28 pielgrzymka rodzin (19)

PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII

W drugą niedzielę miesiąca, 13 września, tradycyjnie odbyła się XXVIII pielgrzymka rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii, która przywitała nas przepiękną, słoneczna pogodą, gdy lato powoli przechodzi w złotą jesień .
Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa św. Jana Pawła II. zaczerpnięte z encykliki Evangelium vitae: „Człowiek jest powołany do pełni życia”.
Pątnicy zebrali się przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej „U Piłata”, skąd wyruszyli na kalwaryjskie „dróżki”. Przed rozpoczęciem pasyjnego nabożeństwa, ks. Ryszard Kilanowicz – Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgiczne, odczytał słowo ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, skierowane do pielgrzymów, wprowadzające w misterium. Rozważania przygotowali pp. Kinga i Krzysztof Koehlerowie. Teksty, wpisujące się w motto XXVIII pielgrzymki, wskazywały, że szczególnym miejscem rozwoju wiary i człowieczeństwa jest rodzina. Wspólnota małżeńska i rodzinna, prawdziwie przeżywana, uświadamia potrzebę wychodzenia poza wąskie ramy indywidualizmu, która zamyka człowieka na pełnię życia i daje możliwość, przy dźwiganiu krzyża codzienności, poznania i odczucia miłości Chrystusa.
Na wstępie Eucharystii wszystkich przybyłych: hierarchów, kapłanów, osoby konsekrowane, osoby życia publicznego, w tym Wojewodę Małoposlkiego, p. Łukasza Kmitę oraz Małopolskiego Kuratora Oswiaty p. Barbarę Nowak oraz, pielgrzymów, a w szczególności tych – starszych i chorych, którzy nie mogli przybyć, z powodu pandemii na to miejsce, ale łączących, się uczestnikami uroczystości, poprzez transmisję w TVP, przywitał o. Konrad Cholewa, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium.
Koncelebrowanej Mszy św. Przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski, wśród wspólcelebransów był także ks. bp. Jan Zając. Do wiernych, ze słowem Bożym zwrócił się Ksiądz Arcybiskup, który nawiązując do przeczytanego fragmentu z listu do Rzymian: …nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie… (Rz 14, 7-9), korespondującego z hasłem tegorocznej pielgrzymki, zauważył, że współczesny świat, z cała mocą stara się zaprzeczyć tej prawdzie. Agresywnie lansowana ideologia, stawia na pierwszym miejscu indywidualizm człowieka. Począwszy od życia w pojedynkę tzw. single, poprzez ideologię LGBT, promująca związki, nietrwałe, w których nie ma odpowiedzialności za drugą osobę, poprzez poglądy gender, niezgodne z prawem naturalnym i Boskim, że człowiek sobie sam sobie określa płeć i może to sobie, w każdej chwili, dowolnie zmieniać. Co więcej, ideologia ta żąda, aby tę decyzję inni uznawali i ją afirmowali. To Bóg jest źródłem człowieczeństwa. Nie jesteśmy, jak chce dzisiejszy świat, ludzkimi zwierzętami, ale istotami stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Pełnia życia, to żyć z innymi i dla innych, co najlepiej realizuje się w rodzinie, gdzie rodzice mają powinności wobec siebie i dzieci, ale również dzieci wobec rodziców.
Kończąc kazanie, ks. arcybiskup zaapelował także do nauczycieli, aby dbali o duchowe fundamenty Polski, gdyż ich rola jest istotna w obecnych zmaganiach się o nasz a Ojczyznę.
Przed rozesłaniem słowa podziękowania wygłosili: Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej – ks. dr Paweł Gałuszka, o. Konrad Cholewa oraz ks. Arcybiskup za złożone ofiary na utrzymanie m.in. domów pomocy, wspólną modlitwę i bardzo liczne przybycie wiernych. Istotnie, mimo środków ostrożności i ograniczeń epidemicznych, do Kalwarii przybyła wielka rzesza pątników.
A z naszej parafii, autokarem, pod duchową opieką kleryka Pawła Sowy pielgrzymowała grupa licząca ok. 30 osób (część z nich była z poza naszej parafii). Również niektórzy parafianie udali się tam indywidualnie.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.