bierzmowanie 2020 (14)

BIERZMOWANIE AD. 2020

To bierzmowanie miało się odbyć w marcu, ale z powodu pandemii, zostało, jak wiele innych uroczystości, przesunięte na bliżej nieokreślony czas. W końcu jednak, w skutek zdjęcia niektórych ograniczeń epidemicznych, 39 osobowa grupa młodzieży, już w tym momencie absolwentów klas VIII, przystąpiła w naszej świątyni, do tego sakramentu. Miało to miejsce w sobotnie przedpołudnie w dniu 27 czerwca.
Szafarzem był ks. bp. Damian Muskus. Wraz nim koncelebrowaną Mszę św. sprawowali: ks. proboszcz Jerzy Serwin oraz ks. Przemysław Cios – nasz rodak.
Uroczystość rozpoczął hymn do Ducha Świętego.
Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców przywitali arcypasterza i poprosili o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom. Po Ewangelii, w przepisanej liturgią formule, ks. proboszcz zwrócił się do ks. biskupa z prośbą o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie, a na pytanie szafarza sakramentu, oświadczył o należytym przygotowaniu kandydatów, do przyjęcia tego wielkiego daru.
W tym miejscu należy tu wspomnieć, iż kandydatów do tej uroczystej chwili przygotowywał ks. Łukasza Nizio.
Do zebranych, zwłaszcza do kandydatów, ze słowem Bożym, zwrócił się arcypasterz.
Na wstępie zauważył, że wiele wydarzeń, jakie miały miejsce w historii, powtarzają się. Takim wydarzeniem było Dzień Pięćdziesiątnicy, a powtarza się on przez wieki, co roku, w święto Zesłania Ducha Świętego, jak również podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania. Jest to nowa Pięćdziesiątnica, która za kilka chwil wydarzy się w naszej świątyni. Zesłania Ducha Świętego na apostołów, spowodowało, że z zalęknionych ludzi, stali się odważnymi głosicielami Chrystusa, gotowymi złożenie najwyższej ofiary – życia. Zadanie głoszenia Ewangelii całemu światu, było skierowane nie tylko do tamtych uczniów z przed 2000 lat, ale dotyczy ono także współczesnych uczniów Pan. Wam młodym wiarę – kontynuował kaznodzieja – przekazali wasi rodzice, którzy otrzymali ją z kolei od swoich rodziców, waszych dziadków. Teraz otrzymujecie Ducha Świętego, aby mieć sile, odwagę i moc głosić Ewangelie dalej, bo większość z was założy swoje rodziny. To głoszenie ma odbywać się nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim, przez dawanie świadectwa. Jest najbardziej skuteczne apostolstwo i takiego apostolstwa wam życzę – zakończył celbrans.
Po homilii nastąpiło odnowienie przymierza chrztu św. połączone z wyznaniem wiary. Po nim arcypasterz wraz z wszystkimi kapłanami wyciągnął ręce nad kandydatami i wypowiedział modlitwę, w której przedstawiona została prośba do Boga Ojca, o wylanie Ducha Świętego na zgromadzonych kandydatów.
Po modlitwie każdy bierzmowany został namaszczony przez Ks. Biskupa olejem Krzyżma św. i otrzymał nowe imię.
Na zakończenie Eucharystii, w obecności peregrynującej srebrnej figury Matki Boskiej Brzemiennej oraz relikwii św. Jana Pawła II i bł. Hanny Chrzanowskiej, przedstawiciel Rycerzy Kolumba poprowadził modlitwę – akt zawierzenia obecnych na uroczystości rodzin, Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.
Przed rozesłaniem przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. bp. Damianowi za posługę sakramentalną, modlitwę i udzielony sakrament bierzmowania, ks. proboszczowi, ks. Mariuszowi i księżom wikariuszom: Łukaszowi, Dariuszowi, Danielowi, za przygotowanie do tej niezwykłej chwili, a także rodzicom, za trud wychowania. Ze swej strony ks. proboszcz podziękował ks. biskupowi za udzielony młodzieży sakrament, księżom współpracownikom, a w szczególności ks. Łukaszowi za przygotowanie do tej chwili, a także zaapelował do młodzieży o to, aby strzegli wiary, której umocnienie w sakramencie bierzmowania otrzymali.
Pasterskie błogosławieństwo ks. bp. Damiana zakończyło uroczystość.
Po zakończonej uroczystości, z zachowaniem wymogów sanitarnych, ks. biskup, wraz z obecnymi kapłanami i nowo bierzmowaną młodzieżą zrobili pamiątkową fotografię.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć
  2. kazanie ks. biskupa (nagranie) → kliknij tutaj
  3. retransmisja uroczystości → parafialny kanał YouTube

Komentarze są wyłączone.