DADP2021 (7)

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 2021

Od wielu już lat, uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca, obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji, miało miejsce w naszej świętojańskiej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz 18.30. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. Łukasz Nizio wraz z głoszącym rekolekcje wielkopostne ks. Bogusławem Zbroją – podczas porannej Mszy św. oraz ks. Dariusz Pietrzak – podczas wieczornej Mszy św.
Do tego wydarzenia, jaki jest duchowa adopcja, nawiązał w tym dniu, w konferencjach, ks. rekolektant, podkreślają wagę tego religijnego aktu.
Po zapaleniu od paschału świec i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, podejmujący duchową adopcję, złożyli w obecności celebransa uroczyste przyrzeczenie. W tym roku, co wymusiły restrykcje sanitarne, składający przyrzeczenie nie zgromadzili w szeregu przy stopnu komunijnym, ale aby zachować dystans społeczny, rozproszyli się po całej świątyni.
Duchowa Adopcja jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
W tym roku adopcję podjęło ok. 90 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się w istotny sposób.
W naszym kraju, szczególnie w ostatnich miesiącach zauważyć można wielką aktywność organizacji proaborcyjnych, które urządzając uliczne agresywne manifestacje, włączając w to nieletnią młodzież, w wulgarny sposób protestują przeciw prawu do życia, stosując nawet przemoc fizyczna wobec osób mających odmienny pogląd. Organizacje pro-life podają zatrważające liczby, szacując, tylko w naszym kraju, na ok. 9 tys. aborcji rocznie tylko przy użyciu, nielegalnie rozprowadzanych środków farmakologicznych.
Dla wierzącego człowieka, jedną najbardziej dostępnych środków przeciwstawiania się tej fali zła jest ufna i konsekwentna modlitwa i szkoda, że tak niewiele wierzących osób, to rozumie. Wszak modlitwa związane z duchową adopcją, to raptem kilka minut dziennie.

    1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.