wykład x.M. Godawa (16)

CZYM JEST DUCHOWA DIETA – WYKŁAD

W ramach comiesięcznej katechezy, w dniu 15 czerwca, gościliśmy z ks. prof. Marcina Godawę z wykładem: „Czym jest duchowa dieta?”
Wykładowca zauważył, że słowo dieta kojarzy się najczęściej z jakimiś formami wyrzeczenia, dotyczących ciała, aby osiągnąć cel, jakim najczęściej jest zdrowie, kondycja lub taki a nie inny wygląd, czyli troska o swoje ciało. Ale słowo dieta, czyli różnorodne wyrzeczenia, zastosować także można do ćwiczeń naszego ducha i wtedy w teologia mówi o ascezie. Tak, więc asceza, która w powszechnym rozumieniu, jako surowe i radykalne praktyki umartwiania ciała, nie do końca słusznym i mającym czasami odległe historycznie konotacje, jest tak naprawdę dbaniem i ćwiczeniem ducha, jest szukaniem zdrowia duchowego. Jest, więc dbaniem o całego człowiek: ducha i ciała. Zdrowy człowiek, to taki, który wierzy, ma w Bogu nadzieję i kocha, czyli rozwija w sobie cnoty główne, z których największą jest miłość. Tej cnocie winna być podporządkowana asceza.
Chrześcijaństwo zna różne formy praktykowania ascezy, ale maja przede wszystkim służyć wychwalaniu Boga. Mówią o nim wielcy nauczyciele jak: św. Paweł, św. Augustyn, św. Franciszek z Asyżu czy św. Ignacy Loyola. Inne asceza będzie dobra dla mnicha a inna dla osoby żyjącej w rodzinie. Tutaj trzeba, z pomocą Ducha Świętego rozeznać właściwy kierunek, aby osiągnąć płynącą od Boga radość.
W końcowej części wykłady, nasz gość zaprezentował kilka świadectw ojców pustyni głownie żyjących w Egipcie, z III, IV, V wieku, zwanych apoftegmatami, z których płynie bardzo mocne przesłanie: w ascezie należy kierować się roztropnością, gdyż poprzez wydawałoby się pobożne pomysły, szatan usiłuje odciągnąć człowieka od tej drogi, na którą skierował go Bóg.
Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem
Wykład dostępny jest na parafialnej platformie YouTube.

  1. retransmisja spotkania na kanale YouTube → kliknij tutaj
  2. nagranie wykładu → kliknij tutaj

 

Komentarze są wyłączone.