bierzmowanie 2021

BIERZMOWANIE AD. 2021

W czwartek 29. kwietnia, przez posługę ks. bpa Roberta Chrząszcza sakrament bierzmowania przyjęło 39 ósmoklasistów z naszej parafii.
Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców przywitali arcypasterza i poprosili o udzielenie sakramentu bierzmowania ich dzieciom. Również ze słowem przywitania, do naszego Dostojnego Gościa zwrócił się gospodarz parafii, ks. proboszcz Jerzy Serwin, który wyraził radość goszczenia w naszej wspólnocie, po raz pierwszy, nowego, wyświęconego przed niespełna 3 miesiącami biskupa. Przy tej okazji, w imieniu wszystkich parafian, ks. proboszcz przekazał mu gratulacje. Odpowiadając, ks. bp. Robert wyraził wdzięczność za serdeczne przywitanie oraz radość z faktu, że ma możliwość poznania kolejnego kościoła w naszej archidiecezji.
Po Ewangelii, w przepisanej liturgią formule, ks. proboszcz zwrócił się do ks. biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie, a na pytanie szafarza sakramentu, oświadczył o należytym przygotowaniu kandydatów, do przyjęcia tego wielkiego daru.
Do zebranych, zwłaszcza do kandydatów, ze słowem Bożym, zwrócił się arcypasterz.
Nawiązał do przeczytanego fragmenty z Dziejów Apostolskich – apostołowie głoszą Chrystusa. W tym też fragmencie św. Paweł wspomina naszego patrona, który był bardzo ważny dla Pana Jezusa i Pana Boga, gdyż posiadał takie cechy jak prostota i pokora. Św. Jan, mimo wyróżnienie przez Chrystusa, znał swoje miejsce, bo otwarty był na dary Ducha Świętego.
Dzisiaj – kontynuował ks. bp. do was przychodzi Pan Jezus z darami Ducha Świętego i pokojem tak , jak do zamkniętych ze strachu w wieczerniku apostołów. Teraz musicie otworzyć serca na przyjęcie Boga i darów Ducha Świętego, bo tylko wtedy wasze życie będzie miało sens. Sakrament bierzmowania nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ale tak na prawdę jest on drogą ku dojrzałość, bo wszyscy musimy dojrzewać. Na tej drodze prowadzi nas Duch św. Ten sam Duch, który z przerażonych apostołów uczynił odważnych głosicieli prawdy o Chrystusie, też zstąpi na was. Ale jest wielu ludzi, którzy nie chcą go przyjąć. Nie bójmy się przyjąć Pana Boga w naszym życiu – apelował kaznodzieja. Duch Święty, to jest moc, którą daje Bóg, aby prowadzić po drogach życia. To jest nasz taki „duchowy GPS”, który prowadzi do celu właściwa drogą. Trzeba tylko się otworzyć i niech Duch Święty was prowadzi – zakończył ks. biskup.
Po homilii nastąpiło odnowienie przymierza chrztu św. połączone z wyznaniem wiary. Po nim arcypasterz wraz z wszystkimi kapłanami wyciągnął ręce nad kandydatami i wypowiedział modlitwę, w której przedstawiona została prośba do Boga Ojca, o wylanie Ducha Świętego na zgromadzonych kandydatów.
Po modlitwie każdy bierzmowany został namaszczony przez Ks. Biskupa olejem Krzyżma św. i otrzymał nowe imię.
Na zakończenie Eucharystii, – co już jest pewną tradycją, przedstawiciel Rycerzy Kolumba poprowadził modlitwę – akt zawierzenia obecnych na uroczystości rodzin, Najświętszej Rodzinie z Nazaretu. Również w tym miejscu, jak dar parafii, w ramach Apostolatu Margaretka 7 osób złożyło stosowne przyrzeczenie modlitwy w intencjach arcypasterza.
Przed rozesłaniem przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. bp. Robertowi za posługę sakramentalną, modlitwę i udzielony sakrament bierzmowania, zaś za przygotowanie do tego ważnego wydarzenia, przez katechezę, księżom wikariuszom: Łukaszowi, Dariuszowi, Danielowi, jak i swoim rodzicom, za trud wychowania. Ze swej strony ks. proboszcz podziękował ks. biskupowi za udzielony młodzieży sakrament, księżom współpracownikom za przygotowanie do tej chwili, a także zaapelował do młodzieży o to, aby strzegła wiary, której umocnienie w sakramencie bierzmowania otrzymali oraz do rodziców nowobierzmowanych, aby w dalszym ciągu prowadzili swoje dorastające dzieci drogą wiary.
Pasterskie błogosławieństwo ks. bp. Roberta zakończyło uroczystość.
Po zakończonej uroczystości, z zachowaniem wymogów sanitarnych, ks. biskup, wraz z obecnymi kapłanami i nowo bierzmowaną młodzieżą zrobili pamiątkową fotografię.

  1. więcej zdjęć: Media → kliknij tutaj
  2. kazanie ks. biskupa (nagranie) → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.