Boże Ciało 2021 (14)

ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana, którą Kościół obchodzi od XIII wieku, jest od wielu lat, dla dwóch naszych wspólnot parafialnych: Pana Jezusa Dobrego Pasterza i św. Jana Chrzciciela, okazją do wspólnego, publicznego wyznania wiary w eucharystycznej procesji, przechodzącej ulicami Prądnika Czerwonego.
W tym roku, 4 czerwca, to publiczne wyznanie wiary, rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Jerzego Serwina i ks. Artura Gielata – wikariusza z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz ks. Mariusza Suska, która odprawiona została w naszej świątyni.
Kazanie do przybyłych wygłosił ks. Artur. Nawiązując do 30 rocznicy IV pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która poświęcona była Dekalogowi i była swoistym rachunkiem sumienia narodu, kaznodzieja przypomniał wartości płynące z dobrego przeżycia Eucharystii i proponował by dokonać własnego rachunku sumienia, jak przeżywamy Msze św., jak się do niej przygotowujemy i czym Najświętsza Ofiara powinna być dla nas.
Drugim wątkiem kazania była analiza obecnej sytuacji wynikającej z pandemii. I tutaj znowu pojawił się apel o właściwe przeżywanie spotkania z Chrystusem: transmisja przez środki masowej komunikacji Mszy św. czy duchowe przyjmowanie Komunii św. nigdy nie zastąpią bezpośredniego uczestnictwa i kontaktu z sakramentami. Z drugiej zaś strony widać, jak wiele osób z wielkim utęsknieniem czekało na możliwość fizycznej obecności w świątyni i uczestnictwa w Eucharystii.
Kończąc, kaznodzieja zachęcał, aby jeszcze raz każdy z wiernych przeanalizował swoją postawę wobec ukrytego pod postacią Chleba Chrystusa.
Na zakończenie Eucharystii, słowa radosnej wdzięczności, skierował do obecnych ks. proboszcz Jerzy Serwin: ks. Arturowi za wygłoszone kazanie, a także wszystkim przybyłych z obu parafii wiernych. Także prosił, aby w ten szczególny dzień, który wypadł w I-szy czwartek miesiąca, o modlitwę za kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Po skończonej Mszy św. wyruszyła, pod przewodnictwem ks. proboszcza Jerzego Serwina, ulicą Dobrego Pasterza, w kierunku parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza procesja do 4 ołtarzy: dwa z nich znajdowały się na terenie naszej parafii – przy zabytkowej kaplicy i przy ul. Naczelnej, a dwa na terenie parafii sąsiadów. Przy każdym z ołtarzy została odczytana Ewangelia, odśpiewane zostały suplikacje oraz wierni otrzymywali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przy ostatnim, czwartym ołtarzu, który usytuowany był przy kościele Pana Jezusa Dobrego Pasterza, nastąpiło zakończenie nabożeństwa. Przy tym też ołtarzu ks. proboszcz Dionizy Jedynak podziękował wszystkim za udział i uświetnienie procesji: kapłanom, siostrom zakonnym, służbie liturgicznej Rycerzom Kolumba, pocztom sztandarowym i niosącym feretrony paniom, dzieciom pierwszokomunijnym, sypiącym kwiatom dziewczynkom i chłopcom dzwoniących dzwoneczkami, a także służbom mundurowym za organizację i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. kazanie ks. Artur Gielata – nagranie mp3 → kliknij tutaj

 

Komentarze są wyłączone.