x. R. Woźniak- wykład

Jezus i człowiek współczesny – świadectwo papieża Jana Pawła II

Obecne dni, ze strony środowisk wrogich Kościołowi, przyniosły wiele kłamliwych, wręcz niewybrednych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Ten przykry akt skonstatował ks. proboszcz, Jerzy Serwin, witając ks. prof. Roberta Woźniaka, który w ramach comiesięcznej katechezy, w dniu 15 grudnia, wygłosił wykład: „Jezus i człowiek współczesny – świadectwo papieża Jana Pawła II”
Ks. Robert Woźniak jest profesorem katedry antropologii teologicznej, na UPJPII.
Rozpoczynając spotkanie, ks. prof. zauważył, że z ogromnego bogactwa tekstów Jana Pawła, skupił się na jego pierwszej encyklice „Redemptor hominis”, która była programowa dla jego pontyfikatu.
Kardynał Karol Wojtyła był zafascynowany współczesnym człowiekiem oraz ludzka pracą, a także jego seksualnością. Jak pokreślił prelegent, był pierwszym w historii Kościoła, który nieomalże zbudował to, co obecnie nazywa się teologią małżeństwa i rodziny, teologia ciała. Intymne relacje małżeńskie usiłował naświetlić filozoficznie i teologicznie, co zaowocował środowymi katechezami: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”, które przygotowywane były jeszcze za czasów, gdy był krakowskim biskupem.
Następnie nasz gość, przechodząc przez wybrane fragmenty encykliki, wykazuje szereg prawd. Jedna z nich, zawarta na samym początku dokumentu, przedstawiona na podstawie osobistego doświadczenia, ta taka, że to Bóg nas wybiera. Obecny kryzys w Kościele wynika z tego, że ludzie tracą wiarę, iż Bóg wybiera nas do pełnienia określonych zadań.
Druga prawda to taka, że dla chrześcijanina Chrystus jest centrum. Nie wynika to z zaborczości, ale z miłości, która powoduje otwarcie się na druga osobę. Kolejne ważne przesłanie encykliki, to to, że Jezus jest objawieniem miłosierdzia Ojca, które objawia się w momencie śmierci na krzyżu. Chrystus-Odkupiciel objawia również człowiekowi, jaki powinien być, jak jest miara prawdziwego człowieczeństwa: stworzony został na podobieństwo Boże.
Ostania, jaka została przedstawiona zebranym to fakt, ze Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem, bez względu na to, kim ten człowiek jest i jaki jest stan jego duszy. Za każdego oddał swoje życie.
Po wykładzie było miejsce na zadawanie pytań. Apel i kapłańskie błogosławieństwo zakończyło spotkanie.

nagrania wykładu –>zakładka media

Komentarze są wyłączone.