modlitwy za zamarłych

MODLITWY ZA ZMARŁYCH- W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

Zarządzenie premiera rządu, zamknęło, ze względów epidemicznych, odwiedziny na cmentarzach w dzień Wszystkich Świętych oraz w dzień Zaduszny. Dlatego też w dniu 1 listopada, po Mszy św. o godz. 13.30 miała miejsce modlitwa na zmarłych z procesją do pięciu stacji: krzyża misyjnego, kaplicy św. Janów, cmentarza, krypty z grobem ks. Grzegorza Cekiery i kurhanu. Przy każdej stacji, po modlitwie i wypominkach, miało miejsce okadzenie symbolicznych grobów i aspersja (pokropienie wodą święconą). Od ołtarza, przy śpiewie pieśni „Zwycięzca śmierci”, procesja przeszła do stacji I – pod krzyż misyjny, gdzie odmówiona została modlitwa za zmarłych biskupów, kapłanów, siostry, wraz wymienieniem ich imion. Staja II była przy kaplicy św. Janów. Tutaj zostały zaniesione modlitwy za zmarłych rodziców i przodków. Stacja III znajdowała się na naszym parafialnym cmentarzu, przy zabytkowej kaplicy, gdzie modlitwom zostali poleceni krewni i dobrodzieje naszej parafii, zwłaszcza ci, którzy wznosili naszą świątynię. Kolejna IV stacja była w krypcie, przy grobie ks. Prałata Grzegorza Cekiery, gdzie Panu Bogu polecone zostały dusze ofiar wojen, obozów i łagrów, za tych, co zginęli w katastrofie smoleńskiej. Ostania, stacja V, umiejscowiona była przy kurhanie, gdzie modlono się za wszystkich wypominanych.
Następnego dnia, 2 listopada, który jest szczególnym dniem modlitw za zmarłych, nasze myśli wracają się ku oczekującym dopuszczenia do chwały w niebie. Po wieczornej Mszy św. wyruszyła, przy śpiewie pieśni wielkanocnych, procesja wstawiennicza za zmarłych, która zatrzymała się na tarasie nad kryptą, przy powstającej grocie Matki Boskiej. Po okadzeniu i aspersji rozpoczęły się modlitwy z wypominkami za zmarłych: biskupów, kapłanów i diakonów naszej Archidiecezji, za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, zmarłych braci z zakonu Dominikanów i siostry ze zgromadzeń zakonnych, za naszych rodaków, poległych na frontach, w obozach i miejscach kaźni, za wiernych zmarłych, którzy pracę, cierpienia, zdolności i wykształcenie oddali na służbę naszej Parafii.
Zazwyczaj, przy okazji tej procesji, do kurhanu dosypywana była ziemia z cmentarzy, przyniesiona przez parafian, jednak w tym roku, z powodu braku takiej ziemi, ten obrzęd nie został dokonany.
Kapłańskie błogosławieństwo zakończyło nabożeństwo.
Przy śpiewie pieśni „Witaj Królowo, Matko miłosierdzia”, celebrans, asysta, służba liturgiczna, a następnie wierni, przeszli do krypty, aby już w cichej modlitwie polecać Panu Bogu duszę naszego pierwszego proboszcza i budowniczego parafii, ks. Prałata Grzegorza Cekiery.
Obu nabożeństwom przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Serwin.

  1. Procesja po cmentarzu 01.11.2020 więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. Procesja wstawiennicza za zmarłych – Dzień Zaduszny więcej zdjęć → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.