I-sza rocznica śmierci ks. Prałata (25)

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA GRZEGORZA CEKIERY
I. WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Mija pierwsza rocznica, gdy ks. Prałat Grzegorz Cekiera odszedł do domu Ojca. Nasza parafia tak wiele mu zawdzięcza. Dlatego też, w dniu poprzedzającym tę rocznicę, 14 listopada, w naszej parafialnej świątyni, której ks. Prałat był budowniczym, miał miejsce wieczór wspomnień o naszym księdzu proboszczu.
Pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze” , która rozpoczęła wieczornicę, należała do jednej z ulubionych ks. Prałata.
Całość spotkania prowadzili młodzi konferansjerzy: Aleksandra Anioł, Magdalena Dziura oraz Karol Ślęczka, którzy przedstawili życiorys Zmarłego. Prezentacja biografii odbywała się na tle zdjęć i świadectw, jakie przestawiały osoby, które w sposób szczególny spotkały się z ks. Grzegorzem. Wspomnienia prowadzone były kolejności chronologicznej. P. Andrzej Sikora wspominał czasy, gdy był ministrantem w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza. P. Antoni Franaszek przedstawił swoje wspomnienia z okresu duszpasterstwa akademickiego. Świadectwo p. Janusza Smolaka z okresu budowy kościoła, przedstawił p. Piotr Piecha, zaś p. Zdzisława Kiresztura przypomniał okres tworzenia się wspólnoty parafialnej. W tym miejscu narracja ta została przerwana kilkuminutowym filmem, nakręconym z okazji 35-lecia parafii, w którym o tworzeniu się wspólnoty mówił ks. Prałat. Następne świadectwa: ks. Jacka Kuczmiera – pierwszego diecezjalnego kapłana z naszej wspólnoty, p. Izabeli Ćwiertni – pierwszej i wieloletniej animatorki Ruchu Światło-Zycie w naszej parafii oraz p. Janusza Pawęzowskiego ministranta i lektora, należącego już do drugiego pokolenia parafian, mówiły o wpływie osoby Zmarłego na podejmowane decyzje. W snuty wątek biografii, oprócz świadectw, wplatane były, dostosowane do kontekstu, pieśni, w wykonaniu organisty p. Piotra Dankiewicza lub zespołu z wspólnoty dorosłych Wody Jordanu.
Na zakończenie wieczornicy, odtworzone zostały z nagrania słowa podziękowania ks. prałata Grzegorza Cekiery, które na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, wypowiedział z okazji rocznicy 55-lecia kapłaństwa, Dostojny Jubilat.
Całość tego wzruszającego spotkania zakończyła modlitwa za Zmarłego, Apel Jasnogórski oraz kapłańskie błogosławieństwo ks. proboszcza Jerzego Serwina.
Z powodów ograniczeń epidemicznych w kościele obecnych było kilkadziesiąt osób, jednakże wieczornica również transmitowana była poprzez Internet (ponad 60 połączeń), którą to transmisję realizowali: ks. Dariusz Pietrzak, Paweł Kmiecik i Arkadiusz Wojtaszek. Nagranie dostępne jest na platformie YouTube, poprzez link z naszej parafialnej strony internetowej.

II . MSZA ŚWIĘTA ZA DUSZĘ KS. PRAŁATA.

Parafialna niedzielna suma odprawiona 15 listopada, w I-szą rocznicę śmierci ks. prałata Grzegorza Cekiery, jako podziękowanie za posługę w naszej parafii oraz w intencji o życie wieczne dla niego. Rozpoczęła się uroczystym wejściem procesyjnym, przy śpiewie pieśni wielkanocnej.
Na wstępie ks. proboszcz Jerzy Serwin przywitał odprawiających Mszę św. kapłanów: ks. prałata Jana Franczaka, emerytowanego proboszcza parafii św. Jan Kantego, z Bronowic Małych (os. Widok), kolegi rocznikowego zmarłego, który przewodniczył koncelebrze, ks. Dionizego Jedynaka, proboszcza parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naszego rodaka ks. Jacka Kuczmiera oraz ks. Jacka Pierwołę, naszego byłego wikariusza. Koncelebrowaną Mszę św. odprawiali również księża posługujący w naszej parafii: ks. proboszcz, ks. Mariusz Susek oraz ks. Daniel Małysa. Również witając przybyłych parę słów powiedział ks. prałat Jan, który wspominając swojego zmarłego kolegę, przypomniał, że przyszło im razem, mniej więcej w tym samym czasie budować świątynie, w czym się wzajemnie wspierali.
Kazanie wygłosił nasz rodak ks. Jacek Kuczmier. Zauważył, że do tej uroczystości idealnie pasują wcześniej odczytane słowa z Ewangelii, w której podana jest przypowieść o talentach (Mt. 25, 14-30), gdyż tym, który pomnożył Boże talenty był kapłan Grzegorz Cekiera. Był człowiekiem niezwykłej dobroci, skromności i ewangelicznego ubóstwa, ale także wiary, pracy i modlitwy. Dbał o parafię w jej wymiarze materialnym zabiegając, aby przy budowie świątyni nic się nie zniszczyło, aby wysiłek wiernych nie został zmarnowany.
Był wzorem dla całych pokoleń kapłanów. Wymagał od innych, ale bardzo wymagała od siebie. Znał swoich parafian. Potrafił budować duchową wspólnotę parafii, rozwijając wśród wiernych ducha modlitwy i pobożności. Wychował kilka pokoleń kapłańskich, z których się cieszył i był dumny. Wspominając swój osobisty kontakt ks. Jacek zauważył, że jako kleryk bardzo dużo nauczył się od ks. prałata, szczególnie dbałość o sakrament pokuty i Eucharystii, jako drogi duchowego rozwoju chrześcijanina. Ciężko pracował dla swoich parafian i można mieć nadzieje, że owoce jego pracy pozostaną na długo. Zachowując we wdzięcznej i modlitewnej pamięci Zmarłego, ufamy, że oręduje za swoimi parafianami przed tronem Najwyższego, aby kiedyś i nas, wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem powitać w Niebieskim Królestwie.
Po skończonej Eucharystii celebransi, asysta i wierni udali się do krypty, gdzie pochowany jest ks. prałat, aby we wspólnej modlitwie jeszcze raz polecić duszę naszego ks. proboszcza Bożemu miłosierdziu.
Msza św. również transmitowana była poprzez Internet, którą to transmisję realizowali: ks. Dariusz Pietrzak oraz Paweł Kmiecik. Nagranie dostępne jest na platformie YouTube, poprzez link z naszej parafialnej strony internetowej.

 

  1. Więcej zdjęć z wieczornicy i Mszy św. → zakładka Media → Galeria zdjęć
  2. Kazanie ks. Jacka Kuczmiera → zakładka Media → Nagrania dźwiękowe

 

Wieczornica w I-rocznicę smierci ś. p. ks. Prałata Grzegorza Cekiery

Komentarze są wyłączone.