Duchowość św. Józefa – wykład (10)

Duchowość św. Józefa – wykład

W ramach comiesięcznej katechezy, w dniu 13 kwietnia, gościliśmy ks. dr. hab. Witolda Ostafińskiego z wykładem: „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, czyli o duchowości św. Józefa”.
Prelegent w bardzo ciekawy sposób przedstawił osobę ziemskiego opiekuna Jezusa. Żaden z ewangelistów nie podaje ani jednego słowa, które wyrzekłby św. Józef. Na kartach Ewangelii są opisane tylko cztery sytuacje, w których występuje św. Józef: rozterki po otrzymaniu informacji, że Maryja jest brzemienna, ofiarowanie małego Jezusa w świątyni, ucieczka do Egiptu oraz odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni. W tych wszystkich sytuacjach Józef nie odzywa się, choć miał do tego, zwłaszcza w ostatnim przypadku, wg. praw i zwyczajów panujących w Izraelu, jako przybrany ojciec, skomentować wydarzenie. Józef tego nie robi, choć na równi z Maryją przeżywa trudne momenty, mimo, że nie mówi nic, to wypełnia wszystkie polecenia, choć ich często nie rozumie, jakie otrzymuje Boga, będąc posłusznym. Z drugiej strony, chociaż wiedząc, że nie jest rodzonym ojcem Jezusa, wypełniał wszystkie nakazy Prawa wobec dziecka, jakie przynależne były głowie rodziny.
Wykład, ks. Witolda był niezmiernie ciekawy i bardzo ubogacający, ukazując św. Józefa jako człowieka pełnego zawierzenia. W obchodzonym aktualnie rok św. Józefa, wykład ten też był istotnym dodatkiem, pozwalającym poznać wejść głębiej w duchową osobowość tego „Milczącego Świętego”.
Wspólna modlitwa, w tym także do św. Józefa oraz kapłańskie błogosławieństwo zakończyło spotkanie. Mimo, że miało ono charakter formacyjny dla wspólnoty Wody Jordanu, było otwarte dla wszystkich chętnych.
Nagranie katechezy dostępne jest na parafialnej stronie internetowej oraz na platformie YouTube.

Komentarze są wyłączone.