owoce i świadczą o Chrystusie.
Przed rozesłaniem, w obecności pary rejonowej Haliny i Tadeusza, ks. Łukasz wręczył zapalone świece parom animatorskim trzech nowych kręgów Domowego Kościoła, które powstały w ostatnim, czasie w naszej parafii, jako znak posługi w swoich kręgach.

Komentarze są wyłączone.