Błogosławieństwo nowych lektorów (15)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KANDYDATÓW DOPEŁNIENIA POSŁUGI LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

Po całorocznym przygotowaniu, w dniu 9 czerwca, w naszej świątyni miała miejsce uroczystość błogosławieństwa kandydatów do pełnienia posługi lektora Słowa Bożego. Ze względu na pandemię, uroczystości te odbywały się w dekanatach.
Po procesyjnym wejściu, na początku koncelebrowanej Najświętszej Ofiary, ks. Jerzy Serwin, który, z racji pełnienia posługi dziekana w Dekanacie Kraków-Prądnik, przewodniczył uroczystościom, przywitał przybyłych kandydatów ich rodziny, a także księży opiekunów lektorów: ks. mgr Józefa Habinę z parafii Chrystusa Króla na os. Gotyk oraz ks. mgr Łukasza Wielochę z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, którzy współcelebrowali Mszę św.
Kandydaci do dopełnienia posługi lektora Słowa Bożego, w liczbie 15, pochodzili z parafii: Chrystusa Króla na os. Gotyk, Pana Jezusa Dobrego Pasterza, św. Andrzeja Boboli z Węgrzców, oraz naszej parafii św. Jana Chrzciciela. Uroczystość przygotował i prowadził nasz wikariusz ks. mgr. Dariusz Pietrzak, który także jest dekanalnym moderatorem Służby Liturgicznej.
Ze słowem Bożym, do kandydatów zwrócił się ks. dziekan Jerzy Serwin. Zauważył, że we współczesnym świecie, który na różne sposoby stara się zakwestionować Boże Przykazania, wy, lektorzy, stajecie się dla innych znakiem Chrystusowej Miłości. Dalej, kaznodzieja apelował do chłopców, aby nie zgadzali się z tym, co niesie świat, ale dawali świadectwo piękna, aby ich postawa wewnętrzna i zewnętrzna była zgodna z tym, co czynią przy ołtarzu. Bądźcie apostołami, aby inni widząc was, też przybliżali się do Chrystusa, gdyż ze wszystkich ludzi, biorących udział w liturgicznym zgromadzeniu, jesteście najbliżej tego cudu, jakim jest Eucharystia.
Po homilii nastąpi obrzęd błogosławieństwa. Wyczytywani, z imienia i nazwiska, kandydaci stawali przed ołtarzem. Następnie ks. Dariusz zwrócił się do celebransa z prośbą o udzielenie błogosławieństwa do pełnienia posługi lektora oraz zapewnił o należytym ich przygotowaniu, do pełnienia tej posługi w Kościele. Na pytania ks. dziekana i pozytywnej odpowiedzi kandydatów, o swojej woli bycia lektorem Słowa Bożego, celebrans po modlitwie ogólnej o błogosławieństwo, indywidualnie pokropił każdego wodą święconą, a następnie każdemu został wręczony krzyż lektorski – znak przynależności do tej formacji Służby Liturgicznej.
Przed zakończeniem Mszy św. przedstawiciele nowo pobłogosławionych lektorów złożyli podziękowania ks. dziekanowi Jerzemu Serwinowi, ks. Dariusz podziękował za przeprowadzenie tej uroczystości, a ks. dziekan pogratulował przyjęcia posługi lektorskiej oraz życzył Bożych owoców przy jej wypełnianiu.
Dopełnieniem i klamrą spinającą to wydarzenie, była Eucharystyczna procesja wokół kościoła, z racji przeżywanej oktawy Bożego Ciała.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. Błogosławieństwo lektorów kazanie ks. J. Serwin (czas: 00:13:46; rozm: 4,73 MB) → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.