Rycerze Kolumba (4)

POŚWIĘCENIE OBRAZU bł. MICHAŁA McGIVNEY’a

W dniu 23. lutego br. podczas wieczornej Mszy św. poświęcony został obraz błogosławionego ks. Michael‘a Joseph’a (Michała Józefa) McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba – bratniej organizacji pomocy dla katolickich mężczyzn, który został beatyfikowany w dniu 31 października 2020 roku w katedrze pw. św. Józefa w Hartford w stanie Connecticut.
Koncelebrowane Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Nizio.
Do wiernych homilię wygłosił ks. Łukasz. Nawiązując do przeczytanej perykopy (Mt 6,7-15), w której zapisane zostały słowa modlitwy Pańskiej, przypomniał postać bł. Michała McGivney’a, jako tego, który rzetelnie i z pełną odpowiedzialnością realizował te słowa. Błogosławionemu przyszło pracować w niełatwych czasach drugiej połowy XIX w., w Stanach Zjednoczonych, czasie ataków na Kościół Katolicki, czasów kryzysu ekonomicznego oraz epidemii grypy – śmiertelnej choroby w tamtych czasach. Żył i czynił miłosierdzie słowem i czynem, pochylając się nad każdym potrzebującym człowiekiem. A czynił to opierając się na trzech filarach: szacunku dla drugiej osoby, szacunku dla ludzkiej pracy i szacunku dla świętości małżeństwa i rodziny. Owocem jego pracy jest wspólnota Rycerzy Kolumba, którzy tylko na terenie Polski liczą 6 tys. zaangażowanych w posługę w swoich parafiach mężczyzn.
Po homilii nastąpił akt poświecenia obrazu błogosławionego, którego dokonał ks. Łukasz.
Oprawę liturgiczną Mszy św. Przygotowali Rycerze Kolumba z działającej przy naszej parafii Rady 15128, którzy po zakończeniu Eucharystii mieli w auli swoje spotkanie.

Komentarze są wyłączone.