spotkanie Domowego Kościoła rejon III

Rejonowe spotkanie Domowego Kościoła.

Jednym z charyzmatów Domowego Kościoła są wspólne spotkania kręgów: albo z całej diecezji, albo z tzw. rejonu – rejon tworzy ok. 10 kręgów, najczęściej z różnych parafii. W ciągu roku takich spotkań jest 2-3. Z racji obowiązujących przepisów pandemicznych, ilość spotkań, w tym roku pracy, została ograniczona.
W dniu 23 stycznia świątynia nasza gościła kręgi Domowego Kościoła z rejonu III.
Na wstępie Eucharystii przybyłych – a było kilkadziesiąt osób, przywitał ks. Łukasz Nizio – moderator rejonowy, po czym para rejonowa zapaliła specjalna świecę.
Nawiązując do przeczytanej wcześniej Ewangelii, ks. Łukasz przedstawił problem otwarcia się na Słowo Boże w, opozycji do słowa ludzi, krytykujących tych, którzy pragną w żyć Słowem Bożym i realizować je na co dzień. Z drugiej zaś strony jak my przyjmujemy to Słowo: ile w nas jest zgody i pokory. Podsumowując – siłę na to, aby iść za Bożym Słowem czerpać możemy z Eucharystii.
Po zakończonej Mszy św. miało miejsce nabożeństwo i adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona indywidualnym błogosławieństwem małżeństw i rodzin. Wspólne kolędowanie zakończyło to spotkanie.

Komentarze są wyłączone.