Mogiła 2020(20)

PIELGRZYMKA DO MOGILSKIEGO SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W sobotę 19 września 2020 r., na zaproszenie ojców cystersów, wielu świętojańskich parafian udało się do Mogiły, by uczestniczyć w modlitewnych obchodach oktawy odpustu z racji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Wieczornej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył nasz ks. proboszcz Jerzy Serwin. Na początku Eucharystii przybyłych powitał proboszcz mogilskiej parafii o. Wincenty Zakrzewski OCist. Podkreślił, iż przez setki lat cudowny mogilski Chrystus bronił mieszkańców Polski przed rozmaitym morowym powietrzem, zarazami, co zostało uwiecznione przez kronikarzy. Również i teraz przybywający do Mogiły pielgrzymi z ufnością proszą Pana Jezusa o łaskę ocalenia przed pandemią koronawirusa. Następnie poinformował, iż współkoncelebransami są ks. prob. Wojciech Warzecha z Węgrzec, o. Wojciech Kałafut (pijar) proboszcz z Rakowic oraz nasz ks. Łukasz Nizio. Do czytań mszalnych włączył się kleryk Paweł Sowa, odbywający w naszej wspólnocie praktykę.
Kazanie wygłosił ks. prob. Wojciech Warzecha. Na początku nawiązał do czytania z Księgi Liczb o szemraniu ludu przeciw Bogu i prośbie Mojżesza o ocalenie ich życia. A i w raju pierwsi rodzice szemrali przeciw Stwórcy i okazywali pychę oraz nieposłuszeństwo. To szemranie idzie przez wszystkie pokolenia ludzkie, a jest ono i w naszym pokoleniu, w naszym sercu. Jednak już w raju Bóg zapowiedział, że ześle Potomka, który rozwiąże problem grzechu poprzez wielkie miłosierdzie. Jezus Chrystus został wywyższony przez Boga Ojca, aby nas wyzwolić, aby potem każdy mógł wyznać, że Jezus jest Panem. Jest to przesłanie Krzyża Chrystusowego, Krzyża wyzwalającego, który wymaga uklęknięcia przed nim. – Od zarania chrześcijaństwa ten Krzyż był w centrum, był znakiem hańby, odrzucenia, śmierci. Po odnalezieniu Krzyża przez św. Helenę w IV w. uwierzono jest to Krzyż naszego zbawienia i pochylają nad Krzyżem i adorują oraz noszą w swoim sercu liczni chrześcijanie, którzy wpatrzeni w znak zbawienia uznali Imię Jezusa jako Zbawcy – podkreślił kaznodzieja. Wśród tych ludzi mamy wielu świętych, którzy swoje życie w szczególny sposób związali ze znakiem Krzyża, m.in. św. Paweł, św. Franciszek z Asyżu, św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila, św. Jadwiga Królowa, św. Edyta Stein – Benedykta od Krzyża, Wspomniany był także protest młodzieży szkolnej we Włoszczowie przeciwko usunięciu krzyży z sal lekcyjnych na wiosnę w 1984 r. Po latach krzyże wróciły do sal lekcyjnych, szpitalnych. Człowiek potrzebuje wpatrzenia się w Krzyż, aby doznać uwolnienia. Ale Chrystus pyta, czy ja idę za Nim dźwigając swój krzyż? Nasza odpowiedź musi brzmieć: tak, jestem chrześcijaninem, tak chcę nosić Krzyż Chrystusa w swoim sercu, chcę bronić Chrystusowego Krzyża i chcę się przeciwstawiać Jego bezczeszczeniu, bo moje zbawienie zależy od tego Krzyża. – Nie możemy tego Znaku zapomnieć, nie możemy nie stawać w obronie tego Znaku – powiedział na zakończenie ks. Wojciech Warzecha.
Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna, podczas której tradycyjnie śpiewano Nieszpory, a po niej, przy Cudownym Krucyfiksie, ks. proboszcz Jerzy Serwin udzielił zgromadzonym błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego. Modlitewne spotkanie zakończyła mogilska Litania do Cudownego Pana Jezusa i zasłonięcie Krzyża.
W tym roku uroczystości odpustowe rozpoczęły się w niedzielę 13 września, a zakończyły w poniedziałek 21 września.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.